fbpx

Tel. +358 14 525 2200 | Email: kansanopisto@keokarstula.fi

Liity sähköpostilistalle

Ilmasto ja ympäristö muutoksessa

VST koulutustiedot 9kk

Koulutuksen tiedot

Vapaan sivistystyön koulutus
Lukuvuosi (9kk)
Aloitus elokuussa
Päiväopinnot: Lähiopetus + etäpetus
Opintotukikelpoinen, Opintoseteli
Matkahuollon opiskelija-alennus
Opiskelija-asuntola
Koulutusmaksut: 65€ | 85€ | 120€ /viikko
Hae koulutukseen  Kysy koulutuksesta  Katso koulutuksen esittely YouTubessa
Hakuaika (2021 kevät)
Hae keväällä 2021 alkavaan ryhmään 11.12.2020 mennessä. Täydennyspaikkoja voi hakea 29.1.2021 saakka.
Ilmasto ja ympäristö muutoksessaOpintojen sisältöOpintojen suorittaminenHakeminen ja opiskelijavalintaKoulutusmaksutTukea opintojen rahoitukseenAsuminen opistollaHakuneuvonta

ILMASTO JA YMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA

HUOLESTUTTAAKO SINUA ILMASTONMUUTOS TAI BIODIVERSITEETTIKATO? HALUAISITKO LÖYTÄÄ KEINOJA VAIKUTTAA YMPÄRISTÖKRIISIIN?

Vuoden mittainen Ilmasto ja ympäristö muutoksessa -koulutus tarjoaa laajan tietopohjan ympäristössä tapahtuvissa muutoksista. Koulutus antaa taitoja ja työkaluja vaikuttaa ympäristöasioihin, käsitellä ympäristöahdistusta sekä tarkastella omaa ja muiden luontosuhdetta.

Linja on suunnattu sinulle, joka haluat olla osa ratkaisua. Vaikka ympäristöongelmien aikakausi voi tuntua hämmentävältä, ahdistavalta ja pelottavalta, jokainen meistä voi vaikuttaa ympäristökriisiin. Koulutuksessa kuljetaan yhdessä kohti ympäristöviisasta toimijuutta.

Koulutuksen jälkeen sinulla on tärkeää tietotaitoa ja kokemusta, joiden avulla voit tehdä ympäristöviisaita valintoja ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Koulutus antaa myös hyvän pohjan korkeakouluopintoihin, vaikkapa ympäristötieteiden, valtiotieteiden tai kehitystutkimuksen parissa.

koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältöä on ollut suunnittelemassa Opiston pedagogisen henkilöstön lisäksi alan kandidaatti- ja maisteriopiskelijoita. Asiantuntijakumppaneiden terveiset voit lukea alta.

Arto O. Salonen
Arto O. Salonen.

Koulutuksen asiantuntijakumppani Arto O. Salonen, apulaisprofessori

Terve. Työskentelen apulaisprofessorina Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteellisessä tiedekunnassa. Toimin myös Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelissa. Asiantuntijuuteni liittyy kestävään yhteiskuntaan siirtymiseen. Lisätietoja minusta löydät verkkosivuiltani: awww.artosalonen.com

Arton asiantuntemus näkyy kantavana teemana ratkaisukeskeisyytenä, tieteidenvälisyytenä sekä erilaiset kytkökset huomioon ottavana, tulevaisuussuuntautuneena ajatteluna.

Jenni Spännäri
Jenni Spännäri. Kuva: Heidi Strengell

Koulutuksen asiantuntijakumppani Jenni Spännäri, teologian tohtori, viisaustutkija ja kouluttaja

Hei. Olen teologian tohtori, tutkija ja kouluttaja ja olen erityisesti perehtynyt merkityksellisyyden, myötätunnon ja viisauden kysymyksiin. Työmääritelmäni viisaudelle on, että se on toimintaa ja ajattelua, joka luo mahdollisimman paljon hyvää, mahdollisimman laajalti ja mahdollisimman pitkällä aikavälillä. Lue lisää verkkosivuiltani: www.jennispannari.fi

Tällainen toiminta on myös kurssin päämäärä sekä työtapa. Jennin asiantuntemus näkyy koulutuksen niissä kokonaisuuksissa, jotka on laadittu ottamaan huomioon viisauden kaikki ulottuvuudet. Myös ympäristöviisaus-termin käyttö tässä koulutuksessa pohjaa tuoreimpaan viisaustutkimukseen, jota Jenni on tuonut yhteiseen suunnittelupöytään.

