[Alt-Text]

Yhteystiedot

Puh: (014) 525 2200
Kokkolantie 12
43500 KARSTULA
kansanopisto[at]
keokarstula.fi

Lounas

Lounas arkisin klo 11-12.45

Lounaslista

Blogi

Katso tuoreimmat kuulumisemme blogistamme: keokarstula.blogspot.fi

Uutiset

20.7.2016Opiskelijoiden kuulumisia lukuvuoden jälkeenLue lisää »

Opisto yhteistyössä kiekkolukion kanssa

Katso lisää:
www.kiekkolukio.fi
www.karstulankiva.fi
www.maaseutulukio.fi

Hankkeet

Hankemaailma on tiiviisti mukana kansanopistotyössä.  Monta asiaa voidaan tehdä vain hankerahoituksen turvin.

Opiston hanketyöstä vastaavat rehtori Pekka Knuutti ja vararehtori Sirkka Hokkanen.

Maahanmuuttajien mentorointi toisella asteella

Hankkeen toteutusaika: 1.3.2017 - 28.2.2019
Tavoite on kehittää maahanmuuttajien integroitumista koulutuksen avulla. Tämä toteutetaan kouluttamalla toisen asteen opiskelijoista mentoreita maahanmuuttajille. Samalla edistetään kantaväestön monikulttuurisuustiedon ja -taitojen karttumista ja kahdensuuntaista integraatiota. Hanke osallistuu Euroopan sosiaalirahaston ensimmäiseen kansainvälisen yhteistyön hakukierrokseen yhdessä Belgian, Saksan ja Ruotsin kanssa (Mentomigri).
Päätoteuttaja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä koordinoi hanketta siten, että sen omat ja osatoteuttajista Jyväskylän palvelualan opiston sekä Karstulan Evankelisen Opiston maahanmuuttajaopiskelijat osallistuvat mentorointiin, jonka Jyväskylän koulutuskuntayhtymän opiskelijat toteuttavat.
Osatoteuttajista Jyväskylä ammattikorkeakoulu tukee hankkeen tavoitteita ohjaamalla opinnäytetyön tekijöitä hankkeen pariin, jolloin saadaan myös tutkimustietoa,

Lisätietoa hankkeesta: http//www.hanketuloskortti.fi/hanketuloskortti/maahanmuuttajienmentorointi-toisella-asteella


Menneitä hankkeita:

YTY - Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä

YTY - Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä -hankkeessa 
kehitetään ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalveluita sekä edistetään erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opinto- ja jatkopolkujen toteutumista yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa. Hanke käynnistyi 10.11.2011 ja jatkuu uuden rahoituspäätöksen myötä kesäkuun 2015 loppuun saakka.

Hankkeessa toteutetaan erityisopetuksen asiantuntijapalveluita, koulutuksia ja konsultaatioita yhteistyössä kehittämiskumppaneiden kanssa, joita ovat pääasiassa ammatillisen peruskoulutuksen, aikuiskoulutuksen, valmentavan ja valmistavan opetuksen järjestäjät sekä nuorten työpajat. 
Hankkeen kehittämistyö on kytkeytynyt alueellisiin verkostoihin ja yhteistyöfoorumeihin.

YTY 2 -hankkeessa (1.12.2012-30.6.2014) jatketaan ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelutoiminnan kehittämistyötä ja näkyväksi tekemistä. Kehittämiskumppanuuksia vakiinnuttamalla edistetään inkluusiota, yhteiskuntatakuun toteutumista ja syrjäytymisen ehkäisyä.

YTY 3 -hankkeessa (1.12.2013-30.6.2015) jatketaan asiantuntijapalveluiden kehittämistä ja toteuttamista kehittämiskumppanuudessa. Kehittämisen painopisteinä ovat työelämälähtöiset asiantuntijapalvelut. Hankkeessa ovat mukana myös rajatun erityistehtävän saaneet oppilaitokset. Hankkeen aikana kehitetään lisäksi asiantuntijapalveluiden vaikuttavuuden arviointia.

Kv-koulu

Kansainvälisyyskoulu -hanke lisää sekä ammattiin opiskelevan nuoren ja aikuisen että lukiokoulutuksen kansainvälisiä opintoja, kehittää oppilaitosten henkilöstön kieli- ja kulttuuriosaamista sekä tukee Keski-Suomen maakunnan kansainvälistymisstrategiaa.

Tavoitteena on osaavan, kielitaitoisen ja kansainvälisillä työmarkkinoilla menestyvän, ammattitaitoisen työvoiman turvaaminen.

