Vapaa sivistystyö

Vapaan sivistystyön koulutus on vapaatavoitteista, yleissivistävää tai ammattiin orientoivaa ja sen tarkoituksena on kehittää elinikäisen oppimisen taitoja, edistää opiskelijan monipuolista kehittymistä ja aktiivista kansalaisuutta.

Opiston vapaan sivistystyön linjat tarjoavat sinulle mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi, valmiuksiasi jatko-opintoihin sekä kansalaistaitojasi. Vapaan sivistystyön linjoillamme korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Linjojen opetuksessa painotetaan yhdessä tekemistä ja toiminnallisuutta teoriaopetuksen ohella. Opinnot sisältävät yhteistyöverkostojen kanssa tapahtuvaa yhteistyötä, kuten erilaisia projekteja, tutustumiskäyntejä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Vapaan sivistystyön linjojen kesto vaihtelee lukukaudesta lukuvuoteen. Opiskelu on kokopäiväistä ja tapahtuu arkipäivisin klo 8.30-15 välillä.

Opiskelu vapaan sivistystyön linjalla kartuttaa osaamistasi, josta sinulla on hyötyä myös jatko opinnoissasi ja/tai työelämässä. Opiskelutaidot kehittyvät ja saat perustiedot alasta. Opiskelun aikana ehdit pohtia koulutus- ja ammattivaihtoehtoja ja saat opinto- ja uraohjausta tulevaisuuden suunnitelmiesi tueksi.

Opiston lukuvuoden mittaisen opintolinjan suorittaminen tuo ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutuville kuusi (6) valintapistettä yhteishaussa (ei koske hakeutumisvuonna tai sitä edeltävänä vuonna perusopetuksen suorittanutta).

Opintovuosi vapaan sivistystyön linjalla ei vaikuta paikkaan korkeakoulujen ensikertalaiskiintiössä.
Haettaessa myöhemmin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon, voi opiston opinnoista huolimatta hakea ensikertalaiskiintiössä. Opistovuoden aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa erikseen maksettavia avoimen yliopiston opintoja, jotka voit sisällyttää tuleviin korkeakouluopintoihisi yliopiston tai ammattikorkeakoulun aiemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamiskäytänteiden mukaisesti.

SYYSKAUSI 2020

  • Alkaa: 17.8.2020
  • Päättyy: 18.12.2020

KEVÄTKAUSI 2021

  • Alkaa: 4.1.2021
  • Päättyy: 21.5.2021
Share