Tilaa opiston uutiskirje
Hakuaika: Jatkuva haku, hae syyskaudelle 7.8.2020 mennessä
Opintojen laajuus: n. 25h/vko, 36 vko /lukuvuosi
Syyslukukausi: 17.8.2020 - 18.12.2020
Kevätlukukausi: 4.1.2021 - 21.5.2021
Maksut: Koulutuspaketista riippuen 65€/85€/120€ + 30€ materiaalimaksu

Kansalaisen perustaidot

TULOSSA SYKSYLLÄ 2020

Koulutus vahvistaa opiskelijoiden oman elämän perustaitoja ja selventää jatkosuunnitelmia. Tavoitteena on löytää opiskelijan kiinnostuksia ja kykyjä vastaava opiskelu- tai työpaikka. Opetus on luonteeltaan toiminnallista ja elämyksellistä, kokemuksellisuutta unohtamatta.

Opetus pohjautuu opiskelijan kanssa laadittuun henkilökohtaiseen opiskelu- ja työllistymissuunnitelmaan. Opetus tapahtuu pääosin lähiopetuksena, mutta monipuolisilla opetus- ja ohjausmenetelmillä pyritään siihen, että opiskelijan on mahdollista toteuttaa opinnoissaan hänelle luontaisinta tapaa oppia ja kehittyä.

Kurssilla on mahdollista opiskella mm.

  • pajamuotoista työtoimintaa
  • työelämätaitoja
  • liikuntaa ja hyvinvointia
  • digitaalisia taitoja
  • kädentaitoja
  • ruoanlaittoa & ravitsemustietoa

Kurssi vahvistaa opiskelijan sosiaalisia,- ja vuorovaikutustaitoja, mediaosaamista, elämänhallintataitoja sekä antaa eväitä oman talouden hallintaan. Mahdollista myös suorittaa EA1, Hygieniapassi sekä Työturvallisuuskortti.

Kurssi soveltuu hyvin myös maahanmuuttajille Kurssilla suomenkielen taito paranee ja suomalainen yhteiskunta ja työelämä tulevat tutuksi. Kurssi kehittää taitoja, joita tarvitaan työssä ja työnhaussa.

Kysy lisää p. 014-525 2200, kansanopisto@keokarstula.fi