fbpx

Kansanopistolinjat

Kansanopistolinjat ovat osa Vapaan sivistystyön koulutusta, joka on vapaatavoitteista, yleissivistävää tai ammattiin orientoivaa ja sen tarkoituksena on kehittää elinikäisen oppimisen taitoja, edistää opiskelijan monipuolista kehittymistä ja aktiivista kansalaisuutta.

Opintojen kesto vaihtelee lukukaudesta lukuvuoteen. Opiskelu on kokopäiväistä ja tapahtuu arkipäivisin klo 8.30-15 välillä. Opinnot ovat opintotukeen oikeuttavia, maksullisia koulutuksia ja ne sisältävät yhteistyöverkostojen kanssa tapahtuvaa yhteistyötä, kuten erilaisia projekteja, tutustumiskäyntejä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Hakukelpoisuus jatko-opintoihin

Opiston lukuvuoden mittaisen kansanopistolinjan suorittaminen ei vaikuta paikkaan korkeakoulujen ensikertalaiskiintiössä. Haettaessa myöhemmin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon, voi opiston opinnoista huolimatta hakea ensikertalaiskiintiössä.

Avoimen yliopiston opinnot

Opistovuoden aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa erikseen maksettavia avoimen yliopiston opintoja, jotka voit sisällyttää tuleviin korkeakouluopintoihisi yliopiston tai ammattikorkeakoulun aiemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamiskäytänteiden mukaisesti.