Taneli Saari & Sanni Saarimäki (Tunne ry)
Tunne ry

Koulutuksen asiantuntijakumppanit Taneli Saari, toiminnanjohtaja & Sanni Saarimäki, puheenjohtaja (Tunne ry)

Hei! Tunne ry on sosiaali- ja terveysalan yhdistys, joka järjestää mm. työpajoja ilmastonmuutokseen, ympäristökriiseihin ja tulevaisuuden epävarmuuteen liittyvien tunteiden ja ajatusten käsittelemiseksi. Esimerkiksi omien arvojen pohtiminen, ympäristöilmiöistä kumpuavien reaktioiden tunnistaminen itsessä ja muissa sekä oman hyvinvoinnin ylläpitämisen keinovalikoima helpottavat toimintaan siirtymistä ja sen parissa jaksamista.

Tässä koulutuksessa Tunne ry:stä ovat mukana toiminnanjohtaja Taneli Saari ja Sanni Saarimäki, joka on koulutukseltaan psykologi. Lue lisää Tunne ry:stä: https://tunne.org

Elisa Hara, Plan International Suomi

Koulutuksen asiantuntijakumppani Elisa Hara, ilmastotyön asiantuntija, Plan International Suomi

”Ilmastonmuutos on mitä suurimmassa määrin myös oikeudenmukaisuus- ja ihmisoikeuskysymys. Sen vaikutuksista kärsii erityisesti ja ensimmäisinä globaalisti kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset. Lapset ja erityisesti tytöt kuuluvat usein tähän ryhmään. Tuomme esiin sitä, miten ilmastonmuutos on tyttöjen oikeuksiin ja tasa-arvoon liittyvä kysymys ja miten nämä kaksi myös vaikuttavat toisiinsa.”

Leena Honkasalo, Plan International Suomi

Koulutuksen asiantuntijakumppani Leena Honkasalo, koulutussuunnittelija, Plan International Suomi

”Meidän kaikkien täytyy tulevaisuudessa tulla toimeen ilmastonmuutoksen muokkaamassa maailmassa. Se vaatii monenlaisia eväitä, joita tämä koulutusohjelma voi tarjota: tietoja, käytännön taitoja sekä psyykkisiä taitoja, kuten tunnetaitoja. Jotta voidaan rakentaa kestävää, ympäristövastuullista tulevaisuutta, tarvitaan arvoiltaan ja asenteiltaan ympäristövastuullisia kansalaisia. Jokaisen meistä on tärkeää tiedostaa omat mahdollisuutensa vaikuttaa niin kansalaisena ja kuluttajana kuin esimerkiksi ammattilaisena työnsä kautta.”

Lisätietoja

Sirkka Hokkanen
p. 044 525 2214
sirkka.hokkanen@keokarstula.fi

Opintokokonaisuudet

Ympäristökriisin osa-alueet

Tämän opintokokonaisuuden myötä hahmotat kattavasti ympäristökriisin kokonaisuutta sekä eri ympäristöongelmien syitä, seurauksia sekä ratkaisu-, lieventämis- ja sopeutumiskeinoja.

Opit löytämään tietoa luotettavista lähteistä ja tarkastelemaan tietoa kriittisesti ja eri näkökulmista. Hahmotat käytännön tasolla ympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä opit keinoja tehdä itsellesi mielekkäitä, ympäristöviisaita valintoja.

Ympäristöpolitiikka

Opinnot tarjoavat katsauksen siihen, miten ympäristöongelmia on käsitelty politiikan piirissä ja missä tällä hetkellä mennään niin Suomessa kuin maailmallakin.

Opit hahmottamaan, keitä toimijoita ympäristöpolitiikassa vaikuttaa ja miten politiikkatyötä tehdään. Tunnet kestävän kehityksen tavoitteet sekä niiden merkityksen käytännössä. Tämän kokonaisuuden jälkeen tiedät mistä puhutaan ja kuka puhuu.

Ympäristötoimijuus

Ympäristötoimijuuden kokonaisuus on mahdollisuus kokeilla ja löytää mielekkäitä tapoja omaan ympäristötoimijuuteen. Pääset harjoittelemaan erilaisia vaikuttamisen tapoja, tapaat alan toimijoita sekä opit rakentavaa keskustelua ja ympäristötunteiden kohtaamista.

Kokonaisuuden aikana haastetaan myös oman maailmankuvan rajoja: Kenellä koemme olevan toimijuutta? Ovatko ihmiset ja muunlajiset sittenkään niin erilaisia? Miten voin kehittyä ympäristöviisaaksi toimijaksi?

Näkökulmia ja käsitteellisiä työkaluja ympäristökriisiin

Tässä opintokokonaisuudessa opit hahmottamaan maailmankuvamme rakennuspalikoita ja lähtökohtia eri käsitteiden ja näkökulmien avulla. Pääset tutustumaan muihin tietämisen ja olemisen tapoihin sekä tulet tietoisemmaksi omasta luontosuhteestasi.

