Koulunkäynnin ja aamuja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

KASVATUS- JA OHJAUSALAN AMMATTITUTKINTO – KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN OSAAMISALA

Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Hän noudattaa työssään eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Hän osaa hyödyntää työssään erilaisia malleja ja menetelmiä.

Tutkinnon suorittanut tukee ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä tukee yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Hän tunnistaa, ennaltaehkäisee ja puuttuu kiusaamis- ja häirintätilanteisiin.

Tutkinnon suorittanut osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaa tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Hän huolehtii toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

TUTKINNON SISÄLTÖ (150 OSP)

  • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla
    (20 osp)
  • Oppijan ja oppimisen ohjaus (40 osp)
  • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä (30 osp)
  • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus (40 osp)
  • Valinnainen tutkinnonosa (20 osp)

OPISKELU

Lähiopiskelu: opistolla toteutettavat lähijaksot
Työpaikalla tapahtuva oppiminen
Itsenäinen etäopiskelu

AMMATTITUTKINNON SUORITTAMINEN

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito käytännön työssä. Näytöt koostuvat koulunkäynninohjaajan työstä ja siihen liittyvistä tehtävistä. Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat ja yksi valinnainen on suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon suorittaminen antaa myös kelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin.

Lisätietoa tutkinnon suorittamisesta oppisopimuksella tai koulutussopimuksella antaa Sirkka Hokkanen, 044 525 2214 tai etunimi.sukunimi[at]keokarstula.fi.

KUSTANNUKSET JA RAHOITUS

Koulutuskustannukset 550€. Materiaalimaksu 30 eur/koko lukuvuosi. Lähiopetuspäivinä lounas ja päiväkahvi 6 €/pv. Opistolla majoittuvat maksavat asumisesta erikseen.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana opiskelijat vastaavat majoitus-, ruoka- ja matkakustannuksista itse. Mahdolliset avoimen yliopiston opinnot ovat erikseen maksettavia.

Opiskelija on oikeutettu valtion opintotukeen.

OPISKELIJAVALINTA

Pääsyvaatimuksena on vähintään 18 vuoden ikä sekä peruskoulun tai lukion suorittamisen lisäksi soveltuva kasvatusalan lisäkoulutus ja työkokemus. Lisäksi hakijalta edellytetään koulunkäynninohjaajan työssä vaadittavaa terveyttä
ja soveltuvuutta.

Hakijat haastatellaan ennen valintapäätöstä, jossa käydään läpi koulutukseen liittyvät terveydentilavaatimukset (OPH-5-2018, L 531/2017,40 §).

HAE OPISKELEMAAN

Koulutukseen on jatkuva haku.

LISÄTIEDOT

Opiston toimisto
p. 014-5252 200
kansanopisto@keokarstula.fi

Share