Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan ammatillista osaamista ja kasvua aktiiviseksi kansalaiseksi. Ammatillinen koulutus avaa monia mahdollisuuksia iästä ja taustasta riippumatta. Opistollamme sinulla on mahdollista suorittaa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto (koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala / perhepäivähoidon osaamisala).

Ammattitutkinto on mahdollista suorittaa kokopäiväisenä opiskeluna opistolla tai työn ohessa oppisopimus- tai koulutussopimuksella. Opiskelu sisältää lähiopetusta, työpaikalla tapahtuvaa oppimista, osaamisen osoittamista käytännön työssä (näytöt) sekä etäopiskelua.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Suunnitelmassa huomioidaan aikaisempi osaaminen ja laaditaan juuri sinulle sopiva koulutuspolku.

Kokopäiväopiskeluryhmässä koulutus kestää useimmiten yhden lukuvuoden ja lähiopetus tapahtuu arkipäivisin klo 8.30-15 välillä. Lähiopetuksessa painotetaan yhdessä tekemistä ja toiminnallisuutta teoriaopetuksen ohella.

Oppisopimus- ja koulutussopimusopiskelijoille räätälöidään oma toteutussuunnitelma, joka voi sisältää myös lähiopetusta.

SYYSKAUSI 2020

Alkaa: 17.8.2020
Päättyy: 18.12.2020

KEVÄTKAUSI 2021

Alkaa: 4.1.2021
Päättyy: 21.5.2021

Share