Nuorten Opistovuosi -koulutukset

Navigoi sivulla

Kenelle koulutus sopii?

Nuorten Opistovuosi -koulutus on lukuvuoden mittainen, maksuton koulutus peruskoulun päättäneelle nuorelle. Koulutus on oivallinen tilaisuus toisen asteen koulutukseen valmistautumiseen sekä oman elämänpolun löytämiseen. Koulutus sopii erityisesti nuorille, jotka

 

  • haluavat parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia menestyäkseen toisen asteen opinnoissa
  • kaipaavat tukea opiskelumotivaation löytämiseen
  • haluavat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan
  • löytävät kansanopistoista itseä kiinnostavia suuntautumisopintoja
  • tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa
  • hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ohjatusta asumisesta
  • ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion

 

Opintojen tavoitteena on vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen sekä tukea nuorta elämän suunnittelussa. Nuorten Opistovuosi-opinnot tarjoavat nuorelle mahdollisuuden kasvaa kohti omaa täyttä potentiaalia ja luovat pohjaa oppimiselle koko elämän jatkuvana prosessina. Oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

 

Opintojen sisältö

Opistovuosi-koulutukset perustuvat Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin (Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteet).

 

Nuorten Opistovuosi – koulutukset koostuvat opetussuunnitelman mukaisista yhteisistä opinnoista sekä valitun Opistovuosi-koulutuksen mukaisista suuntautumisopinnoista.

 

Yhteiset opinnot ja niiden vähimmäisopintopistemäärät:

 

Hakeminen ja opiskelijavalinta

 

Opiskelemaan voi hakeutua ympäri vuoden. Opintoihin voi hakea joko yhteishaussa tai Jatkuvan haun kautta. Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.

 

Yhteishaku on tarkoitettu ensisijaisesti hakuvuonna perusopetuksen tai VALMA-koulutuksen päättäneille nuorille. Yhteishaussa voi hakea myös kaikki vailla toisen asteen tutkintoa olevat.

 

Jatkuva haku on tarkoitettu hakuvuonna perusopetuksen tai VALMA-koulutuksen päättäneille, yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille. Jatkuvassa haussa voivat hakea myös kaikki lukion- tai ammatilliset opintonsa keskeyttäneet.

 

  • Kevään yhteishaku 2022: Hakuaika 22.2. -22.3.2022 klo 16 mennessä osoitteessa www.opintopolku.fi
  • Opiskelijavalintojen julkaisu: Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 16.6.2022 jälkeen
  • Opiskelupaikan vastaanottaminen: Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 30.6.2022 mennessä

 

Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta tai opintojen suorittamisesta, ota yhteys Opiston toimistoon niin kerromme lisää.