AMMATILLINEN
KOULUTUS

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto perhepäivähoidon osaamisala

Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Hän noudattaa työssään eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Hän osaa hyödyntää työssään erilaisia malleja ja menetelmiä.

Tutkinnon suorittanut tukee ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä tukee yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Hän tunnistaa, ennaltaehkäisee ja puuttuu kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Tutkinnon suorittanut osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaa tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Hän huolehtii toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta. 

Perhepäivähoitaja toteuttaa monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimii vastuullisena kasvattajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa. 

TUTKINNON SISÄLTÖ (150 OSP)

Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla  (20 osp)
Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä (40 osp)
Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa (30 osp)
Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa (40 osp)
 Valinnainen tutkinnonosa  (20 osp)

OPISKELU

  • Lähiopiskelu: opistolla toteutettavat lähijaksot
  • Työpaikalla tapahtuva oppiminen
  • Itsenäinen etäopiskelu

KARSTULAN EVANKELINEN OPISTO

Kokkolantie 12 , 43500 KARSTULA

Puh: (014) 525 2200

kansanopisto[at]keokarstula.fi

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.
Karstulan Evankelinen opisto