Huolestuttaako sinua ilmastonmuutos tai biodiversiteettikato? Haluaisitko löytää keinoja vaikuttaa ympäristökriisiin?

Vuoden mittainen Ympäristöviisas toimijuus -koulutus tarjoaa laajan tietopohjan ympäristössä tapahtuvissa muutoksista. Koulutus antaa taitoja ja työkaluja vaikuttaa ympäristöasioihin, käsitellä ympäristöahdistusta sekä tarkastella omaa ja muiden luontosuhdetta.

Linja on suunnattu sinulle, joka haluat olla osa ratkaisua. Vaikka ympäristöongelmien aikakausi voi tuntua hämmentävältä, ahdistavalta ja pelottavalta, jokainen meistä voi vaikuttaa ympäristökriisiin. Koulutuksessa kuljetaan yhdessä kohti ympäristöviisasta toimijuutta. Koulutuksen jälkeen sinulla on tärkeää tietotaitoa ja kokemusta, joiden avulla voit tehdä ympäristöviisaita valintoja ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Koulutus antaa myös hyvän pohjan korkeakouluopintoihin, vaikkapa ympäristötieteiden, valtiotieteiden tai kehitystutkimuksen parissa.

Opintojen sisällöt

Ympäristökriisin osa-alueet

Tämän opintokokonaisuuden myötä hahmotat kattavasti ympäristökriisin kokonaisuutta sekä eri ympäristöongelmien syitä, seurauksia sekä ratkaisu-, lieventämis- ja sopeutumiskeinoja. Opit löytämään tietoa luotettavista lähteistä ja tarkastelemaan tietoa kriittisesti ja eri näkökulmista. Hahmotat käytännön tasolla ympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä opit keinoja tehdä itsellesi mielekkäitä, ympäristöviisaita valintoja.

Ympäristöpolitiikka

Opinnot tarjoavat katsauksen siihen, miten ympäristöongelmia on käsitelty politiikan piirissä ja missä tällä hetkellä mennään niin Suomessa kuin maailmallakin. Opit hahmottamaan, keitä toimijoita ympäristöpolitiikassa vaikuttaa ja miten politiikkatyötä tehdään. Tunnet kestävän kehityksen tavoitteet sekä niiden merkityksen käytännössä. Tämän kokonaisuuden jälkeen tiedät mistä puhutaan ja kuka puhuu.

Ympäristötoimijuus

Ympäristötoimijuuden kokonaisuus on mahdollisuus kokeilla ja löytää mielekkäitä tapoja omaan ympäristötoimijuuteen. Pääset harjoittelemaan erilaisia vaikuttamisen tapoja, tapaat alan toimijoita sekä opit rakentavaa keskustelua ja ympäristötunteiden kohtaamista. Kokonaisuuden aikana haastetaan myös oman maailmankuvan rajoja: Kenellä koemme olevan toimijuutta? Ovatko ihmiset ja muunlajiset sittenkään niin erilaisia? Miten voin kehittyä ympäristöviisaaksi toimijaksi?

Näkökulmia ja käsitteellisiä työkaluja ympäristökriisiin

Tässä opintokokonaisuudessa opit hahmottamaan maailmankuvamme rakennuspalikoita ja lähtökohtia eri käsitteiden ja näkökulmien avulla. Pääset tutustumaan muihin tietämisen ja olemisen tapoihin sekä tulet tietoisemmaksi omasta luontosuhteestasi. Osion jälkeen hahmotat ympäristönsuojelun kokonaiskenttää, ja tunnet tärkeimmät ympäristöongelmat sekä niiden väliset yhteydet. Tämä kokonaisuus antaa sinulle työkaluja, joiden avulla pystyt analysoimaan ympäristömuutosta. Mikäli korkeakouluopinnot kiinnostavat, valmistavat tämän kokonaisuuden opinnot lähestymään ympäristökriisiä akateemisesti.

Opintojen suorittaminen

Opintojen kokonaislaajuus on 60 op. Opinnot ovat kokopäiväopintoja ja koulutus järjestetään lähiopetuksena Karstulan Evankelisella Opistolla, pohjoisessa Keski-Suomessa. Opetus järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti maanantaista perjantaihin klo 8 – 16 välillä.

Lähiopetuksen lisäksi opinnot sisältävät ohjattua etäopetusta sekä toimintaa opiston ulkopuolella – tutustumiskäyntejä, yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa, työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opintoja ei kuitenkaan voi suorittaa kokonaan etäopintoina.

Hoiva-avustajaopintojen aikana on mahdollista myös suorittaa 0-2 tutkinnonosaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (Lähihoitaja)​. Opetus ja ohjaus tulee tällöin Opistolta ja näytöt suoritetaan yhteistyössä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) kanssa. Hoiva-avustajaopintojen jälkeen voit suorittaa perustutkinnon loppuun haluamassasi oppilaitoksessa, haluamallasi tavalla.

Koulutus on maksullista ja koulutuksen hinta riippuu siitä, tarvitsetko asuntolapaikan opintojen ajaksi vai et. 

