Koulunkäynninohjaajat työskentelevät erilaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa. Työnkuva ja tehtävät määräytyvät luokan ja oppilaiden tarpeiden mukaan. Ne voivat vaihdella saman koulun tai jopa saman luokan sisällä, sillä eri koulujen ja oppilaitosten sisällä toimii hyvin erilaisia ryhmiä erilaisin tuen tarpein.

“Usein koulunkäynninohjaajan tärkein työtehtävä on oppilaan kannustaminen, kehuminen ja sitouttaminen koulunkäyntiin. Ohjaaja voi olla jopa opettajaa läheisempi. Joillekin erityislapsille koulunkäynninohjaaja voi olla jopa niin merkityksellinen, että lapsi kieltäytyy koulutehtävistä ilman koulunkäynninohjaajan läsnäoloa. Tutun aikuisen ohjauksessa on turvallista tehdä koulutehtäviä”, pohtii kasvastusaineiden opettaja Ulla-Maija Leppänen.

Lapset leikkimässä jonossa nurmikentällä

Useissa kouluissa koulunkäynninohjaajat toimivat myös aamu- ja iltapäiväkerhojen ohjaajina vastuullisena aikuisena. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Lisäksi sen tulee edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta.

Koulunkäynninohjaajan tekemä työ on arvokas tuki oppilaalle niin kasvotusten kuin etänäkin

Kulunut kevät ja etäopiskeluun siirtyminen on ollut monelle lapselle varmasti uusi ja outo kokemus. Koulunkäynninohjaajien etäavun ansiosta erityistä tai tehostettua tukea tarvitsevat lapset ovat voineet olla yhteydessä erityisopettajaan tai koulunkäynninohjaajaan jopa useita kertoja päivässä.

Digitaidot korostuvat myös koulunkäynninohjaajan työssä. Monet oppilaat tarvitsevat tukea myös erilaisten digitaalisten ympäristöjen ja työkalujen käytössä. Yleisiä ongelmia ovat olleet esimerkiksi mistä löytää opettajan ohjeet, mihin etätehtävät palautetaan tai kuinka kommentoida opettajalle ja mistä ylipäänsä löytää opettajan kommentit. Erilaisia pikaviestimiä ja videoneuvottelusovelluksia käyttäen sekä perinteisesti oppilaalle soittamalla koulunkäynninohjaaja on voinut kysellä, miten hänellä menee ja pääseekö oppilas tehtävässä eteenpäin tai missä kohdassa mahdollisesti oppilas tarvitsee apua.

“Kevät on varmasti tuonut kokemusta ja hyviä keinoja tukea oppilasta myös etänä. Toivottavasti niitä hyödynnetään täysipainoisesti myös syksyllä, mikäli tarve niin vaatii. Aikuisen kiinnostus ja riittävä tuki koulunkäyntiin on monelle lapselle se tärkein asia oppimisen kannalta,” Leppänen kommentoi.

Vuodessa ammattiin

Meillä voit suorittaa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon. Valittavanasi on joko Perhepäivähoidon sekä Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalat.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto on noin vuoden mittainen, opintotukeen oikeuttavaa maksullista koulutusta. Meillä voit suorittaa ammattitutkinnon joko päätoimisesti opiskellen, oppisopimuskoulutuksella tai koulutussopimuksella. Jokaisen opintopolku suunnitellaan yksilöllisesti. Ammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Oppisopimus- ja koulutussopimusasioissa neuvoo Sirkka Hokkanen puh. 044 525 2214, etunimi.sukunimi@keokarstula.fi