Osion jälkeen hahmotat ympäristönsuojelun kokonaiskenttää, ja tunnet tärkeimmät ympäristöongelmat sekä niiden väliset yhteydet. Tämä kokonaisuus antaa sinulle työkaluja, joiden avulla pystyt analysoimaan ympäristömuutosta. Mikäli korkeakouluopinnot kiinnostavat, valmistavat tämän kokonaisuuden opinnot lähestymään ympäristökriisiä akateemisesti.

Opintojen suorittaminen

Opinnot ovat kokopäiväopintoja ja koulutus järjestetään Karstulan Evankelisella Opistolla. Voit osallistua joko koko lukuvuodeksi tai yhdelle lukukaudelle (kevät/syksy).

Opinnot sisältävät lähiopetuksen lisäksi ohjattua etäopetusta sekä toimintaa opiston ulkopuolella – tutustumiskäyntejä, yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja erilaisia projekteja.

Koulutus sopii niin nuorille kuin aikuisillekin. Koulutus on käytännönläheistä ja teoriaopinnoissa huomioidaan monipuolisuus erilaisin oppimisen keinoin.

VST: Hakeminen ja opiskelijavalinta

HAKEMINEN

Opintoihin on jatkuva haku, joten voit hakea milloin sinulle parhaiten sopii. Aloitus kaksi kertaa vuodessa – syksyllä ja keväällä. Opintoihin haetaan sähköisen hakemuslomakkeen kautta.
Hakuaika (2021 kevät)
Hae keväällä 2021 alkavaan ryhmään 11.12.2020 mennessä. Täydennyspaikkoja voi hakea 29.1.2021 saakka.

HAKUKELPOISUUS

Vapaan sivistystyön opintoihin vaaditaan vähintään 16-vuoden ikää sekä alalle soveltuvaa terveydentilaa ja jaksamista. Opinnot eivät vaadi aikaisempaa ammatillista koulustusta. Koulutus järjestetään suomenkielellä. Jos äidinkielesi on jokin muu kuin suomi, ota yhteyttä Opiston toimistoon ennen hakemuksen jättämistä.

OPISKELIJAVALINTA

Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Täytä hakemus niin otamme sinuun yhteyttä. Vastaamme mielellämme myös kysymyksiin, mikäli jokin asia sinua vielä mietityttää. Hyväksynnän jälkeen saat hyväksymiskirjeen, jossa myös tarkemmat tiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta.

HAKUKELPOISUUS JATKO-OPINTOIHIN

Kansanopisto opinnot ovat maksullisia, opintotukeen oikeuttavia opintoja. Kansanopistovuosi ei vie paikkaasi korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä. Haettaessa myöhemmin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon, voi opiston opinnoista huolimatta hakea ensikertalaiskiintiössä.
VST koulutusmaksut

Vapaan sivistystyön koulutusmaksut

Vapaan sivistystyön koulutusmaksut riippuvat valitsemastasi koulutuspaketista. Opistolla on käytössä kolmea eri koulutuspakettia. Opistolla asuminen sekä ruokailu koulupäivinä vaikuttavat koulutuspaketin hintaan.

#1 - Pelkkä opetus #2 - Opetus ja ruokailu #3 - Täysihoito
65€/viikko
 • Sisältää pelkän opetuksen.
 • Asumisesta sekä ruokailusta maksetaan erikseen.
 • Lisäksi 30€ materiaalimaksu, joka kattaa koko lukuvuoden opetusmateriaalit.
85€/viikko
 • Sisältää opetuksen, lounaan sekä päiväkahvin koulupäivinä.
 • Majoituksesta maksetaan erikseen.
 • Lisäksi 30€ materiaalimaksu, joka kattaa koko lukuvuoden opetusmateriaalit.
120€/viikko
 • Sisältää opetuksen, asumisen 2 hh sekä ateriat koulupäivinä.
 • Lisäksi 30€ materiaalimaksu, joka kattaa koko lukuvuoden opetusmateriaalit.

Avoimen yliopiston opintojen maksut

Mahdollisista avoimen yliopiston suoritettavista opinnoista maksetaan erikseen. Lisätietoja avoimen yliopiston opinnoista löydät täältä.
Tukea opintojen rahoitukseen

Tukea opintojen rahoitukseen

Kansanopisto-opinnot (vähintään 8 vkoa kestävät koulutukset) ovat Opintotukeen oikeuttavaa koulutusta. Linjaopintoihin on myös mahdollista anoa Opintoseteliavustusta, jonka määrä vaihtelee vuosittain. Opintosetelillä voidaan korvata osin tai jopa kokonaan linjaopintojen koulutusmaksuja.

