fbpx

Tietoa meistä

OPISTON ARVOT

Evankelinen kristillisyys
Lähimmäisyys
Yhteisöllisyys
Yksilöllinen elinikäinen oppiminen

KEO-Karstula toimii monialaisena vapaan sivistystyön ja ammatillisena oppilaitoksena. Opistomme koulutuslinjoja ovat hoiva-ala, kasvatus- ja ohjausala, käsityöilmaisu, terveysliikunta ja maahanmuuttajille tarkoitettu suomenkieleen ja suomalaiseen yhteiskuntaan perehdyttävä koulutus. Avoimen yliopiston arvosanaopintoja voi liittää opiskeluohjelmaan.

Opistossa voi suorittaa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon ja saada siihen tarvittavaa osaamista. Työelämäyhteistyönä järjestetään maksupalvelukoulutuksia eri yritysten ja oppilaitosten kanssa. Lisäksi järjestämme lyhytkestoisia vapaan sivistystyön ja ammatillisia kursseja vuosittain useita. Lukuvuoden mittaisissa koulutuksissa opistolla on vuosittain noin 40 opiskelijaa. Lyhytkursseilla opiskelee vuosittain noin 1 000 henkilöä. Nykyaikaista opetustila- ja majoituskapasiteettia on 85 opiskelijalle.

Koulutuspalveluiden lisäksi tarjoamme hyvätasoista majoitusta , lounasruoka- ja pitopalveluita, sekä toimimme kokousjärjestäjänä.

TOIMINTA-AJATUS

KEO-Karstula on Suomenselän alueella toimiva yleissivistävää ja ammatilliseen koulutukseen valmentavaa aikuiskoulutusta antava oppilaitos. Opisto järjestää myös ammatillista koulutusta ja ammattitutkintojen näyttöjä.

Opisto toimii sisäoppilaitosmuotoisena, kristillisenä kansanopistona. Opiston taustayhteisön ja kannatusyhdistyksen muodostavat evankelisen herätysliikkeen jäsenet, sekä monet kunnat, seurakunnat ja järjestöt toiminta-alueellamme.

Kansanopistomme kaiken toiminnan perustana on opiskelijoiden, työntekijöiden ja kannattajakunnan yhteinen työpanos ja vastuunkanto. Tämä työpanos mahdollistaa opiston tuloksellisen toiminnan ja antaa myös opiskelijoille, työntekijöille ja kannattajille varmuutta ja turvaa oman elämänsä suunnitteluun ja kehittämiseen.

Opiston tehtävänä on kohottaa opiskelijoiden yleissivistystä ja ammattitaitoa, edistää opiskelijoiden jatkoopintoja, laajentaa heidän yhteiskunnallista tietämystään sekä tukea heidän persoonallista kehitystään.

KEO-Karstulan kehittämisen painopisteenä on tukea kehittymään ja valmistaa koulutusaloillaan (kasvatusalojen eri muodot, käsityöala, liikunta- ja sosiaaliala) ammattilaisia ja oppijoita, joiden ammatillinen ja sosiaalinen pätevyys vastaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeita sekä joiden tarpeet ja kyvyt elinikäiseen oppimiseen vahvistuvat. Kurssitoimi ja työvoimakoulutus täydentävät oppilaitoksen kokonaisosaamista ja vastavuoroisesti ylläpitävät ja luovat uusia yhteyksiä oppilaitoksen ulkopuolelle.