Maakunnallinen toisen asteen koulutuksen Kansainvälisyyskoulu mahdollistaa:
  • yrityksille kansainvälisissä tehtävissä toimivien ammattilaisten tarjonnan 
  • avoimen kansainvälispainotteisen koulutustarjonnan  
  • kansainvälisessä ympäristössä toteutettavat näytöt  
  • monikulttuurisen ja kansainvälisen arjen 
  • oppilaitoksissa henkilöstölle paremman kieli- ja kulttuuriopintotarjonnan
  • lisääntyvät mahdollisuudet ulkomailla tapahtuvaan työssä oppimiseen

Finnbeing

Finnbeing - laadukkaita hyvinvointipalveluja -hankkeessa tarjotaan hyvinvointialan yrityksille kaksi vuotta kestävää käytännönläheistä kehittämispolkua. Tavoitteena on määrittellä 
ja löytää hyvinvointialan yritysten, yritysverkostojen ja palveluketjujen kehittämisen kannalta tärkeimmät menestystekijät.

ELY-keskus rahoittaa kehittämistyön Finnbeing, laadukkaita hyvinvointipalveluja - hankkeen kautta. Mukana on Pohjoisen Keski-Suomen sekä osin myös Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan (Metsäpeuranmaa, Kaustinen) alueella toimivia ja yhteistyösopimuksen tehneitä hyvinvointi- ja matkailualan toimijoita esim. virkistys-, terapia-, hoito-, hemmottelu-, lähiruoka-, majoitus-, maatilamatkailu-, ohjelma-, kulttuuri- tai liikuntapalvelualoilta.

Verna-hanke

Avainhankkeet

Verna-hankkeessa kehitimme näyttötutkintotoimintaamme monin tavoin. Kälviällä toimivan Keski-Pohjanmaan Opiston vetämässä hankkeessa oli lisäksemme mukana Oulun seudun ammattiopisto, Optima Pietarsaaresta, Oulaisten ammattiopisto, Kokkolan kauppaoppilaitos sekä Kokkolan sosiaali-ja terveysalan opisto. Siellä me, pieni kansanopisto saimme oppia suurten ammattioppilaitosten käytännöistä, mutta myös antaa niille vinkkejä omista hyvistä käytännöistämme.
Vernan tiimoilta järjestettiin  yhteisten koulutusseminaarien lisäksi vertaisarviointeja. 

Lue lisää hankemaailmasta
ja Verna-vertaisarvioinnista blogistamme.

Avainhankkeissa opistomme oli hankevetäjänä.  Ne käynnistyivät oph:n laatu- ja kehittämisrahan turvin 2010 ja päättyivät vuoteen 2013.

Avainopistot ry
Itsenäisten kansanopistojen yhdistys, perustettiin 22.10.2009
Mukana 10 evankelista opistoa
Hallituksessa edustaja joka opistosta


Avainhankkeiden hallinnointi
Hallinnoija Karstulan Evankelinen Opisto
Johtoryhmänä Avainopistot ry:n hallitus
Verkostovastaavana Sirkka Hokkanen
sirkka.hokkanen@keokarstula.fi
044-5252214


Avainhanke I:ssä rakensimme yhteistyötä kaikkien kymmenen evankelisen opiston välillä. Opistot järjestivät eri ammattiryhmille yhteisiä koulutuksia ja opistojen henkilökunnat kävivät toisiaan tapaamassa benchmarking-retkillä. Oma väkemme kävi Kiteellä ja Karkussa. Tutustuttiin toisiin ev.opistoihin ja niiden henkilökuntaan.

Avainhanke II:ssa painopiste siirtyi laatutyöhön. Järjestettiin koulutuksia asian tiimoilta eri opistoissa, osa kaikille ev. opistoille yhteisiä, osa tiettyjen opistojen keskinäisiä. Lisättiin monin tavoin laatutyötietoisuutta ja -osaamista evankelisissa opistoissa.
Avainhanke III:ssa laatutyön opiskelu jatkui. Yritimme hahmottaa sitä, mitkä asiat tekevät kansanopistosta kansanopiston ja evankelisesta opistosta evankelisen opiston. Pienen tiimin kanssa kokosimme listan asioista, joiden osalta opistot ensin arvioivat omaa toimintaansa. Sitten toteutettiin vertaisarviointeja: Kitee - Karstula,  Kauhajoki - Kaustinen,  Karkku- Helsinki, Loimaa - Muurla. Vielä ei olla koottu yhteen kaikkien kokemuksia  arvioinneista. Tähän mennessä kuullut kokemukset ovat olleet yhtä hyviä kuin meillä Verna-hankkeessakin.

Joulukuun 2013 alussa pidettiin Avainhanke III:n päätösseminaari. Se toteutettiin opintomatkana Solvikin kansanopistoon Ruotsissa, Skellefteån lähellä. Blogissamme kertomus Solvikin matkasta.