Hakijan opas

Kaksi tapaa hakeutua opiskelemaan

Jatkuva haku tarkoittaa, että hakemuksen voi täyttää ympäri vuoden. Jatkuvassa haussa hakeutuminen tapahtuu opiston verkkosivujen kautta.

Ammatilliset opinnot sekä Nuorten Opistovuosi -opinnot voi aloittaa joustavasti vaikka kesken lukuvuoden, mutta Kansanopistolinjat alkavat linjasta riippuen kerran tai kaksi kertaa vuodessa – elokuussa tai tammikuussa.

Muistilista Kansanopistolinjoille hakeutumiseen

 • Jos haluat aloittaa opinnot elokuussa, täytä hakemus 25.6. mennessä
 • Jos haluat aloittaa opinnot tammikuussa, täytä hakemus 6.12. mennessä
 • Täydennyshaku elokuussa alkaviin opintoihin päättyy 30.9.
 • Täydennyshaku tammikuussa alkaviin opintoihin päättyy 15.2.

 
Löydät Jatkuvan haun hakulomakkeet täältä.

Kevään yhteishaussa voit hakeutua oppivelvollisten Nuorten Opistovuosi -koulutuksiin. Hakeutuminen tapahtuu Opintopolku.fi -portaalin kautta.

Nuorten Opistovuosi -koulutuksiin ei ole pääsykokeita, mutta haastatteluun osallistuminen on pakollista. Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Yhteishaun muistilista

 • Hakuaika helmi-maaliskuussa
 • Haastattelut huhti-toukokuussa
 • Valintojen julkaisu kesäkuun puolessa välissä
 • Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 30.6. mennessä
 • Varasijalta hyväksyminen elokuun alkuun mennessä
 • Opinnot alkavat elokuun puolessa välissä

Kaikki opiskelijat valitaan hakemuksen sekä haastattelun perusteella. Lisäksi hakijalta voidaan pyytää kopio tutkintotodistuksista.

Pääsyvaatimukset Kansanopistolinjoille

 • Peruskoulun oppimäärä, 16 vuoden ikä sekä alalle soveltuva terveydentila ja jaksaminen
 • Aikaisemmat opinnot, harrastuneisuus tai työkokemus alalta katsotaan eduksi, mutta ei ole pakollinen

 

Pääsyvaatimukset Nuorten Opistovuosi -koulutuksiin

 • Suoritettu peruskoulun oppimäärä kevään 2021 jälkeen, 16-18 vuoden ikä sekä puuttuva toisen asteen tutkinto
 • Koulutuksiin voivat hakea myös muutkin kuin oppivelvolliset, joilla ei vielä ole suoritettuna toisen asteen tutkintoa

 

Pääsyvaatimukset ammatillisiin opintoihin

 • 18 vuoden ikä sekä ylioppilastutkinto tai muu toisen asteen tutkinto
  • tai tapauskohtaisesti peruskoulu sekä alalle soveltuva kasvatusalan lisäkoulutus tai työkokemus
 • Lisäksi hakijalta vaaditaan alalle soveltuvaa SORA-säädösten mukaista terveydentilaa

Mitä KEO-Karstulassa voi opiskella?

Kansanopistolinjat ovat vapaatavoitteisia ja maksullisia vapaan sivistystyön koulutuksia (kts. Koulutusmaksut ja opintojen rahoitus).

Kansanopistolinjoilta ei valmistu ammattiin, mutta ne edistävät jatko-opintojasi sekä antavat varmuutta ja työkaluja alan avustaviin työtehtäviin.

Kansanopistolinjat tarjoavat mahdollisuuden opiskeluvalmiuksien ja elämänhallintataitojen kohentamiseen, yhteishaun lisäpisteiden hankkimiseen, työelämään tutustumiseen sekä antavat lisäaikaa omanlaisen elämänpolun löytämiseen.

Lukuvuoden aikana voit omien tavoitteidesi suuntaisesti valmistautua esimerkiksi tuleviin pääsykokeisiin tai työelämään, tai vain syventää  osaamistasi ja harrastuneisuuttasi.

Haussa olevat Kansanopistolinjat löydät täältä.

Nuorten Opistovuosi -linjat ovat ensisijaisesti oppivelvollisille suunnattuja koulutuksia, mutta niille voivat osallistua myös muutkin joilla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa.

Oppivelvollisille koulutus, opetusmateriaalit, majoitus sekä ruokailut koulupäivinä ovat maksuttomia. Muille kuin oppivelvollisille koulutus on maksullista (kts. kohta Koulutusmaksut ja opintojen rahoitus).

Opistovuosi-opinnot koostuvat kaikille yhteisistä opinnoista sekä valitun suuntautumislinjan opinnoista. Yhteisiä opintoja on n. kahtena päivänä viikosta ja muina päivinä opiskellaan omissa suuntautumisopinnoissa.

Haussa olevat Nuorten Opistovuosi -koulutukset löydät täältä.

Nuorten Opistovuosi -koulutukset perustuvat Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin (Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteet).

Meillä voit suorittaa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta seuraavat osaamisalat:

 

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen kesto on henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaan 1-2 vuotta.

Ammattitutkinto suoritetaan näyttöinä, osoittamalla ammattitaito käytännön työssä. Näytöt koostuvat valitun osaamisalan työstä ja siihen liittyvistä tehtävistä. Osaamisen hankkiminen tapahtuu työpaikalla joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella ja osaamista täydennetään Opiston lähipäivissä.

Koulutus on maksullista ja oikeuttaa opintotukeen tai Aikuiskoulutustukeen (kts. kohta Koulutusmaksut ja opintojen rahoitus).

Opisto tarjoaa suomen kieleen ja kulttuuriin perehdyttäviä opintoja maahanmuuttajille sekä suomea toisena kielenä puhuville. Valita voi joko alkeistason tai jatkotason koulutuksen.

Jos hakijalla on kotoutumissuunnitelma, koulutus, majoitus sekä ruokailut koulupäivinä ovat maksuttomia, muille koulutus on maksullista (kts. kohta Koulutusmaksut ja opintojen rahoitus).

Opiskella voi joko yhden lukukauden (syksy tai kevät) tai kokonaisen lukuvuoden (syksy ja kevät). Lukukauden opinnot voivat olla joko 8-19 viikon mittaiset ja lukuvuoden opinnot n. 36 viikon mittaiset.

Tutustu Maahanmuuttajan Suomipolku -koulutuksiin

KEO-Karstula järjestää vuosittain useita eri alojen ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi sekä oman harrastuneisuuden kartuttamiseksi soveltuvia lyhytkursseja.

Lisäksi järjestämme peruskoulun jälkeisellä viikolla karstulanseudun alakoululaisille suunnatun kesäleirin, jonka teema vaihtuu vuosittain.

Toimikautemme päättää heinäkuussa järjestettävä reilun viikon mittainen Karstulan Musiikkileiri.

Ajantasaiset kurssit ja leirit löydät kurssitarjottimeltamme.

Opiskelu ja asuminen KEO-Karstulassa

Opinnot ovat kokopäiväopintoja ja koulutus järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti ma-pe klo 8-16 välillä Karstulassa, pohjoisessa Keski-Suomessa. Opiskeluoikeus vaatii vähintään 70% läsnäoloa. 

Opintojen alkaessa jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma kunkin omien tavoitteiden ja jatkosuunnitelmien pohjalta.

Opiskelusuunnitelma perustuu opiskelijan oman opiskelun ja uran suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja tarvittaviin ohjaus- ja tukitoimiin.

Opetus tapahtuu lähiopetuksessa Karstulan Evankelisella Opistolla, pohjoisessa Keski-Suomessa. 

Opinnot sisältävät lähiopetuksen lisäksi ohjattua etäopetusta sekä toimintaa opiston ulkopuolella – tutustumiskäyntejä, yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Digitaalisena oppimisympäristönä käytämme Google Classroomia. Oppimisympäristöön kirjaudutaan henkilökohtaisilla @edu.keokarstula.fi opiskelijatunnuksilla, jotka jaetaan opintojen alussa. Oman tietokoneen käyttö on suositeltavaa oppimistehtävien suorittamiseksi.

Opiskelijat saavat opetusta sekä opiskelijatunnusten että eri oppimisympäristöjen ja laitteiden käyttöön.

Opiskelijoilla on mahdollisuus asua opiston päärakennuksen yhteydessä sijaitsevassa opiskelija-asuntolassa. Asuntola-asuminen kasvattaa vastuunottoon ja on turvallinen askel kohti itsenäistä elämää.

Opiston asuntoloissa on valmiiksi kalustettuja, kahden hengen huoneita. Kaksi erillistä huonetta muodostavat solun, joilla on yhteinen WC,- ja suihkutila. Mahdollisuus on myös yhden hengen huoneeseen, mikäli asuntolassa on tilaa.

Lemmikeille soveltuvia huoneita on hyvin rajoitetusti. Jos olet tulossa opiskelemaan lemmikin kanssa, otathan yhteyttä Opiston toimistoon hyvissä ajoin.

Huom! Asuntolassa ei ole ympärivuorokautista asuntolavalvontaa. Täysi-ikäisillä asuminen asuntolassa on mahdollista myös viikonloppuisin lisämaksusta.

Opiskelijat voivat käyttää opiston liikuntatiloja ja -välineitä sekä lainata opiston kanootteja/kajakkeja ja SUP-lautoja sovitusti myös vapaa-ajalla. Opistolla järjestetään myös yhteisiä liikuntatunteja vähintään kerran viikossa. 

Musiikista kiinnostuneet voivat käyttää Opiston soittimia (flyygeli, pianot, kitarat ym.) myös vapaa-ajallaan.

Karstulasta löytyy nähtävää ja koettavaa, mm.

 

Lisätietoa kunnan ja alueen yritysten sekä yhdistysten järjestämistä palveluista löydät Karstulan kunnan sivuilta.

Koulutusmaksut ja opintojen rahoitus

 

Koulutusmaksut sisältävät lounaan ja päiväkahvin koulupäivinä. Opistolla asuvien opintoviikkomaksu sisältää asumisen opiskelija-asuntolassa maanantaista perjantaihin sekä ruokailut koulupäivinä.

Koulutusmaksut laskutetaan noin kerran kuukaudessa, mutta yksilöllinen maksusuunnitelma on myös mahdollista sopia toimiston kanssa.

 • Lukuvuosimaksu: 550€ + 30€ materiaalimaksu /lukuvuosi
  • tai 250€ per yksittäinen tutkinnonosa
 • omakustanteinen ruokailu lähipäivinä: 6.50€/ lounas
 • majoittumisesta lähipäivinä sovitaan erikseen Opiston toimiston kanssa

Nuorten Opistovuosi -linjoille voivat hakea muutkin, kuin oppivelvolliset – mutta heille koulutus on maksullista.

Opinnot soveltuvat kaikille Nuorten Opistovuosi -linjojen sisällöistä kiinnostuneille – erityisesti alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille, joilla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa.

 

Koulutusmaksut sisältävät lounaan ja päiväkahvin koulupäivinä. Opistolla asuvien opintoviikkomaksu sisältää asumisen opiskelija-asuntolassa maanantaista perjantaihin sekä ruokailut koulupäivinä.

Koulutusmaksut laskutetaan noin kerran kuukaudessa, mutta yksilöllinen maksusuunnitelma on myös mahdollista sopia toimiston kanssa.

Jos hakijalla on kotoutumissuunnitelma, koulutus, majoitus sekä ruokailut koulupäivinä ovat hänelle maksuttomia.

Jos hakijalla ei ole kotoutumissuunnitelmaa, hän voi anoa Opiston myöntämää Opintoseteliä, joka kattaa n. 50% koulutusmaksuista. Opintoseteliä ei voi saada ammatilliseen koulutukseen.

Maahanmuuttajien koulutusmaksut jos oikeus Opintoseteliin

 • Koulutus ja ruokailu ilman majoitusta: n. 43€/ opiskelijaviikko eli n. 172€/kk
 • Koulutus, majoitus ja ruokailut: n. 60€/ opiskelijaviikko eli n. 240€ /kk​

 

Maahanmuuttajien koulutusmaksut ilman Opintoseteliä

 • Koulutus ja ruokailu ilman majoitusta: 85€/ opiskelijaviikko eli n. 360€/kk
 • Koulutus, majoitus ja ruokailut: 120€/ opiskelijaviikko eli n. 510€ /kk​

Koulutustemme koulutusmaksuihin on mahdollista saada monenlaista tukea ja rahoitusta, mm.

 

Opintoseteli on opiston rehtorin myöntämä alennus Kansanopistolinjalla opiskelevan koulutusmaksuihin.

Vuodesta riippuen haettavissa voi olla erilaisia ja suuruisia Opintoseteleitä. Opintoseteli-rahoituksen voi saada joko koko lukuvuodeksi tai kevät- tai syyslukukaudeksi. Opintosetelin myöntää opiston rehtori ja sitä haetaan erillisellä Opintosetelihakemuksella.

Opintoseteliä voivat hakea mm. työttömät, heikossa opiskelu- tai työtilanteessa olevat, oppimisvaikeuksia kokevat sekä maahanmuuttaja, joilla ei ole kotoutumissuunnitelmaa.

Opintoseteli ei vaikuta opiskelijan muihin saamiin etuuksiin. Opintoseteliä ei voi saada ammatillisiin opintoihin.

Etsi verkkosivustolta

Skip to content