Haku auki syksyllä alkaviin koulutuksiin - KEO-KARSTULA Haku auki syksyllä alkaviin koulutuksiin - KEO-KARSTULA

Haku auki syksyllä alkaviin koulutuksiin

AMMATILLINEN KOULUTUS – KASVATUS- JA OHJAUSALAN AMMATTITUTKINTO

Meillä voi suorittaa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon. Ammattitutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen, oppisopimuskoulutuksella tai koulutussopimuksella. Ammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Valittavana on Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala tai Perhepäivähoidon osaamisala.

VAPAAN SIVISTYSTYÖN KOULUTUS – KANSANOPISTOLINJAT

Opiston vapaan sivistystyön linjat tarjoavat mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi, valmiuksiasi jatko-opintoihin sekä kansalaistaitojasi. Vapaan sivistystyön linjoillamme korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Linjojen opetuksessa painotetaan yhdessä tekemistä ja toiminnallisuutta teoriaopetuksen ohella.

Opiskelu vapaan sivistystyön linjalla kartuttaa osaamistasi, josta on hyötyä myös jatko opinnoissa ja/tai työelämässä. Opiskelutaidot kehittyvät ja saat perustiedot alasta. Opiskelun aikana ehdit pohtia koulutus- ja ammattivaihtoehtoja ja saat opinto- ja uraohjausta tulevaisuuden suunnitelmiesi tueksi.

KANSANOPISTOLINJAT 2020-2021

AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOT

Avoimen yliopiston opintoja voit opiskella opistovuoden aikana oman linjasi opintojen ohella tai sivutoimisesti, vain avoimen yliopiston opintoihin keskittyen.

Avoimen yliopiston ryhmät kokoontuvat opistolla sopimuksen mukaan. Opintoihin saat opistolta tarvittavan ohjauksen sekä vertaisryhmän, joka auttaa Sinua saavuttamaan opintojen tavoitteet ja tukee sekä kannustaa opintojen suorittamisessa. Avoimen yliopiston opinnot voit myöhemmin liittää osaksi korkeakoulututkintoa tai hyödyntää niitä muissa jatko-opinnoissa.

Opistolla on lukuvuonna 2020-2021 mahdollista opiskella seuraavia avoimen yliopiston opintoja:

– Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
– Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Kasvatustieteen-, erityispedagogiikan ja psykologian perusopintokokonaisuuksien (25 op) hinta on 380 eur.

 


Jaa tämä somessa: