Hoiva-avustajalinja

VAPAA
SIVISTYSTYÖ

HOIVA-AVUSTAJALINJA
17.8.2020 – 21.5.2021

Vuoden koulutuksella hoitoalalle! Sinulle, jolle hoiva, huolenpito sekä ihmisen toimintakyvyn tukeminen ovat lähellä sydäntäsi. Haaveenasi on työskennellä tulevaisuudessa hoitotyön ammattilaisena.

Linja on suunnattu sosiaali- ja terveysalasta, erityisesti ikääntyneen väestön sekä tukea tarvitsevien toimintakyvyn tukemisesta, avustamisesta kiinnostuneille. Opinnot antavat sinulle valmiuksia työskennellä ikääntyvien ja vammaispalvelujen avustavissa tehtävissä. Opiskeluvuoden aikana saavutat hyvät perustiedot, jotka auttavat sinua eteenpäin esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammatillisissa opinnoissa.

OPINTOJEN SISÄLTÖ

Kasvu ja osallisuus
(mm. kehityspsykologia, terveyden edistäminen)

Asiakkaan toimijuuden tukeminen

(mm. henkilökohtaisena avustajana toimiminen)

Yhteiskunta- ja työelämävalmiudet

(mm. työhyvinvointi ja työturvallisuus, uraohjaus)

Hyvinvointi ja toimintakyky
(mm. ensiapu, ryhmän ja asiakkaan ohjaustaidot)

Opiston yhteiset opinnot ja vapaasti valittavat opinnot: esim. avoimen yo:n opinnot sekä jatko-opintoihin valmentavat opinnot

OPISKELU

Koulutus on käytännönläheistä ja teoriaopinnoissa huomioidaan monipuolisuus erilaisin oppimisen keinoin. Opinnot sisältävät myös toimintaa opiston ulkopuolella – tutustumiskäyntejä, yhteistyötä terveysalan toimijoiden kanssa,
työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja erilaisia projekteja. Koulutus sopii niin nuorisoasteelle kuin aikuisopiskeluksikin.

KUSTANNUKSET JA RAHOITUS

Opintoviikkomaksu 120€ (sis. opetuksen, asumisen 2 hh ja ateriat ma-pe). 

Kotona asuvien ja opistolla ruokailevien päiväopiskelijoiden opintoviikkomaksu on 85 €/viikko sis. opetus, lounas ja päiväkahvi. Opintoviikkomaksu
sisältäen pelkän opetuksen on 65 €/viikko.

Opiskelija on oikeutettu valtion opintotukeen.  

Lue lisää opintojen rahoitusmahdollisuuksista.

HAE OPISKELEMAAN

Hoiva-avustajalinjalle on jatkuva haku. 
Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella.

TÄYTÄ HAKEMUS

LISÄTIEDOT

Mervi Viiru
Hoitotyön opettaja
 p. 044-525 2217 

OTA YHTEYTTÄ

KARSTULAN EVANKELINEN OPISTO
Kokkolantie 12 , 43500 KARSTULA
Puh: (014) 525 2200
kansanopisto[at]keokarstula.fi

Name

Email

Message

LÄHETÄ

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

Share