Perhepäivähoidon osaamisala

KASVATUS- JA OHJAUSALAN AMMATTITUTKINTO – PERHEPÄIVÄHOIDON OSAAMISALA

Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Hän noudattaa työssään eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Hän osaa hyödyntää työssään erilaisia malleja ja menetelmiä.

Tutkinnon suorittanut tukee ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä tukee yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Hän tunnistaa, ennaltaehkäisee ja puuttuu kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Tutkinnon suorittanut osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaa tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Hän huolehtii toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.

Perhepäivähoitaja toteuttaa monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimii vastuullisena kasvattajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa.

TUTKINNON SISÄLTÖ (150 OSP)

  • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (20 osp)
  • Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä (40 osp)
  • Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa (30 osp)
  • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa (40 osp)
  • Valinnainen tutkinnonosa (20 osp)

OPISKELU

Lähiopiskelu: opistolla toteutettavat lähijaksot
Työpaikalla tapahtuva oppiminen
Itsenäinen etäopiskelu

AMMATTITUTKINNON SUORITTAMINEN

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito perhepäivähoitajan käytännön työssä. Näytöt koostuvat perhepäivähoitajan työstä ja siihen liittyvistä tehtävistä. Tutkinto on valmis, kun neljä pakollista ja yksi valinnainen tutkinnon osa on suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon suorittaminen antaa myös jatko-opiskelukelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin.

Lisätietoa tutkinnon suorittamisesta oppisopimuksella tai koulutussopimuksella antaa Sirkka Hokkanen, 044 525 2214 tai etunimi.sukunimi[at]keokarstula.fi.

KUSTANNUKSET JA RAHOITUS

Koulutuskustannukset 550€. Materiaalimaksu 30 eur/koko lukuvuosi. Lähiopetuspäivinä lounas ja päiväkahvi 6 €/pv. Opistolla majoittuvat maksavat asumisesta erikseen.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana opiskelijat vastaavat majoitus-, ruoka- ja matkakustannuksista itse. Mahdolliset avoimen yliopiston opinnot ovat erikseen maksettavia.

Opiskelija on oikeutettu valtion opintotukeen.

OPISKELIJAVALINTA

Pääsyvaatimuksena on vähintään 18 vuoden ikä sekä peruskoulun tai lukion suorittamisen lisäksi soveltuva kasvatusalan lisäkoulutus ja työkokemus. Lisäksi hakijalta edellytetään perhepäivähoitajan työssä vaadittavaa terveyttä
ja soveltuvuutta.

Hakijat haastatellaan ennen valintapäätöstä, jossa käydään läpi koulutukseen liittyvät terveydentilavaatimukset (OPH-5-2018, L 531/2017,40 §).

HAE OPISKELEMAAN

Koulutukseen on jatkuva haku.

LISÄTIEDOT

Opiston toimisto
p. 014-5252 200
kansanopisto@keokarstula.fi

Share