Historiaa

Evankelinen herätysliike on ollut merkittävin herätysliike Karstulassa ja seutukunnalla. Ajatus oman kristillisen kansanopiston perustamisesta syntyi jo 1930-luvulla. Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry. perustettiin 1938. Sota-aika viivästytti hanketta kymmenellä vuodella. Opisto aloitti toimintansa 1948, ensimmäisenä rehtorina rovasti M. I. Kuusi.

Vuonna 1952 kannatusyhdistys osti Karstulan kirkonkylässä sijaitsevan Höyläniemen tilan rakennuksineen. Paikalla on historiallista arvoa, sillä Suomen sodan aikainen Karstulan taistelu käytiin Höyläniemen maastossa vuonna 1808. Taistelusta muistona on opiston alueella Fieandtin
sotatalli ja läheisen joen takana muistopatsas. Opistolle on rakennettu tai peruskorjattu uutta toimintatilaa jokaisella opiston vuosikymmenellä.

Opiston vapaan sivistystyön linjoilla ja ammatillisissa koulutuksissa on opiskellut toimintamme aikana n. 3.000 opiskelijaa. Kursseilla ja muussa toiminnassa lisäksi kymmeniä tuhansia ihmisiä. Vuosikymmenien kuluessa opistotyön ja opiskelun luonne on muuttunut. Alkuaikojen yleissivistävä; yhteiskunnallisia ja käytännön taitoja korostanut kansanopisto-opetus on muuttunut ammatilliseksi tai jatko-opiskelutavoitteita palvelevaksi opiskeluksi. Vaikka tavoitteellinen opiskelu on opiskelijoiden työskentelyn painopiste, evankelisen kansanopiston perusajatus – kristillinen elämänkatsomus – on edelleen mukana opiston arjessa.