Nuorten Opistovuosi -koulutukset

Nuorten Opistovuosi -linjat ovat lukuvuoden mittaisia, maksuttomia koulutuksia kevään 2021 jälkeen peruskoulun päättäneille nuorille, joilla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa tai jatko-opiskelupaikkaa. Koulutukset ovat ensisijaisesti suunnattu oppivelvollisille, mutta koulutuksiin voivat hakeutua muutkin, joilla ei ole vielä toisen asteen tutkintoa (kts. Opistovuosi opinnot muille kuin oppivelvollisille).

Koulutus on oivallinen tilaisuus toisen asteen koulutukseen valmistautumiseen sekä oman elämänpolun löytämiseen. Opistovuosi-opinnot tarjoavat nuorelle mahdollisuuden kasvaa kohti omaa täyttä potentiaalia ja luovat pohjaa oppimiselle koko elämän jatkuvana prosessina.

Opintojen tavoitteena on vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen sekä tukea nuorta elämän suunnittelussa. Lukuvuoden aikana on myös mahdollista korottaa peruskoulun arvosanoja.

Koulutus sopii erityisesti nuorille, jotka;

 • haluavat parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia menestyäkseen toisen asteen opinnoissa
 • kaipaavat tukea opiskelumotivaation löytämiseen
 • haluavat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan
 • löytävät kansanopistoista itseä kiinnostavia suuntautumisopintoja
 • tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa
 • hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ohjatusta asumisesta
 • ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion

 

Nuorten Opistovuosi -koulutukset perustuvat Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin (Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteet).

Nuorten Opistovuosi -opinnot koostuvat kaikille Opistovuosi-linjoille yhteisistä opinnoista sekä valitun linjan mukaisista suuntautumisopinnoista. Opintojen kokonaislaajuus on yhteensä 53 op. Opintojen alussa jokaiselle laaditaan oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskelijan, vastuuopettajan ja erityisopettajan yhteistyönä.

Opetus järjestetään lähiopetuksena KEO-Karstulassa, pohjoisessa Keski-Suomessa. ​Opetus sisältää lähiopetuksen lisäksi ohjattua etäopetusta, opiskelijaprojekteja sekä toimintaa opiston ulkopuolella ​– tutustumiskäyntejä, yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Alkuviikosta nuoret opiskelevat omissa suuntautumisopinnoissaan ja loppuviikko opiskellaan kaikille linjoille yhteisten sisältöjen äärellä. Yhteisten opintojen sisältöjä yksilöllistetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaan nuorella opiskelijalla voi myös olla enemmän tai vähemmän etäpäiviä – esimerkiksi terveydellisistä ja muista kuormittavista syistä. Opintojen tavoitteena on tukea vahvistaa kunkin omia kehittymisen tarpeita.

Yhteiset opinnot ja niiden vähimmäisopintopistemäärät:

 • Arjen taidot ja elämänhallinta (vähintään 4 op)
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot (vähintään 4 op)
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (vähintään 4 op)
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot (vähintään 4 op)
 • Aktiivinen kansalaisuus (vähintään 4 op)
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (vähintään 4 op)

Suuntautumisopinnot (max 29 op)

Suuntautumisopinnot muodostuvat valitun Opistovuosi-linjan mukaisista opinnoista. Suuntautumislinjaksi voi valita jonkin seuraavista. Tarkemmat suuntautumisopintokuvaukset löydät linjojen esittelysivuilta.

Kaksi tapaa hakea

Kevään yhteishaussa hakevat peruskoulunsa päättävät ysiluokkalaiset tai muut aiemmin peruskoulun suorittaneet, joilla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa. Kevään 2023 perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika on 21.2.-21.3.2023 ja hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -portaalissa.

Jatkuvassa haussa hakevat esim. ylioppilaat, alanvaihtajat sekä yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneet tai opintonsa keskeyttäneet oppivelvolliset. Jatkuvan haun kautta hakeminen tapahtuu yhteishakuajan ulkopuolella opiston verkkosivujen kautta, ko. koulutuksen sivuilta.

Opiskelijavalinnat tehdään hakemuksen sekä haastattelun perusteella.

Nuorten Opistovuosi -linjoille voivat hakea muutkin, kuin oppivelvolliset – mutta heille koulutus on maksullista. Opinnot soveltuvat kaikille Nuorten Opistovuosi -linjojen sisällöistä kiinnostuneille – erityisesti alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille, joilla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa.

Muiden kuin oppivelvollisten koulutusmaksut

 • Koulutus ja ruokailu ilman majoitusta: 85€/ opiskelijaviikko eli n. 360€/kk
 • Koulutus, majoitus ja ruokailut: 120€/ opiskelijaviikko eli n. 510€ /kk​
 • Opintojen rahoitusmahdollisuudet: mm. omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudellaKELA:n opintotuki tai opiston myöntämä Opintoseteli

Opintosetelillä opiskelu

Muiden kuin oppivelvollisten on mahdollista anoa koulutusmaksuihin Opintoseteli -rahoitusta. Vuodesta riippuen haettavissa voi olla erilaisia ja suuruisia Opintoseteleitä. Opintoseteli-rahoituksen voi saada joko koko lukuvuodeksi tai kevät- tai syyslukukaudeksi. Opintosetelin myöntää opiston rehtori ja sitä haetaan erillisellä Opintosetelihakemuksella.

Nuorten Opintoseteliä voivat hakea kaikki peruskoulun suorittaneet heikossa opiskelu- tai työmarkkinatilanteessa olevat 18-30 vuotiaat sekä opiskelu- ja
kielitaidon parantavaan koulutukseen hakeutuvat nuoret maahanmuuttajat.

Nuorten Opintoseteli kattaa 100% syyslukukauden 2022 ajalta; opintomaksut, lounaan ja päiväkahvin koulupäiviltä sekä majoittuvien osalta myös asuntolamaksun, päivällisen ja aamiaisen.

Vapaan sivistystyön Opintoseteliä – eli ”perinteistä Opintoseteliä” – voivat hakea työttömät työnhakijat, oppimisvaikeuksia kokevat tai alhaisen pohjakoulutuksen omaavat hakijat. Perinteistä Opintoseteliä voivat hakea myös pidempään Suomessa asuneet maahanmuuttajat, jotka eivät enää ole kotoutumissuunnitelman piirissä.

Valintakriteerit täyttävälle opiskelijalle voidaan yleensä myöntää n. 50% alennus koulutusmaksuista. Opintosetelin voi saada joko koko lukuvuodeksi tai syys/kevätlukukaudeksi. 

Nuorten Opistovuosi -linjat

Tutustu myös muihin koulutuksiimme

Etsi verkkosivustolta

Skip to content