Tilaa opiston uutiskirje

Lisätietoja antaa opiston toimisto
p. 014 525 2200, kansanopisto@keokarstula.fi (ma-pe klo 8-15:30)

Opintojen rahoitus

Opiston koulutukset ovat opintotukeen oikeuttavia, maksullisia koulutuksia. Meillä voit opiskella myös opintosetelillä. Opiskelu on yhteisöllistä ja toteutuu opiskelijan omista lähtökohdista. Opistollamme voit myös asua opiskelija-asuntolassa.

Ammatillisen koulutuksen koulutuskustannukset

Koulutusmaksu 550€ + materiaalimaksu 30 €/lukuvuosi. Lähiopetuspäivinä lounas ja päiväkahvi 6 €/pv. Opistolla majoittuvat maksavat asumisesta erikseen. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana opiskelijat vastaavat majoitus-, ruoka- ja matkakustannuksista itse. Mahdolliset avoimen yliopiston opinnot ovat erikseen maksettavia.

Kansanopistolinjojen opintoviikkomaksut

Opintoviikkomaksu 120€ (sis. opetuksen, asumisen 2 hh ja ateriat ma-pe). Kotona asuvien ja opistolla ruokailevien päiväopiskelijoiden opintoviikkomaksu on 85 €/viikko sis. opetus, lounas ja päiväkahvi. Opintoviikkomaksu sisältäen pelkän opetuksen on 65 €/viikko.

Opintojen rahoitus ja opiskelijan tuet

Opintoihin on mahdollista saada monenlaista rahoitusta. Tuen saaminen riippuu elämäntilanteesta, esimerkiksi peruskoulun jälkeisiä opintoja aloittelevalle nuorelle myönnetään erilaisia tukia kuin jo työelämässä olevalle aikuiselle. Työttömille on tarjolla omia tukimuotoja. Asumista tuetaan yleensä erikseen.

Opintoseteli

Opintoseteliä voi hakea vapaan sivistystyön linjojen opintomaksuihin (laajuus vähintään 8 opiskelijaviikkoa). Opintoseteli on kohdennettu hakijoille, joka täyttää jonkin seuraavista kriteereistä: työtön työnhakija, ilman toisen asteen tutkintoa oleva, maahanmuuttaja tai henkilö, jolla on oppimisvaikeuksia.

Opintosetelillä hyvitetään osa kustakin opintomaksuerästä lukuvuoden aikana. Opintosetelin arvo vaihtelee vuosittain Opetushallituksen opistolle myöntämään määrärahaan perustuen. Opintoseteliä anotaan hakemuksella, jonka saa opiston toimistosta.

Lisätiedot: 
Opiston toimisto
p. 014 525 2200, kansanopisto@keokarstula.fi

Opintotuki

Opiston opiskelijat ovat oikeutettuja Kelan opintotukeen, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Opintotukea voi saada opiskeluun, joka on päätoimista, yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta kestävää.

Lisätiedotwww.kela.fi

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva opiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä, on ollut työelämässä vähintään yhteensä 8 vuotta, on toiminut saman työnantajan palveluksessa tai yrittäjänä vähintään vuoden ennen opintojen alkua, jää palkattomalle opintovapaalle vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja ei saa opintoihin muuta tukea.

Lisätiedot:  www.tyollisyysrahasto.fi

Opiskelu työttömyysetuudella

Työttömyysetuutta omaehtoiseen opiskeluun voi saada työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautunut henkilö, joka on vähintään 25-vuotias. Etuutta voi saada päätoimiseen, työ- ja elinkeinotoimiston arvioimaan ja tarpeelliseksi toteamaan koulutukseen.

Lisätiedot:  www.te-palvelut.fi

Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkintostipendi voidaan myöntää ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneelle opiskelijalle tutkinnon valmistumisen jälkeen. Ammattitutkintostipendiä voi hakea henkilö, joka on ollut tutkintoa suorittaessaan alle 68-vuotias ja jolle on tutkinnon suorittamispäivään mennessä kertynyt eläkevakuutettua työhistoriaa vähintään viisi vuotta.

Ammattitutkintostipendi on noin 400 euroa ja stipendi on veroton kertakorvaus. Stipendiä on haettava vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Lisätiedot: www.tyollisyysrahasto.fi

Koulumatkatuki

Opiston opiskelijoilla ei ole oikeutta koulumatkatukeen.

Lisätietoja muista opintojen tukimuodoista löydät kootusti esimerkiksi Kelan sivuilta. Huomioithan, että päällekkäisiä etuuksia (esim. opintotuki, aikuiskoulutustuki, työttömyysetuus) et voi saada.