fbpx

Ympäristöviisas toimijuus

 Vapaan sivistystyön koulutus
 1 lukuvuosi
 Aloitus syksyllä
OpiskelumuotoLähi- ja verkko-opetus sekä itsenäinen työskentely
 Opintotukikelpoinen, Opintoseteli
 Matkahuollon opiskelija-alennus
 Opiskelija-asuntola

Ilmasto ja ympäristöalan kansanopistolinja

Hakuaika: 1.8.2021 mennessä
Suoritusaika: 16.8.2021 – 21.5.2022

Huolestuttaako sinua ilmastonmuutos tai biodiversiteettikato? Haluaisitko löytää keinoja vaikuttaa ympäristökriisiin?

Vuoden mittainen Ympäristöviisas toimijuus  -koulutus tarjoaa laajan tietopohjan ympäristössä tapahtuvissa muutoksista. Koulutus antaa taitoja ja työkaluja vaikuttaa ympäristöasioihin, käsitellä ympäristöahdistusta sekä tarkastella omaa ja muiden luontosuhdetta.

 • Kuvaus
 • Hakeminen
 • Asuminen ja rahoitus
 • Yhteistyössä
 • Arvostelut

Koulutuksen kuvaus

Huolestuttaako sinua ilmastonmuutos tai biodiversiteettikato? Haluaisitko löytää keinoja vaikuttaa ympäristökriisiin?

Vuoden mittainen Ympäristöviisas toimijuus -koulutus tarjoaa laajan tietopohjan ympäristössä tapahtuvissa muutoksista. Koulutus antaa taitoja ja työkaluja vaikuttaa ympäristöasioihin, käsitellä ympäristöahdistusta sekä tarkastella omaa ja muiden luontosuhdetta.

Linja on suunnattu sinulle, joka haluat olla osa ratkaisua. Vaikka ympäristöongelmien aikakausi voi tuntua hämmentävältä, ahdistavalta ja pelottavalta, jokainen meistä voi vaikuttaa ympäristökriisiin. Koulutuksessa kuljetaan yhdessä kohti ympäristöviisasta toimijuutta. Koulutuksen jälkeen sinulla on tärkeää tietotaitoa ja kokemusta, joiden avulla voit tehdä ympäristöviisaita valintoja ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Koulutus antaa myös hyvän pohjan korkeakouluopintoihin, vaikkapa ympäristötieteiden, valtiotieteiden tai kehitystutkimuksen parissa.

Opintokokonaisuudet

Ympäristökriisin osa-alueet

Ympäristökriisin osa-alueet: Tämän opintokokonaisuuden myötä hahmotat kattavasti ympäristökriisin kokonaisuutta sekä eri ympäristöongelmien syitä, seurauksia sekä ratkaisu-, lieventämis- ja sopeutumiskeinoja. Opit löytämään tietoa luotettavista lähteistä ja tarkastelemaan tietoa kriittisesti ja eri näkökulmista. Hahmotat käytännön tasolla ympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä opit keinoja tehdä itsellesi mielekkäitä, ympäristöviisaita valintoja.

Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikka: Opinnot tarjoavat katsauksen siihen, miten ympäristöongelmia on käsitelty politiikan piirissä ja missä tällä hetkellä mennään niin Suomessa kuin maailmallakin. Opit hahmottamaan, keitä toimijoita ympäristöpolitiikassa vaikuttaa ja miten politiikkatyötä tehdään. Tunnet kestävän kehityksen tavoitteet sekä niiden merkityksen käytännössä. Tämän kokonaisuuden jälkeen tiedät mistä puhutaan ja kuka puhuu.

Ympäristötoimijuus

Ympäristötoimijuus: Ympäristötoimijuuden kokonaisuus on mahdollisuus kokeilla ja löytää mielekkäitä tapoja omaan ympäristötoimijuuteen. Pääset harjoittelemaan erilaisia vaikuttamisen tapoja, tapaat alan toimijoita sekä opit rakentavaa keskustelua ja ympäristötunteiden kohtaamista. Kokonaisuuden aikana haastetaan myös oman maailmankuvan rajoja: Kenellä koemme olevan toimijuutta? Ovatko ihmiset ja muunlajiset sittenkään niin erilaisia? Miten voin kehittyä ympäristöviisaaksi toimijaksi?

