Nuorten Opistovuosi -koulutukset - KEO-KARSTULA Nuorten Opistovuosi -koulutukset - KEO-KARSTULA

Nuorten Opistovuosi -koulutukset

Navigoi sivulla

 

Yleistä Nuorten Opistovuosi – koulutuksista

Nuorten Opistovuosi – koulutuksemme ovat osa Suomen hallituksen oppivelvollisuusiän nostamiseen liittyvää uudistusta. Laajennettu oppivelvollisuus astuu voimaan vuonna 2021. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet). Oppivelvollisella tarkoitetaan 16-18 vuotiasta nuorta, jolla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa.

 

Opistovuosi-koulutusten tarkoituksena on vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen sekä tukea nuorta oman elämän suunnittelussa. Opistovuoden aikana on myös mahdollista korottaa peruskoulun arvosanoja sekä harjoitella mahdollista pääsykoetta varten.

 

Oppivelvollisille Nuorten Opistovuosi – koulutukset, oppimateriaalit, asuminen opiston asuntolassa sekä ruokailut koulupäivinä ovat maksutonta. Huom! alaikäiset eivät voi majoittua opistolla viikonloppuisin, sillä asuntolassamme ei ole viikonloppuisin asuntolavalvontaa.

 

Nuorten Opistovuosi -koulutuksiimme voivat kuitenkin hakea myös kaikki Opistovuosi-koulutuksista kiinnostuneet, mutta vain oppivelvollisille koulutus on maksutonta. Muille opintomaksut määräytyvät Kansanopistolinjojen opintoviikkomaksujen mukaan.

 

Valittavat suuntautumiset ja hakeutuminen

Opistovuosi-koulutukset perustuvat Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin (Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteet).

 

Opintoihin on jatkuva haku ja opinnot voi aloittaa joustavasti ympäri vuoden. Opintoihin haetaan sähköisellä hakemuksella valitun koulutuksen sivujen alareunasta.

 

Nuorten Opistovuosi – koulutukset koostuvat opetussuunnitelman mukaisista yhteisistä opinnoista sekä valitun Opistovuosi-koulutuksen mukaisista suuntautumisopinnoista. Valittavana on kuusi eri suuntautumisalalla olevaa Nuorten Opistovuosi – koulutusta: