Nuorten Opistovuosi -koulutukset

Nuorten Opistovuosi -linjat ovat lukuvuoden mittaisia, maksuttomia koulutuksia peruskoulun päättäneille nuorille. Koulutus on oivallinen tilaisuus toisen asteen koulutukseen valmistautumiseen sekä oman elämänpolun löytämiseen. Koulutus sopii erityisesti nuorille, jotka

 • haluavat parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia menestyäkseen toisen asteen opinnoissa
 • kaipaavat tukea opiskelumotivaation löytämiseen
 • haluavat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan
 • löytävät kansanopistoista itseä kiinnostavia suuntautumisopintoja
 • tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa
 • hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ohjatusta asumisesta
 • ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion

Opintojen tavoitteena on vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen sekä tukea nuorta elämän suunnittelussa. Lukuvuoden aikana on myös mahdollista korottaa peruskoulun arvosanoja.

Nuorten Opistovuosi-opinnot tarjoavat nuorelle mahdollisuuden kasvaa kohti omaa täyttä potentiaalia ja luovat pohjaa oppimiselle koko elämän jatkuvana prosessina.

Oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

Opistovuosi-koulutukset perustuvat Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin (Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteet).

Nuorten Opistovuosi – koulutukset koostuvat opetussuunnitelman mukaisista yhteisistä opinnoista sekä valitun Opistovuosi-koulutuksen mukaisista suuntautumisopinnoista.

Yhteiset opinnot ja niiden vähimmäisopintopistemäärät:

 • Arjen taidot ja elämänhallinta (vähintään 4 op)
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot (vähintään 4 op)
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (vähintään 4 op)
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot (vähintään 4 op)
 • Aktiivinen kansalaisuus (vähintään 4 op)
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (vähintään 4 op)
 • Suuntautumisopinnot (max 29 op)
  • Hoiva
  • Hyvinvointi
  • Kasvu
  • Luovuus
  • Työelämä ja yrittäjyys
  • Suomen kieli ja kulttuuri
  • Ympäristö ja luonto

Opiskelemaan voi hakeutua ympäri vuoden. Opintoihin voi hakea joko yhteishaussa tai Jatkuvan haun kautta. Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Yhteishaku on tarkoitettu ensisijaisesti hakuvuonna perusopetuksen tai VALMA-koulutuksen päättäneille nuorille. Yhteishaussa voi hakea myös kaikki vailla toisen asteen tutkintoa olevat.

Jatkuva haku on tarkoitettu hakuvuonna perusopetuksen tai VALMA-koulutuksen päättäneille, yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille. Jatkuvassa haussa voivat hakea myös kaikki lukion- tai ammatilliset opintonsa keskeyttäneet.

 • Kevään yhteishaku 2022: Hakuaika 22.2. -22.3.2022 klo 16 mennessä osoitteessa www.opintopolku.fi
 • Opiskelijavalintojen julkaisu: Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 16.6.2022 jälkeen
 • Opiskelupaikan vastaanottaminen: Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 30.6.2022 mennessä
 • Lisätietoa löydät Ohjeita yhteishaussa hakeneille -sivulta tai ottamalla yhteyttä Opiston toimistoon.


Muut kuin oppivelvolliset hakijat

Nuorten Opistovuosi -linjoille voivat hakea muutkin, kuin oppivelvolliset – mutta heille koulutus maksaa Kansanopistolinjojen hinnaston mukaisesti.

Opinnot soveltuvat kaikille Nuorten Opistovuosi -linjojen sisällöistä kiinnostuneille – erityisesti alle 29-vuotiaille nuorille aikuisille, joilla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa.

Muiden kuin oppivelvollisten opintojen rahoitus

Muiden kuin oppivelvollisten on mahdollista anoa koulutusmaksuihin Nuorten Opintoseteli -rahoitusta, joka kattaa 100% syyslukukauden 2022 koulutusmaksuista. Opintoseteli ei vaikuta muihin opiskelijan saamiin etuuksiin.  

