Tilaa opiston uutiskirje
Hakuaika: Jatkuva haku, hae syyskaudelle 7.8.2020 mennessä
Opintojen laajuus: n. 25h/vko, 36 vko /lukuvuosi
Syyslukukausi: 17.8.2020 - 18.12.2020
Kevätlukukausi: 4.1.2021 - 21.5.2021
Maksut: Koulutuspaketista riippuen 65€/85€/120€ + 30€ materiaalimaksu

Ilmasto ja ympäristö muutoksessa

Huolestuttaako sinua ilmastonmuutos tai biodiversiteettikato? Haluaisitko löytää keinoja vaikuttaa ympäristökriisiin?

Vuoden mittainen Ilmasto ja ympäristö muutoksessa -koulutus tarjoaa laajan tietopohjan ympäristössä tapahtuvissa muutoksista. Koulutus antaa taitoja ja työkaluja vaikuttaa ympäristöasioihin, käsitellä ympäristöahdistusta sekä tarkastella omaa ja muiden luontosuhdetta.

Linja on suunnattu sinulle, joka haluat olla osa ratkaisua. Vaikka ympäristöongelmien aikakausi voi tuntua hämmentävältä, ahdistavalta ja pelottavalta, jokainen meistä voi vaikuttaa ympäristökriisiin. Koulutuksessa kuljetaan yhdessä kohti ympäristöviisasta toimijuutta.

Koulutuksen jälkeen sinulla on tärkeää tietotaitoa ja kokemusta, joiden avulla voit tehdä ympäristöviisaita valintoja ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Koulutus antaa myös hyvän pohjan korkeakouluopintoihin, vaikkapa ympäristötieteiden, valtiotieteiden tai kehitystutkimuksen parissa.

Opiston vuoden mittaiset linjat ovat opintotukeen oikeuttavia, maksullisia koulutuksia. Meillä voit opiskella myös opintosetelillä. Opiskelu on yhteisöllistä ja toteutuu opiskelijan omista lähtökohdista. Opistollamme voit myös asua opiskelija-asuntolassa.

koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältöä on ollut suunnittelemassa Opiston pedagogisen henkilöstön lisäksi alan kandidaatti- ja maisteriopiskelijoita. Neuvoja ja sparrausta on saatu myös alan asiantuntijakumppaneilta: teologian tohtori, tutkija ja kouluttaja Jenni Spännäriltä sekä apulaisprofessori Arto O. Saloselta. Lisäksi suunnittelussa ovat olleet mukana Tunne ry:n toiminnanjohtaja Taneli Saari sekä puheenjohtaja Sanni Saarimäki. Asiantuntijakumppaneiden terveiset voit lukea alta.

Arto O. Salonen
Arto O. Salonen.

Koulutuksen asiantuntijakumppani Arto O. Salonen, apulaisprofessori

Terve. Työskentelen apulaisprofessorina Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteellisessä tiedekunnassa. Toimin myös Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelissa. Asiantuntijuuteni liittyy kestävään yhteiskuntaan siirtymiseen. Lisätietoja minusta löydät verkkosivuiltani: awww.artosalonen.com

Arton asiantuntemus näkyy kantavana teemana ratkaisukeskeisyytenä, tieteidenvälisyytenä sekä erilaiset kytkökset huomioon ottavana, tulevaisuussuuntautuneena ajatteluna.

Jenni Spännäri
Jenni Spännäri. Kuva: Heidi Strengell

Koulutuksen asiantuntijakumppani Jenni Spännäri, teologian tohtori, viisaustutkija ja kouluttaja

Hei. Olen teologian tohtori, tutkija ja kouluttaja ja olen erityisesti perehtynyt merkityksellisyyden, myötätunnon ja viisauden kysymyksiin. Työmääritelmäni viisaudelle on, että se on toimintaa ja ajattelua, joka luo mahdollisimman paljon hyvää, mahdollisimman laajalti ja mahdollisimman pitkällä aikavälillä. Lue lisää verkkosivuiltani: www.jennispannari.fi

Tällainen toiminta on myös kurssin päämäärä sekä työtapa. Jennin asiantuntemus näkyy koulutuksen niissä kokonaisuuksissa, jotka on laadittu ottamaan huomioon viisauden kaikki ulottuvuudet. Myös ympäristöviisaus-termin käyttö tässä koulutuksessa pohjaa tuoreimpaan viisaustutkimukseen, jota Jenni on tuonut yhteiseen suunnittelupöytään.

