Nuorten Opistovuosi -koulutukset

Nuorten Opistovuosi -linjat ovat lukuvuoden mittaisia, maksuttomia koulutuksia kevään 2021 jälkeen peruskoulun päättäneille nuorille, joilla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa tai jatko-opiskelupaikkaa. Koulutukset ovat ensisijaisesti suunnattu oppivelvollisille, mutta koulutuksiin voivat hakeutua muutkin, joilla ei ole vielä toisen asteen tutkintoa (kts. Opistovuosi opinnot muille kuin oppivelvollisille).

Koulutus on oivallinen tilaisuus toisen asteen koulutukseen valmistautumiseen sekä oman elämänpolun löytämiseen. Opistovuosi-opinnot tarjoavat nuorelle mahdollisuuden kasvaa kohti omaa täyttä potentiaalia ja luovat pohjaa oppimiselle koko elämän jatkuvana prosessina.

Opintojen tavoitteena on vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen sekä tukea nuorta elämän suunnittelussa. Lukuvuoden aikana on myös mahdollista korottaa peruskoulun arvosanoja.

Koulutus sopii erityisesti nuorille, jotka;

 • haluavat parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia menestyäkseen toisen asteen opinnoissa
 • kaipaavat tukea opiskelumotivaation löytämiseen
 • haluavat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan
 • löytävät kansanopistoista itseä kiinnostavia suuntautumisopintoja
 • tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa
 • hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ohjatusta asumisesta
 • ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion

 

Nuorten Opistovuosi -koulutukset perustuvat Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin (Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteet).

Nuorten Opistovuosi -opinnot koostuvat kaikille Opistovuosi-linjoille yhteisistä opinnoista sekä valitun linjan mukaisista suuntautumisopinnoista. Opintojen kokonaislaajuus on yhteensä 53 op. Opintojen alussa jokaiselle laaditaan oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskelijan, vastuuopettajan ja erityisopettajan yhteistyönä.

Opetus järjestetään lähiopetuksena KEO-Karstulassa, pohjoisessa Keski-Suomessa. Opetus sisältää lähiopetuksen lisäksi ohjattua etäopetusta, opiskelijaprojekteja sekä toimintaa opiston ulkopuolella – tutustumiskäyntejä, yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Alkuviikosta nuoret opiskelevat omissa suuntautumisopinnoissaan ja loppuviikko opiskellaan kaikille linjoille yhteisten sisältöjen äärellä. Yhteisten opintojen sisältöjä yksilöllistetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaan nuorella opiskelijalla voi myös olla enemmän tai vähemmän etäpäiviä – esimerkiksi terveydellisistä ja muista kuormittavista syistä. Opintojen tavoitteena on tukea vahvistaa kunkin omia kehittymisen tarpeita.

Yhteiset opinnot ja niiden vähimmäisopintopistemäärät:

 • Arjen taidot ja elämänhallinta (vähintään 4 op)
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot (vähintään 4 op)
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (vähintään 4 op)
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot (vähintään 4 op)
 • Aktiivinen kansalaisuus (vähintään 4 op)
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (vähintään 4 op)

Suuntautumisopinnot (max 29 op)

Suuntautumisopinnot muodostuvat valitun Opistovuosi-linjan mukaisista opinnoista. Suuntautumislinjaksi voi valita jonkin seuraavista:

Kuvassa on esitettynä sekä kevään yhteishaku- että jatkuvan haun hakuprosessi vaiheittain. Yhteishaussa nuori hakee Nuorten Opistovuosi -opintoihin Opintopolku.fi -palvelussa. Hänet kutsutaan haastatteluun huhtikuussa. Valintatulokset julkaistaan aikaisintaan 15.6. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 29.6. mennessä. Opinnot alkavat elokuussa. Jatkuvassa haussa hakeudutaan Opiston verkkosivuilta löytyvällä hakulomakkeella. Hakija kutsutaan haastatteluun mahdollisimman pian hakemuksen jättämisestä. Hakija saa hyväksymiskirjeen postitse sekä hakemuksellaan ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan hyväksymiskirjeessä ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Ammatilliset opinnot ja Nuorten Opistovuosi -opinnot alkavat oman henkilökohtaisen aikataulun mukaisesti. Kansanopistolinjat alkavat linjasta riippuen joko elokuussa tai tammikuussa.
Hakuprosessikaavio. Klikkaa kuva isommaksi.

Nuorten Opistovuosi -opintoihin hakeudutaan ensisijaisesti kevään yhteishaussa, Opintopolku.fi -palvelussa. Hänet kutsutaan haastatteluun huhtikuussa ja valintatulokset julkaistaan kesäkuun puolessa välissä. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 29.6. mennessä. Opinnot alkavat elokuussa.

Nuoret voivat hakeutua myös Jatkuvassa haussa, esimerkiksi;

 • jos tuleekin toisiin ajatuksiin hakukohteiden järjestyksestä; esim. kun yhteishakulomake on jo sulkeutunut tai kun valintatulokset on jo julkaistu
 • tai jos jostain syystä joutuu keskeyttämään toisen asteen opinnot ja kokee tarvitsevansa vielä lisävuoden ennen jatko-opintoja
 • tai keskeyttää toisen asteen opinnot vaihtaakseen alaa ja haluaa kehittää opiskelutaitojaan tai korottaa numeroitaan ennen seuraavaa yhteishakua

Jatkuvassa haussa hakeutuneet voivat aloittaa opintonsa kesken lukuvuoden, opettajan kanssa sovitun henkilökohtaisen aikataulun mukaisesti.

Nuorten Opistovuosi -linjoille voivat hakea muutkin, kuin oppivelvolliset – mutta heille koulutus on maksullista. Opinnot soveltuvat kaikille Nuorten Opistovuosi -linjojen sisällöistä kiinnostuneille – erityisesti alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille, joilla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa.

Muiden kuin oppivelvollisten koulutusmaksut

 • Koulutus ja ruokailu ilman majoitusta: 85€/ opiskelijaviikko eli n. 360€/kk
 • Koulutus, majoitus ja ruokailut: 120€/ opiskelijaviikko eli n. 510€ /kk​
 • Opintojen rahoitusmahdollisuudet: mm. omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudellaKELA:n opintotuki tai opiston myöntämä Opintoseteli

Opintosetelillä opiskelu

Muiden kuin oppivelvollisten on mahdollista anoa koulutusmaksuihin Opintoseteli -rahoitusta. Vuodesta riippuen haettavissa voi olla erilaisia ja suuruisia Opintoseteleitä. Opintoseteli-rahoituksen voi saada joko koko lukuvuodeksi tai kevät- tai syyslukukaudeksi. Opintosetelin myöntää opiston rehtori ja sitä haetaan erillisellä Opintosetelihakemuksella.

Nuorten Opintoseteliä voivat hakea kaikki peruskoulun suorittaneet heikossa opiskelu- tai työmarkkinatilanteessa olevat 18-30 vuotiaat sekä opiskelu- ja
kielitaidon parantavaan koulutukseen hakeutuvat nuoret maahanmuuttajat.

Nuorten Opintoseteli kattaa 100% syyslukukauden 2022 ajalta; opintomaksut, lounaan ja päiväkahvin koulupäiviltä sekä majoittuvien osalta myös asuntolamaksun, päivällisen ja aamiaisen.

Vapaan sivistystyön Opintoseteliä – eli ”perinteistä Opintoseteliä” – voivat hakea työttömät työnhakijat, oppimisvaikeuksia kokevat tai alhaisen pohjakoulutuksen omaavat hakijat. Perinteistä Opintoseteliä voivat hakea myös pidempään Suomessa asuneet maahanmuuttajat, jotka eivät enää ole kotoutumissuunnitelman piirissä.

Valintakriteerit täyttävälle opiskelijalle voidaan yleensä myöntää n. 50% alennus koulutusmaksuista. Opintosetelin voi saada joko koko lukuvuodeksi tai syys/kevätlukukaudeksi. 

Hae kevään yhteishaussa

Nuorten Opistovuosi -opinnot, 53 op

Kansanopistolinjat oppivelvollisille
Yhteishakuaika: 21.2. - 21.3.2023
Aloitus elokuussa
Yhteishaku

Hae Jatkuvassa haussa

Hoivan Opistovuosi, 53 op

Kansanopistolinjat oppivelvollisille
Hae ympäri vuoden, aloitus sovitusti
Jatkuva haku

Hyvinvoinnin Opistovuosi, 53 op

Kansanopistolinjat oppivelvollisille
Hae ympäri vuoden, aloitus sovitusti
Jatkuva haku

Kasvun Opistovuosi, 53 op

Kansanopistolinjat oppivelvollisille
Hae ympäri vuoden, aloitus sovitusti
Jatkuva haku

Luovuuden Opistovuosi, 53 op

Kansanopistolinjat oppivelvollisille
Hae ympäri vuoden, aloitus sovitusti
Jatkuva haku

Suomen kielen ja kulttuurin Opistovuosi, 53 op

Kansanopistolinjat oppivelvollisille
Hae ympäri vuoden, aloitus sovitusti
Jatkuva haku

Työn ja yrittämisen Opistovuosi, 53 op

Kansanopistolinjat oppivelvollisille
Hae ympäri vuoden, aloitus sovitusti
Jatkuva haku

Ympäristöviisas Opistovuosi, 53 op

Kansanopistolinjat oppivelvollisille
Hae ympäri vuoden, aloitus sovitusti
Jatkuva haku

Etsi verkkosivustolta

Skip to content