TIETOSUOJA
SELOSTE

* Opiskelija-, asiakas- ja jäsenrekisterin ylläpitäjä on Karstulan Evankelinen Opisto, Kokkolantie 12, 43500 Karstula. Yhteyshenkilönä toimii Marja-Leena Piispanen, Karstulan Evankelinen Opisto, Kokkolantie 12, 43500 Karstula, 014-525 2211, kansanopisto@keokarstula.fi 

* Kerättäviä henkilötietoja käytetään opistomme asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, palvelujemme edellyttämien yhteydenottoihin, sekä lainsäädännön ja viranomaismääräysten toteuttamiseen. 

* Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot: Nimi, osoite, sähköpostisoite, opistossa tapahtunut koulutus. 

* Em. rekisterejä kerätään opiskelijoista, majoittujista ja muista asiakkaista, henkilökunnasta sekä kannatusyhdistyksen jäsenistä. 

* Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen jälkeen 3 vuotta, opiskelu- ja työntekijätietojen osalta pysyvästi ja ne hävitetään henkilötietolain 34 §:n mukaisesti. 

* Annetut tiedot ovat opiston palvelimella SSL-suojattuja (Secure Sockets Layer). Annetuista tiedoista syntyviä rekistereitä suojataan samalla suojauksella sekä verkon palomuurilla. Paperirekistereitä säilytetään opiston lukitussa arkistossa, kassakaapissa tai lukittavissa työhuoneissa ja lukittavissa mappikaapeissa. Joihin pääsy on vain niihin oikeutetuilla työntekijöillä. 

* Annettuja yhteystietojanne ei luovuteta kolmannelle osapuolelle suoramarkkinointi- tai muihin tarkoituksiin, pois lukien Opetus- ja muiden viranomaisten edellyttämät lakiin perustuvat tiedonannot. 

* Tilaajalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. 
Nämä pyynnöt osoitetaan Marja-Leena Piispaselle. Oikeus on maksullinen ja sitä voi sama henkilö käyttää yhden kerran vuodessa.

KARSTULAN EVANKELINEN OPISTO

Kokkolantie 12 , 43500 KARSTULA

Puh: (014) 525 2200

kansanopisto[at]keokarstula.fi

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.
Karstulan Evankelinen opisto