Tukien saaminen riippuu elämäntilanteestasi. Esimerkiksi peruskoulun jälkeisiä opintoja aloittelevalle nuorelle myönnetään erilaisia tukia kuin jo työelämässä olevalle aikuiselle. Työttömille on tarjolla omia tukimuotoja. Asumista tuetaan yleensä erikseen.

Opintoseteli
Opintoseteliä voi hakea vapaan sivistystyön linjojen opintomaksuihin (laajuus vähintään 8 opiskelijaviikkoa). Opintoseteli on kohdennettu hakijoille, joka täyttää jonkin seuraavista kriteereistä: työtön työnhakija, ilman toisen asteen tutkintoa oleva, maahanmuuttaja tai henkilö, jolla on oppimisvaikeuksia.

Opintosetelillä hyvitetään osa kustakin opintomaksuerästä lukuvuoden aikana. Opintosetelin arvo vaihtelee vuosittain Opetushallituksen opistolle myöntämään määrärahaan perustuen. Opintoseteliä anotaan hakemuksella, jonka saa opiston toimistosta.

Lisätiedot:  Opiston toimisto p. 014 525 2200, kansanopisto@keokarstula.fi
Opintotuki
Opiston opiskelijat ovat oikeutettuja Kelan opintotukeen, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Opintotukea voi saada opiskeluun, joka on päätoimista, yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta kestävää.

Lisätiedot: www.kela.fi
Aikuiskoulutustuki
Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva opiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä, on ollut työelämässä vähintään yhteensä 8 vuotta, on toiminut saman työnantajan palveluksessa tai yrittäjänä vähintään vuoden ennen opintojen alkua, jää palkattomalle opintovapaalle vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja ei saa opintoihin muuta tukea.

Lisätiedot: www.tyollisyysrahasto.fi
Opiskelu työttömyysetuudella
Työttömyysetuutta omaehtoiseen opiskeluun voi saada työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautunut henkilö, joka on vähintään 25-vuotias. Etuutta voi saada päätoimiseen, työ- ja elinkeinotoimiston arvioimaan ja tarpeelliseksi toteamaan koulutukseen.

Lisätiedot:  www.te-palvelut.fi
Koulumatkatuki
Opiston opiskelijoilla ei ole oikeutta koulumatkatukeen, mutta ovat oikeutettuja Matkahuollon opiskelija-alennukseen. Opiskelija-alennusta varten saat todistuksen Opiston toimistosta.

Asuminen opistolla

Opiston opiskelijoilla on mahdollisuus asua opiston asuntolassa edulliseen hintaan. Asuntomaksu kattaa asumisen opiston asuntolassa maanantaista perjantaihin sisältäen aamupalan ja päivällisen. Asuminen opiston asuntolassa on mahdollista myös viikonloppuisin lisämaksusta.

Opiston asuntoloissa on kahden hengen huoneita ja ne ovat valmiiksi kalustettuja. Mahdollisuus on myös yhden hengen huoneeseen. Asumiskustannuksiin voit hakea Kelan asumislisää.

ASUNTOLA 1 – KUUSELA

 • 1-2 hengen huoneet (12 kpl)
 • Kaksi erillistä huonetta muodostavat solun, jolla on yhteiset wc- ja suihkutilat.
 • Kaksi yhteiskeittiötä, joissa astiasto, jääkaappi, mikro ja uuni
 • 2 oleskelutilaa, joissa televisiot
 • Yhteiset sauna- ja vaatehuoltotilat
 • Langaton Wi-Fi –yhteys

ASUNTOLA 2 – HÖYLÄNIEMI

 • 8 kpl erikokoisia 1-2 hengen huoneita
 • Wc- ja suihkutilat käytävällä
 • Pienehköt keittiö- ja oleskelutilat, jossa tv
 • Osassa huoneista lemmikkieläinmahdollisuus

Kysy lisää opiston toimistolta
p. 014 525 2200, kansanopisto@keokarstula.fi (ma-pe klo 8-15:30)

Kuvia opiskelija-asuntolasta tulossa kesällä 2020.

 

Opiston toimisto auttaa mielellään hakemiseen, majoittumiseen sekä opintojen rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Opiston toimisto on avoinna ma-pe klo 8-15.30 välillä. Voit myös halutessasi käyttää alla olevaa yhteydenottolomaketta.

Opiston toimisto

Karstulan Evankelinen Opisto
Kokkolantie 12,
43500 Karstula

ma-pe klo 8-15.30
014 525 2200
kansanopisto@keokarstula.fi

Yhteydenottolomake: Kysy koulutuksesta


  Opiston Tietosuojaseloste.