Näkökulmia ja käsitteellisiä työkaluja ympäristökriisiin

Näkökulmia ja käsitteellisiä työkaluja ympäristökriisiin: Tässä opintokokonaisuudessa opit hahmottamaan maailmankuvamme rakennuspalikoita ja lähtökohtia eri käsitteiden ja näkökulmien avulla. Pääset tutustumaan muihin tietämisen ja olemisen tapoihin sekä tulet tietoisemmaksi omasta luontosuhteestasi. Osion jälkeen hahmotat ympäristönsuojelun kokonaiskenttää, ja tunnet tärkeimmät ympäristöongelmat sekä niiden väliset yhteydet. Tämä kokonaisuus antaa sinulle työkaluja, joiden avulla pystyt analysoimaan ympäristömuutosta. Mikäli korkeakouluopinnot kiinnostavat, valmistavat tämän kokonaisuuden opinnot lähestymään ympäristökriisiä akateemisesti.

Opintojen suorittaminen

Opinnot ovat kokopäiväopintoja ja koulutus järjestetään Karstulan Evankelisella Opistolla. Opinnot sisältävät lähiopetuksen lisäksi ohjattua etäopetusta sekä toimintaa opiston ulkopuolella – tutustumiskäyntejä, yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa, työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutusmaksut ja ruokailu

 • Pelkkä opetus: 65€/vko
 • Opetus ja ruokailu: 85€/vko
 • Opetus, majoitus ja ruokailu: 120€/vko

Lisätietoja antaa

Opiston toimisto
014 525 2200
kansanopisto@keokarstula.fi

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika: 1.1.2021 - 1.8.2021. Täydennyspaikkoja voi hakea 31.1. saakka.

 

Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Täytä sähköinen hakemus täällä: www.keokarstula.fi/hae-opiskelemaan/linjaopinnot/ . Kansanopistolinjoille vaaditaan vähintään 16-vuoden ikää sekä alalle soveltuvaa terveydentilaa ja jaksamista. Opinnot eivät vaadi aikaisempaa ammatillista koulutusta.

Hakukelpoisuus jatko-opintoihin

Kansanopistovuosi ei vie paikkaasi korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä. Haettaessa myöhemmin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon, voi opiston opinnoista huolimatta hakea ensikertalaiskiintiössä.

 

Asuminen Opistolla

Asuntoloissa on valmiiksi kalustettuja 2 hengen huoneita (jaettu kylpyhuone ja wc), yhteinen keittiö ja oleskelutila. 1 hengen huoneesta 10€ lisämaksu. Lemmikki-ystävällisiä huoneita rajoitetusti, kysy lisää Opiston toimistosta.

 

Asuntolassa voi asua myös viikonloppuisin ja Opiston kirjasto, liikunta- ja kuntosali ovat asuntolassa asuvien käytettävissä. Asuntolassa asuville kuuluu myös aamupala Opiston Lounasravintolassa.

 

Opintojen rahoitus

Opinnot ovat päätoimista, Kelan opintotukeen oikeuttavaa koulutusta. Opiskelija-asuntolassa asuvat ovat oikeutettuja hakemaan myös Kelan asumistukea. Opintoihin on myös mahdollista anoa valtion takaamaa opintolainaa. Lisätietoja tuista saat osoitteesta www.kela.fi tai Kelan toimistoista.

 

Lisätietoa aikuiskoulutustuista sekä työttömyysetuudella opiskelusta saat osoitteesta www.te-palvelut.fi

 

Voit hakea myös Opintoseteli-avustusta tietyin kriteerein opintomaksujen alentamiseksi. Opintosetelin myöntää Karstulan Evankelinen Opisto ja sitä haetaan Opiston toimistosta saatavalla lomakkeella.

 

Opintoseteliin ovat oikeutettuja muun muassa:

 • kotouttamissuunnittelman saaneet maahanmuuttajat
 • jo pidempään Suomessa asuneet, vailla toisen asteen tutkintoa olevat maahanmuuttajat
 • vailla toisen asteen tutkintoa olevat 20-29vuotiaat nuoret aikuiset
 • alhaisen pohjakoulutuksen omaavat aikuiset (esim. kansakoulu, keskeytynyt peruskoulu)
 • oppimisvaikeuksia kokevat
 • työttömyysetuudella opiskelevat

Koulutuksen sisältöä on ollut suunnittelemassa Opiston pedagogisen henkilöstön lisäksi alan kandidaatti- ja maisteriopiskelijoita. Asiantuntijakumppaneiden terveiset voit lukea alta.

