VAPAA
SIVISTYSTYÖ

HOIVA-AVUSTAJALINJA
17.8.2020 - 21.5.2021

OPINTOJEN SISÄLTÖ

  • Kasvu ja osallisuus (mm. kehityspsykologia, terveyden edistäminen)
  • Asiakkaan toimijuuden tukeminen
    (mm. henkilökohtaisena avustajana toimiminen)

  • Yhteiskunta- ja työelämävalmiudet
    (mm. työhyvinvointi ja työturvallisuus, uraohjaus)

  • Hyvinvointi ja toimintakyky (mm. ensiapu, ryhmän ja asiakkaan ohjaustaidot)

  • Opiston yhteiset opinnot ja vapaasti valittavat opinnot: esim. avoimen yo:n opinnot sekä jatko-opintoihin valmentavat opinnot

OPISKELU

Koulutus on käytännönläheistä ja teoriaopinnoissa huomioidaan monipuolisuus erilaisin oppimisen keinoin. Opinnot sisältävät myös toimintaa opiston ulkopuolella - tutustumiskäyntejä, yhteistyötä terveysalan toimijoiden kanssa, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja erilaisia projekteja. Koulutus sopii niin nuorisoasteelle kuin aikuisopiskeluksikin.

KARSTULAN EVANKELINEN OPISTO

Kokkolantie 12 , 43500 KARSTULA

Puh: (014) 525 2200

kansanopisto[at]keokarstula.fi

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.
Karstulan Evankelinen opisto