[Alt-Text]

Yhteystiedot

Puh: (014) 525 2200
Fax: (014) 525 2210
Kokkolantie 12
(Opistotie 12)
43500 KARSTULA
kansanopisto[at]
keokarstula.fi

Blogi

Katso tuoreimmat kuulumisemme blogistamme: keokarstula.blogspot.fi

Uutiset

20.7.2016Opiskelijoiden kuulumisia lukuvuoden jälkeenLue lisää »

Opisto yhteistyössä kiekkolukion kanssa

Katso lisää:
www.kiekkolukio.fi
www.karstulankiva.fi
www.maaseutulukio.fi

Share |

OPINTOJEN RAHOITUS


Opintoihin on mahdollista saada monenlaista rahoitusta. Tuen saaminen riippuu hakijan elämäntilanteesta, esimerkiksi peruskoulun jälkeisiä opintoja aloittelevalle nuorelle myönnetään erilaisia tukia kuin jo työelämässä olevalle aikuiselle. Työttömille on tarjolla omia tukimuotoja. Asumista tuetaan yleensä erikseen.

Karstulan evankelisen opiston lukuvuoden mittaisen opintolinjan suorittaminen tuo ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutuville kuusi (6) lisäpistettä yhteishaussa. Kansanopistolinjan valitseva ei myöskään menetä ilman tutkintopaikkaa oleville tarkoitettua yhteishaun valintapisteitä (8).

Opiston koulutus voi antaa siis 14 lisäpistettä yhteishaussa ammatilliseen peruskoulutukseen hakeville!

Opintovuosi opistolla ei vaikuta paikkaan korkeakoulujen ensikertalaiskiintiössä. Haettaessa myöhemmin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon, voi opiston opinnoista huolimatta hakea ensikertalaiskiintiössä.

OPINTOTUKI

Kansanopiston opiskelija on oikeutettu Kelan opintotukeen, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Opintotukea voi saada opiskeluun, joka on päätoimista, yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta kestävää. Tarkempia tietoja opintotuesta saa Kelan sivuilta www.kela.fi.

Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva opiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä, on ollut työelämässä vähintään yhteensä 8 vuotta, on toiminut saman työnantajan palveluksessa tai yrittäjänä vähintään vuoden ennen opintojen alkua, jää palkattomalle opintovapaalle vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja ei saa opintoihin muuta tukea. Lisätietoa aikuiskoulutustuesta löytyy Koulutusrahaston verkkosivuilta www.koulutusrahasto.fi


OPISKELU TYÖTTÖMYYSTUELLA

Työttömyysturvaa on mahdollista myöntää omaehtoiseen opiskeluun, jos henkilö on täyttänyt 25 vuotta viimeistään opintojen alkamishetkellä, opinnot ovat päätoimisia, ja työ- ja elinkeinotoimiston toteaa koulutuksen tarpeelliseksi hakijalle. Työ- ja elinkeinotoimisto arvioi, ovatko opinnot sellaisia, että niitä voidaan tukea työttömyysetuudella. Lisätietoja www.kela.fi.


OPINTOSETELI

Opintoseteli voidaan myöntää opiskelijalle jolla on oppimisvaikeuksia, työttömälle, ilman toisen asteen tutkintoa olevalle tai maahanmuuttajalle. Tämä tarkoittaa sitä, että esim. Terveysliikuntalinjalle, Käsityöilmaisulinjalle, Kasvatus- ja psykologisten aineiden linjalle tai Hoiva-avustajalinjalle voidaan myöntää alennusta opetuksen osuudesta. Asuminen ja ruokailut ovat maksullisia, mutta niihin on mahdollista saada Kelan opintotukea tai aikuisopintorahaa. Opintosetelirahoitus haetaan vapaamuotoisella hakemuksella oppilaitokselta elokuun ensimmäisen viikon perjantaihin mennessä. Myönnettävä määrä vaihtelee vuosittain. Kysy lisätietoja opistolta viimeistään hakemuksesi yhteydessä!

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI

Ammattitutkintostipendi voidaan myöntää ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon näyttötutkintona suorittaneelle opiskelijalle. Ammattitutkintostipendiä voi hakea, jos on ollut tutkintoa suorittaessaan alle 64-vuotias ja on ollut työ- tai virkasuhteessa vähintään viisi vuotta. Ammattitutkintostipendiä anotaan tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tarkempia tietoja ammattitutkintostipendistä saa Koulutusrahaston verkkosivuilta, joilta voi myös tulostaa hakemuslomakkeen  www.koulutusrahasto.fi

KOULUMATKATUKI

Opiston opiskelijoilla ei ole oikeutta koulumatkatukeen.

Lisätietoja muista opintojen tukimuodoista löydät kootusti esimerkiksi Kelan sivuilta.