Taneli Saari & Sanni Saarimäki (Tunne ry)
Tunne ry

Koulutuksen asiantuntijakumppanit Taneli Saari, toiminnanjohtaja & Sanni Saarimäki, puheenjohtaja (Tunne ry)

Hei! Tunne ry on sosiaali- ja terveysalan yhdistys, joka järjestää mm. työpajoja ilmastonmuutokseen, ympäristökriiseihin ja tulevaisuuden epävarmuuteen liittyvien tunteiden ja ajatusten käsittelemiseksi. Esimerkiksi omien arvojen pohtiminen, ympäristöilmiöistä kumpuavien reaktioiden tunnistaminen itsessä ja muissa sekä oman hyvinvoinnin ylläpitämisen keinovalikoima helpottavat toimintaan siirtymistä ja sen parissa jaksamista.

Tässä koulutuksessa Tunne ry:stä ovat mukana toiminnanjohtaja Taneli Saari ja Sanni Saarimäki, joka on koulutukseltaan psykologi. Lue lisää Tunne ry:stä: https://tunne.org

Opintokokonaisuudet

Ympäristökriisin osa-alueet
Tämän opintokokonaisuuden myötä hahmotat kattavasti ympäristökriisin kokonaisuutta sekä eri ympäristöongelmien syitä, seurauksia sekä ratkaisu-, lieventämis- ja sopeutumiskeinoja.

Opit löytämään tietoa luotettavista lähteistä ja tarkastelemaan tietoa kriittisesti ja eri näkökulmista. Hahmotat käytännön tasolla ympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä opit keinoja tehdä itsellesi mielekkäitä, ympäristöviisaita valintoja.

Ympäristöpolitiikka
Opinnot tarjoavat katsauksen siihen, miten ympäristöongelmia on käsitelty politiikan piirissä ja missä tällä hetkellä mennään niin Suomessa kuin maailmallakin.

Opit hahmottamaan, keitä toimijoita ympäristöpolitiikassa vaikuttaa ja miten politiikkatyötä tehdään. Tunnet kestävän kehityksen tavoitteet sekä niiden merkityksen käytännössä. Tämän kokonaisuuden jälkeen tiedät mistä puhutaan ja kuka puhuu.

Ympäristötoimijuus

Ympäristötoimijuuden kokonaisuus on mahdollisuus kokeilla ja löytää mielekkäitä tapoja omaan ympäristötoimijuuteen. Pääset harjoittelemaan erilaisia vaikuttamisen tapoja, tapaat alan toimijoita sekä opit rakentavaa keskustelua ja ympäristötunteiden kohtaamista.

Kokonaisuuden aikana haastetaan myös oman maailmankuvan rajoja: Kenellä koemme olevan toimijuutta? Ovatko ihmiset ja muunlajiset sittenkään niin erilaisia? Miten voin kehittyä ympäristöviisaaksi toimijaksi?

Näkökulmia ja käsitteellisiä työkaluja ympäristökriisiin
Tässä opintokokonaisuudessa opit hahmottamaan maailmankuvamme rakennuspalikoita ja lähtökohtia eri käsitteiden ja näkökulmien avulla. Pääset tutustumaan muihin tietämisen ja olemisen tapoihin sekä tulet tietoisemmaksi omasta luontosuhteestasi.

Osion jälkeen hahmotat ympäristönsuojelun kokonaiskenttää, ja tunnet tärkeimmät ympäristöongelmat sekä niiden väliset yhteydet. Tämä kokonaisuus antaa sinulle työkaluja, joiden avulla pystyt analysoimaan ympäristömuutosta. Mikäli korkeakouluopinnot kiinnostavat, valmistavat tämän kokonaisuuden opinnot lähestymään ympäristökriisiä akateemisesti.

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutusmaksut

Opintoviikkomaksut koulutuspaketista riippuen:

  1. Koulutuspaketti 1 - 120€ /vko: Sisältää opetuksen, majoituksen 2hh sekä ateriat koulupäivinä.
  2. Koulutuspaketti 2 - 85€ /vko: Sisältää opetuksen, lounaan ja päiväkahvin koulupäivinä.
  3. Koulutuspaketti 3 - 65€ /vko: Sisältää pelkän opetuksen ilman majoitusta tai ruokailua.
  4. Lisäksi kaikissa koulutuspaketeissa 30€ materiaalimaksu per lukuvuosi
Opintojen rahoitus
Vapaan sivistystyön koulutus (väh. 8vkon koulutus) oikeuttaa Kelan opintotukeen.

20-29 -vuotiailla, vailla 2.asteen tutkintoa olevilla nuorilla, on mahdollisuus hakea Opiston Nuorten Opintoseteliä. Opintoseteli kattaa koulutusmaksun. Opintoseteli ei kata materiaalimaksua. Kysy lisää Opiston toimistosta.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa vararehtori Sirkka Hokkanen

Sirkka Hokkanen
p. 044 525 2214
sirkka.hokkanen@keokarstula.fi