Koulutus

AMMATILLINEN KOULUTUS

Meillä voi suorittaa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon. Ammattitutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen, oppisopimuskoulutuksella tai koulutussopimuksella tai omaehtoisesti työn ohessa. Ammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Lue lisää ammatillisesta koulutuksesta  Lue lisää Kasvatus- ja ohjausalan ammattitukinnosta

VAPAAN SIVISTYSTYÖN KANSANOPISTOLINJAT

Opiston vapaan sivistystyön linjat tarjoavat mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi, valmiuksiasi jatko-opintoihin sekä kansalaistaitojasi. Vapaan sivistystyön linjoillamme korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Linjojen opetuksessa painotetaan yhdessä tekemistä ja toiminnallisuutta teoriaopetuksen ohella.

Opiskelu vapaan sivistystyön linjalla kartuttaa osaamistasi, josta on hyötyä myös jatko opinnoissa ja/tai työelämässä. Opiskelutaidot kehittyvät ja saat perustiedot alasta. Opiskelun aikana ehdit pohtia koulutus- ja ammattivaihtoehtoja ja saat opinto- ja uraohjausta tulevaisuuden suunnitelmiesi tueksi.

Lue lisää kansanopistolinjoista

LYHYTKURSSIT JA LEIRIT

Opistomme tarjoaa myös monipuolisia kursseja ja leirejä ympäri vuoden niin lapsille kuin aikuisillekin. Kurssitarjontamme soveltuu sekä täydennyskoulutukseksi, vuorotteluvapaalle että harrastustoiminnaksikin.

Lue lisää kursseista ja leireistä
Share