Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto - KEO-KARSTULA Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto - KEO-KARSTULA

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Koulutusmuoto

Ammatitutkinto

Laajuus

150 osp

Suoritusaika

Omaan tahtiin

Hakuaika

Jatkuva haku

Suoritustapa

Näytöt

Ryhmäkoko

6-20

Navigoi sivulla

Sinulle, joka haluat työskennellä kasvatus-, opetus- ja ohjausalan työtehtävissä

Tutkinnon kuvaus

Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Hän noudattaa työssään eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Hän osaa hyödyntää työssään erilaisia malleja ja menetelmiä.

 

Tutkinnon suorittanut tukee ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä tukee yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Hän tunnistaa, ennaltaehkäisee ja puuttuu kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Tutkinnon suorittanut osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaa tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Hän huolehtii toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.

 

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittanut voi työskennellä alan vaativissa tehtävissä eri-ikäisten kasvatus- ja ohjaustyössä, eri koulutusasteilla ja -muodoissa, eri hallinnon aloilla sekä vapaa-ajan toiminnassa. Toimintaympäristönä voi olla julkinen sektori, yksityinen sektori, järjestöt sekä muu kasvatus- ja ohjaustyötä tekevä organisaatio.

 

Valittavat suuntautumisalat

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala, 150 osp

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

 

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
 • Oppijan ja oppimisen ohjaus (40 osp)
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä (30 osp)
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus (40 osp)
 • Valinnaisia tutkinnon osia (20 osp)

 

Perhepäivähoidon osaamisala, 150 osp

Perhepäivähoitaja toteuttaa monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimii vastuullisena kasvattajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa.

 

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
 • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa (40 osp)
 • Lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa (30 osp)
 • Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä (40 osp)
 • Valinnaisia tutkinnon osia (20 osp)

 

Kasvatuksen osaamisala, 150 osp

Kasvatuksen osaamisalan suorittaja kykenee toimimaan uusimpien kasvatus- ja ohjausalan tavoitteiden ja säädösten mukaisesti erityisesti varhaiskasvatuksessa. Hän osaa hyödyntää monipuolisesti erilaisia työmenetelmiä ja kykenee toimimaan vaativissakin ympäristöissä moniammatillisessa yhteistyössä.

 

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
 • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa (40 osp)
 • Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa (30 osp)
 • Valinnaisia tutkinnon osia voidaan valita (60 osp)

 

Opintojen suorittaminen

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto suoritetaan näyttöinä osoittamalla ammattitaito käytännön työssä. Näytöt koostuvat valitun osaamisalan työstä ja siihen liittyvistä tehtävistä.

 

Osaamisen hankkiminen tapahtuu työpaikalla joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Osaamista täydennetään Opiston lähipäivissä. Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat ja yksi tai useampi valinnainen tutkinnon osa on suoritettu hyväksytysti.

 

Koulutusmaksut ja ruokailu

Ammatillisen koulutuksen koulutusmaksut 550€ + materiaalimaksu 30 € /lukuvuosi. Lähiopetuspäivinä lounas ja päiväkahvi maksaa opiskelijalle 6 €/pv.

 

Opistolla majoittuvat maksavat asumisesta erikseen. Kysy majoituksen kustannuksia Opiston toimistosta. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana opiskelijat vastaavat majoitus-, ruoka- ja matkakustannuksista itse.

 

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Opintoihin on jatkuva haku ja niihin haetaan sähköisellä hakemuksella oppilaitoksen verkkosivuilla. Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.

 

Pääsyvaatimuksena ammatillisiin opintoihin on 18 vuoden ikä, ylioppilastutkinto tai peruskoulu ja alalle soveltuva koulutus tai työkokemus. Lisäksi hakijalta vaaditaan alalle soveltuvaa SORA-säädösten mukaista terveydentilaa.

 

Lisätiedot

 

Opiston toimisto
kansanopisto@keokarstula.fi
014 525 2200

 

Anneliina Keisala
Kasvatusaineiden opettaja
etunimi.sukunimi@keokarstula.fi
044 525 2218

 

 

Hakulomake

Hakemus koulutukseen: Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

  Valitse suoritettava osaamisala

  Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto suoritetaan näyttöinä osoittamalla ammattitaito käytännön työssä. Näytöt koostuvat valitun osaamisalan työstä ja siihen liittyvistä tehtävistä.

  Hakijan tiedot
  Ole hyvä ja täytä yhteystietosi tarkkaan. Ilmoitathan voimassaolevan sähköpostiosoitteen sekä puhelinnumeron, jotta voimme ilmoittaa hakemuksesi etenemisestä.

  Etunimi

  Sukunimi

  Sukupuoli

  Äidinkieli Muu, mikä?

  Syntymäaika

  Päivä Kuukausi Vuosi

  Puhelinnumero

  Sähköpostiosoite

  Lähiosoite

  Postinumero

  Postitoimipaikka  Hakemus

  Ole hyvä ja täytä hakemuksen kohdat huolellisesti.

  Pohjakoulutus

  Kerro aiemmista opinnoistasi

  Onko sinulla aiempaa työkokemusta?

  Perusteluni koulutukseen hakeutumiseen

  Muuta huomioitavaa


  Asuminen Opistolla
  Opistolla on oma opiskelija-asuntola, jossa on mahdollista asua opintojen ajan – myös viikonloppuisin. Valitse tilanteeseesi sopiva vaihtoehto.

  Tarvitsen asunnon Opistolta opintojeni ajaksiTarvitsen asunnon vain lähipäivien ajaksiEn tarvitse asuntoa  Tietojenkäsittely
  Muut aikuiskoulutukset

  Käsityölinja

  Kansanopistolinja – Hakuaika: 25.6.2021 mennessä – Laajuus: 1 lukuvuosi – Suoritustapa: Lähiopetus + ohjattu etäopetus

  Lue lisää >>

  Hoiva-avustaja

  Kansanopistolinja – Hakuaika: 25.6.2021 mennessä – Laajuus: 1 lukuvuosi – Suoritustapa: Lähiopetus + ohjattu etäopetus

  Lue lisää >>