Opiskelijoillamme on mahdollisuus asua opintojen ajan valmiiksi kalustetussa asuntolassa. Täysi-ikäiset opiskelijat voivat asua erikseen sovitusti asuntolassa myös viikonloppuisin. 

  • Koulutusmaksu ilman majoitusta: 85€/opiskelijaviikko eli n. 360€/kk 
  • Koulutusmaksu majoituksen kanssa: 120€/opiskelijaviikko eli n. 510€/kk 
  • Maahanmuuttajat, joilla on kotoutumissuunnitelma: Koulutus, majoitus sekä ruokailut koulupäiviltä ovat maksuttomia 


Koulutusmaksu ilman majoitusta sisältää koulutuksen lisäksi lounaan ja päiväkahvin koulupäiviltä. Koulutusmaksu majoituksen kanssa kattaa myös asumisen asuntolassa maanantaista perjantaihin sekä aamupalan ja päivällisen.
 

Koulutusmaksut laskutetaan noin kerran kuukaudessa mutta yksilöllinen maksusuunnitelma on myös mahdollista sopia toimiston kanssa. 

Opintoseteli ja muut rahoitusmuodot

Opiskelu on päätoimista ja opintoihin on saatavilla monenlaista tukea ja rahoitusta; mm. omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella, KELA:n opintotuki sekä Opiston myöntämä Opintoseteli. 

Opintoseteli on Karstulan Evankelisen Opiston myöntämä tuki Kansanopistolinjan koulutusmaksuihin. Sitä voivat hakea työttömät työnhakijat, oppimisvaikeuksia kokevat, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat hakijat tai pidempään Suomessa asuneet maahanmuuttajat, jotka eivät enää ole kotoutumissuunnitelman piirissä. 

Vuodesta riippuen haettavissa voi olla erilaisia ja eri suuruisia Opintoseteleitä. Yleensä Opintoseteli kattaa n. 50% koulutusmaksuista. Opintosetelin voi saada joko koko lukuvuodeksi tai pelkäksi kevät- tai syyslukukaudeksi. 

Opintoseteli-rahoitusta haetaan erillisellä hakemuksella sen jälkeen, kun olet ensin täyttänyt hakemuksen opintoihin. Lisätietoa Opintosetelistä ja hakemuksen löydät täältä.

Opiskelu järjestään lähiopetuksena Karstulan Evankelisella Opistolla, pohjoisessa Keski-Suomessa. Kauempaa tulevilla opiskelijoilla on  mahdollisuus majoittua opintojen ajan valmiiksi kalustetussa asuntolassa.

Asuntolassamme on 2 hengen soluasuntoja, joista löytyy valmiina sängyt, vaatekaapit sekä työpöydät. Yksi 2 hengen solu jakaa yhteisen kylpyhuoneen ja WC:n. 

Asuntolan kaksi hyvin varusteltua keittiötä ja oleskelutilaa sekä maksuton WiFi mahdollistavat leppoisan ajanvieton niin omassa rauhassa kuin opiskelukavereidenkin kanssa. Opiston liikunta- ja kuntosali ovat opistolla asuvien käytettävissä arkisin ja musiikkia harrastavien on mahdollisuus käyttää opiston soittimia myös vapaa-ajallaan.

Huom!  Asuntoloissa ei myöskään ole viikonloppuvalvontaa, joten viikonloppuasumisesta on sovittava aina erikseen. Asuntoloista poistutaan myös lomien ajaksi (syys/talviloma, joulunpyhät sekä kesäkausi).

Opintoihin on jatkuva haku – voit siis täyttää hakemuksen ympäri vuoden. Opintoihin haetaan sähköisellä hakemuksella tämän sivun alareunasta löytyvällä hakulomakkeella. Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. 

Opiskeluryhmät aloittavat syksyllä ja keväällä – elokuussa ja tammikuussa. 

  • jos haluat aloittaa opinnot syksyllä, täytä hakemus viimeistään 25.6. mennessä 
  • jos haluat aloittaa opinnot keväällä, täytä hakemus viimeistään 6.12. mennessä 

Hakukelpoisuus ja kielivaatimukset

Hoiva-avustajaopintoihin vaaditaan vähintään 16-vuoden ikää sekä alalle soveltuvaa terveydentilaa ja jaksamista. Opinnot eivät vaadi aikaisempaa ammatillista koulutusta.  

Koulutus järjestetään suomenkielellä. Jos äidinkielesi on jokin muu kuin suomi, voit halutessasi yhdistää opintoihin myös suomen kielen suuntautumisopintoja. Ota tällöin yhteys Opiston toimistoon ennen hakemuksen jättämistä. 

Ilmoittaudu määräpäivään mennessä opiston toimistoon: kansanopisto@keokarstula.fi / p. 014 525 2200

Opiston toimisto auttaa ja neuvoo hakemiseen ja opintojen rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä arkisin ma-pe klo 8-15.30 välisenä aikana puhelimitse numerosta p. 014 525 2200 sekä sähköpostilla osoitteessa kansanopisto@keokarstula.fi

Esitteet


Tutustu opiskelijoiden tekemiin videoihin Opiston Youtubessa

Kerro kaverille kanssa:

Etsi verkkosivustolta

Skip to content