Arto O. Salonen

Arto O. Salonen.

Koulutuksen asiantuntijakumppani Arto O. Salonen, apulaisprofessori

Terve. Työskentelen apulaisprofessorina Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteellisessä tiedekunnassa. Toimin myös Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelissa. Asiantuntijuuteni liittyy kestävään yhteiskuntaan siirtymiseen. Lisätietoja minusta löydät verkkosivuiltani: awww.artosalonen.com

Arton asiantuntemus näkyy kantavana teemana ratkaisukeskeisyytenä, tieteidenvälisyytenä sekä erilaiset kytkökset huomioon ottavana, tulevaisuussuuntautuneena ajatteluna.

Jenni Spännäri

Jenni Spännäri. Kuva: Heidi Strengell

Koulutuksen asiantuntijakumppani Jenni Spännäri, teologian tohtori, viisaustutkija ja kouluttaja

Hei. Olen teologian tohtori, tutkija ja kouluttaja ja olen erityisesti perehtynyt merkityksellisyyden, myötätunnon ja viisauden kysymyksiin. Työmääritelmäni viisaudelle on, että se on toimintaa ja ajattelua, joka luo mahdollisimman paljon hyvää, mahdollisimman laajalti ja mahdollisimman pitkällä aikavälillä. Lue lisää verkkosivuiltani: www.jennispannari.fi

Tällainen toiminta on myös kurssin päämäärä sekä työtapa. Jennin asiantuntemus näkyy koulutuksen niissä kokonaisuuksissa, jotka on laadittu ottamaan huomioon viisauden kaikki ulottuvuudet. Myös ympäristöviisaus-termin käyttö tässä koulutuksessa pohjaa tuoreimpaan viisaustutkimukseen, jota Jenni on tuonut yhteiseen suunnittelupöytään.

Taneli Saari & Sanni Saarimäki (Tunne ry)

Tunne ry

Koulutuksen asiantuntijakumppanit Taneli Saari, toiminnanjohtaja & Sanni Saarimäki, puheenjohtaja (Tunne ry)

Hei! Tunne ry on sosiaali- ja terveysalan yhdistys, joka järjestää mm. työpajoja ilmastonmuutokseen, ympäristökriiseihin ja tulevaisuuden epävarmuuteen liittyvien tunteiden ja ajatusten käsittelemiseksi. Esimerkiksi omien arvojen pohtiminen, ympäristöilmiöistä kumpuavien reaktioiden tunnistaminen itsessä ja muissa sekä oman hyvinvoinnin ylläpitämisen keinovalikoima helpottavat toimintaan siirtymistä ja sen parissa jaksamista.

Tässä koulutuksessa Tunne ry:stä ovat mukana toiminnanjohtaja Taneli Saari ja Sanni Saarimäki, joka on koulutukseltaan psykologi. Lue lisää Tunne ry:stä: https://tunne.org

Elisa Hara, Plan International Suomi

Koulutuksen asiantuntijakumppani Elisa Hara, ilmastotyön asiantuntija, Plan International Suomi

”Ilmastonmuutos on mitä suurimmassa määrin myös oikeudenmukaisuus- ja ihmisoikeuskysymys. Sen vaikutuksista kärsii erityisesti ja ensimmäisinä globaalisti kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset. Lapset ja erityisesti tytöt kuuluvat usein tähän ryhmään. Tuomme esiin sitä, miten ilmastonmuutos on tyttöjen oikeuksiin ja tasa-arvoon liittyvä kysymys ja miten nämä kaksi myös vaikuttavat toisiinsa.”

Leena Honkasalo, Plan International Suomi

Koulutuksen asiantuntijakumppani Leena Honkasalo, koulutussuunnittelija, Plan International Suomi

”Meidän kaikkien täytyy tulevaisuudessa tulla toimeen ilmastonmuutoksen muokkaamassa maailmassa. Se vaatii monenlaisia eväitä, joita tämä koulutusohjelma voi tarjota: tietoja, käytännön taitoja sekä psyykkisiä taitoja, kuten tunnetaitoja. Jotta voidaan rakentaa kestävää, ympäristövastuullista tulevaisuutta, tarvitaan arvoiltaan ja asenteiltaan ympäristövastuullisia kansalaisia. Jokaisen meistä on tärkeää tiedostaa omat mahdollisuutensa vaikuttaa niin kansalaisena ja kuluttajana kuin esimerkiksi ammattilaisena työnsä kautta.”