Koulutukset maahanmuuttajille - KEO-KARSTULA Koulutukset maahanmuuttajille - KEO-KARSTULA

Koulutukset maahanmuuttajille

Opisto järjestää suomen kielen opetusta maahanmuuttajille sekä suomen kieltä toisena kielenä puhuville. Tarjolla on lukuvuoden mittaisia suomen kielen alkeistason sekä jatkotason linjaopintoja, sekä keskitason YKI-tutkintoon valmentava 11 viikon intensiivikoulutus.

 

Opisto tukee maahanmuuttajien kouluttautumista monin eri tavoin. Jos opiskelijalla on kotoutumissuunnitelma, opiskelu ja asuminen Opiston asuntolassa on täysin maksutonta. Lisäksi Opisto tukee opiskelua Opintosteli-avustuksilla. Opintoseteli-avustuksen määrä ja kriteerit vaihtelevat vuosittain. Lisätietoa löydät koulutusten sivuilta.

Polku YKI-testiin

Kansanopistolinja
– Hakuaika: 15.4. – 23.5.2021
– Laajuus: 11 viikkoa
– Suoritustapa: Ohjattu etäopetus