Kansalaisen perustaidot

Kansalaisen perustaidot

Syyskausi alkaa 17.8.2020. Hae koulutukseen 7.8.2020 mennessä.


Lisätietoja tulossa keväällä 2020

Koulutus vahvistaa opiskelijoiden oman elämän perustaitoja ja selventää jatkosuunnitelmia. Tavoitteena on löytää opiskelijan kiinnostuksia ja kykyjä vastaava opiskelu- tai työpaikka. Opetus on luonteeltaan toiminnallista ja elämyksellistä, kokemuksellisuutta unohtamatta.

Opetus pohjautuu opiskelijan kanssa laadittuun henkilökohtaiseen opiskelu- ja työllistymissuunnitelmaan. Opetus tapahtuu pääosin lähiopetuksena, mutta monipuolisilla opetus- ja ohjausmenetelmillä pyritään siihen, että opiskelijan on mahdollista toteuttaa opinnoissaan hänelle luontaisinta tapaa oppia ja kehittyä.

Kurssilla on mahdollista opiskella mm.

  • pajamuotoista työtoimintaa
  • työelämätaitoja
  • liikuntaa ja hyvinvointia
  • digitaalisia taitoja
  • kädentaitoja
  • ruoanlaittoa & ravitsemustietoa

Kurssi vahvistaa opiskelijan sosiaalisia,- ja vuorovaikutustaitoja, mediaosaamista, elämänhallintataitoja sekä antaa eväitä oman talouden hallintaan. Mahdollista myös suorittaa EA1Hygieniapassi sekä Työturvallisuuskortti.

Kurssi soveltuu hyvin myös maahanmuuttajille
Kurssilla suomenkielen taito paranee ja suomalainen yhteiskunta ja työelämä tulevat tutuksi. Kurssi kehittää taitoja, joita tarvitaan työssä ja työnhaussa.

HAE OPISKELEMAAN

Hae opiskelemaan 7.8.2020 mennessä. Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella.

Kysy lisää p. 014-525 2200, kansanopisto@keokarstula.fi

Share