Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Meillä voi suorittaa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon. Ammattitutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen, oppisopimuskoulutuksella tai koulutussopimuksella tai omaehtoisesti työn ohessa. Ammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Valittavanasi on joko Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala tai Perhepäivähoidon osaamisala.

KASVATUS- JA OHJAUSALAN AMMATTITUTKINTO – KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN OSAAMISALA

Koulunkäynninohjaaja osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään tuen tarpeen ja osaa tukea yksilöiden toimintakykyä ja oppimista.

Koulutus antaa valmiudet:

  • tukea ja ohjata eri-ikäisten ihmisten kasvua ja toimintakykyä
  • tukea ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä tukee yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista
  • mahdollisuus suorittaa koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisala

KASVATUS- JA OHJAUSALAN AMMATTITUTKINTO – PERHEPÄIVÄHOIDON OSAAMISALA

Perhepäivähoitaja toteuttaa monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimii vastuulisena kasvattajana yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa.

Koulutus antaa valmiudet

  • Tukea ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista
  • Ammattitaitoa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä
  • Mahdollisuuden suorittaa perhepäivähoidon osaamisala
Share