Nuorten Opintoseteliä voivat anoa kaikki 18-29-vuotiaat peruskoulun suorittaneet nuoret, joilla ei ole vielä toisen asteen tutkintoa. Opintosetelin myöntää opiston rehtori ja sitä haetaan erillisellä Nuorten Opintosetelihakemuksella.

Opiskelu on päätoimista ja muiden kuin oppivelvollisten opintoihin on saatavilla myös monenlaista muuta tukea ja rahoitusta; mm. omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudellaKELA:n opintotuki tai Vapaan sivistystyön Opintoseteli

Lisätietoa opintojen rahoituksesta saat ottamalla yhteyttä Opiston toimistoon, p. 014 525 2200, kansanopisto@keokarstula.fi

Nuorten Opistovuosi -linjat

Nuori hoitaja pitelee vanhuksen kättä omissaan

Hoivan Opistovuosi

Hoivan Opistovuoden jälkeen Sinulla on valmiuksia sekä uskallusta lähteä kulkemaan itsellesi merkityksellistä elämänpolkua kohti sosiaali- ja terveysalan jatko-opintoja. Tuleva ammattisi voisi olla esim. henkilökohtainen avustaja, kehitysvamma-alan ohjaaja, lähihoitaja, sairaanhoitaja tai sosionomi.
Nuori nainen seisoo kukkaniityllä auringon laskiessa selin kameraan, kädet levällään.

Hyvinvoinnin Opistovuosi

Hyvinvoinnin Opistovuoden jälkeen Sinulla on valmiuksia sekä uskallusta lähteä kulkemaan itsellesi merkityksellistä elämänpolkua kohti liikunta- ja hyvinvointialan jatko-opintoja. Tuleva ammattisi voisi olla esim. hyvinvointivalmentaja, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, liikunnan ohjaaja, fysioterapeutti tai hyvinvointialan yrittäjä.
Pikkupoika leikkii supersankaria viitta päällä ja laskettelulasit silmillä, käsi kohti taivasta yrittäen ottaa auringosta kiinni

Kasvun Opistovuosi

Kasvun Opistovuoden jälkeen Sinulla on valmiuksia sekä uskallusta lähteä kulkemaan itsellesi merkityksellistä elämänpolkua kohti kasvatus – ja ohjausalan jatko-opintoja. Tuleva ammattisi voisi olla esim. lastenhoitaja, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, koulunkäynninohjaaja, perhepäivähoitaja, erityisnuorisotyöntekijä, opettaja, erityisopettaja.
Nainen seisoo seinämaalauksen edessä ja pitelee suurennuslasia kameralle kädet maalissa.

Luovuuden Opistovuosi

Luovuuden Opistovuoden jälkeen Sinulla on valmiuksia sekä uskallusta lähteä kulkemaan itsellesi merkityksellistä elämänpolkua kohti kädentaitojen, luovan kirjoittamisen, musiikin ja ilmaisutaidon tai kulttuurituotannon jatko-opintoja.
Nuori mies seisoo pöydän takana ja kättelee pöydän ääressä koneen vieressä istuvaa naista

Työn ja yrittämisen Opistovuosi

Työn ja yrittämisen Opistovuoden jälkeen Sinulla on valmiuksia sekä uskallusta lähteä kulkemaan itsellesi merkityksellistä elämänpolkua kohti oman kiinnostuksen mukaisia opintoja, työelämää tai yrittäjyyttä.
Maapallo ihmisen kämmenellä. Taustalla pilvinen vuoristo

Ympäristöviisas Opistovuosi

Ympäristöviisaan Opistovuoden jälkeen Sinulla on valmiuksia sekä uskallusta lähteä kulkemaan itsellesi merkityksellistä elämänpolkua kohti ympäristö- ja luonnontieteiden, valtiotieteiden tai kehitystutkimuksen jatko-opintoihin. Lukuvuoden jälkeen Sinulla on myös konkreettisia työkaluja toimia ja tehdä ympäristöviisaita tekoja.
Skip to content