KEO-Karstulan syyslukukausi alkaa elokuussa - ennätysmäärä tukia jaettavissa opiskeluun  - KEO-KARSTULA KEO-Karstulan syyslukukausi alkaa elokuussa - ennätysmäärä tukia jaettavissa opiskeluun  - KEO-KARSTULA

KEO-Karstulan syyslukukausi alkaa elokuussa – ennätysmäärä tukia jaettavissa opiskeluun 

”Karstulan Evankelisen Opiston 72. toimintavuosi alkaa 17.8.2020 lähioppijaksolla. Tuleva lukuvuosi on poikkeuksellisen suosiollinen kansanopistolinjoille hakeutuville. Opetushallitus on myöntänyt alkavalle vuodelle jopa kolmea erilaista opintoseteli avustusta, joilla voidaan tukea opiskelua vapaan sivistystyön kansanopistolinjoilla,” näin alkavaa lukuvuotta pohtii rehtori Pekka Knuutti.

Opintoseteliavustuksella alennetaan tai jopa korvataan kokonaan linjaopintojen opintomaksuja. Opintoseteli haetaan opistolta saatavalla lomakkeella opistoon hyväksymisen jälkeen. Opintosetelipaikkoja on alkavalle vuodelle ennätysmäärä. Opintosetelin hakuaika on 1.8.-16.9.2020.

Alkavan toimintavuoden opintoseteliavustukset on suunnattu:

  • Nuorisotakuun piirissä oleville 18-29 vuotiaille työttömille, vasta peruskoulunsa päättäneille tai vailla 2.asteen koulutusta oleville nuorille aikuisille
  • Kaikenikäisille oppimisvaikeuksia kokeville (lukihäiriöt tai muut oppimisvaikeudet) tai alhaisen pohjakoulutuksen omaaville (kansakoulu, keskeytynyt peruskoulu)
  • Maahanmuuttajille, joilla on kotoutumissuunnitelma tai vailla 2.asteen koulutusta oleville

Lisäksi opiskelijoilla on edelleen käytettävissään muutkin opintojen rahoitusmahdollisuudet: esim. Kelan opintotuki sekä TE-toimen opiskelu työttömyysetuudella.

Koulutustarjonnassa jotain uutta, jotain perinteistä ja tuttua

Opiston alkava työvuosi pitää sisällään yhden uuden koulutuslinjan sekä perinteisiä, mutta uudistettuja linjoja, lyhytkursseja, että hanketoimintaa. Perinteisistä koulutuksistamme tänä vuonna alkavat hoiva-alan, liikunta- ja hyvinvointialan, käsityöalan sekä kasvatusalan koulutukset että suomenkieleen ja kulttuuriin perehdyttävä maahanmuuttajakoulutus. Uutena koulutuksena alkaa vuoden mittainen ilmasto- ja ympäristöalan koulutus.

Ilmasto- ja ympäristö muutoksessa –koulutus tarjoaa laajan tietopohjan ympäristössä tapahtuvissa muutoksista. Koulutus antaa taitoja ja työkaluja vaikuttaa ympäristöasioihin, käsitellä ympäristöahdistusta sekä tarkastella omaa ja muiden luontosuhdetta. Linjan suunnitteluun on saatu neuvoja ja vinkkejä alan asiantuntijoilta eri yliopistoista ja järjestöistä.

Hoiva-avustaja opinnot antavat valmiuksia työskennellä ikääntyvien ja vammaispalvelujen avustavissa tehtävissä. Lukuvuoden mittainen koulutus antaa hyvät perustiedot, jotka auttavat eteenpäin esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammatillisissa opinnoissa. Koulutus sopii niin vasta peruskoulunsa päättäneille kuin aikuisillekin.

Liikunnan lajitaidot ja hyvinvointi –linjalla voi opiskella hyvinvointivalmennusta ja vaikka alan yrittäjäksi. Tällä linjalla osaaminen kehittyy ja saa valmiuksia jatko-opintoihin. Samalla opiskelijan oma kunto ja terveys paranee. Linjalla opiskellaan liikuntakasvatusta teoriassa ja tehdään ohjaus- ja valmennusharjoituksia. Linjalla pääset kokeilemaan useita eri liikuntalajeja lukuvuoden aikana, mm. leirikoulussa Vuokatin urheiluopistossa. Opiston toimivat liikuntatilat ja kuntosali mahdollistavat myös opiskelijoiden omien valmentautumisohjelmien toteuttamisen.

Kasvatus-, opetus- ja ohjausalan linjalla keskitytään kasvatus-, opetus- ja ohjausalan perusteisiin ja käsitteisiin, joista saa hyvää kivijalkaa kasvatus- tai sosiaalialan korkeakouluopintoja varten. Vuoden aikana on mahdollisuus kehittää innostavassa ja eri vaihtoehtoja avartavassa ohjauksessa akateemisia opiskelutaitoja sekä vahvistaa omia urasuunnittelutaitoja. Koulutus on käytännönläheistä ja teoriaopinnoissa huomioidaan monipuolisuus erilaisin oppimisen keinoin.

Maahanmuuttajan SuomiPolku [en / rus] on tarkoitettu kotoutumisvaiheessa tai jo pidempään maassa olleille. Linjan käytyään opiskelija kykenee toimimaan suomen kielellä arjen puhetilanteissa, ymmärtämään puhetta ja keskustelemaan lyhyin lausein. Opiskelija osaa myös kirjoittaa tutuista asioista suomen kielellä ja ymmärtää lukemiaan lyhyitä tekstejä. Tavoitteena on koulutuksen aikana päästä peruskielitaitotasolle. Mukana myös suomalaiseen työelämään tutustumista lähijaksoilla ja työharjoittelussa.

Vuodessa ammattiin joustavasti päiväopiskelijana tai työn ohessa

Ammatillisena koulutuksena syksyllä alkaa kasvatus- ja ohjausalan koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala ja perhepäivähoitajan osaamisala. Opinnot ovat Kelan opintotukiin oikeuttavaa koulutusta. Opiskella voi joustavasti päiväopiskelijana tai työn ohessa oppisopimuksella tai koulutussopimuksella.

Lisätietoja koulutuksista sekä opintojen rahoituksesta saa opiston toimistosta, puh. 014 525 2200 sekä opiston rehtorilta, puh. 044 525 2212.


Jaa tämä somessa: