fbpx

Hakijalle

Miksi kansanopistoon?

Kansanopistovuosi tarjoaa sinulle mahdollisuuden opiskeluvalmiuksien ja osaamisesi kohentamiseen, ammattitutkinnon tai lisäpisteiden hankkimiseen, monipuolisesti työelämään tutustumiseen, harrastuksesi syventämiseen tai oman tiesi etsimiseen. Saat opintoihisi opintotukea, joka ei vähennä myöhempiin opintoihin myönnettäviä tukikuukausia.

Ohjausta ja neuvontaa

Opintojen alkaessa jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma kunkin omien tavoitteiden ja jatkosuunnitelmien pohjalta. Näin voit omien tavoitteidesi suuntaisesti valmistautua lukuvuoden aikana esimerkiksi tuleviin pääsykokeisiin tai työelämään.

Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus pohtia opinto- ja urasuunnitelmaasi yhdessä vastuuopettajasi, erityisopettajan tai opinto-ohjaajan kanssa.

Opiskelua ja yhdessä tekemistä

Opiskelu Keo-Karstulassa on tiivistä, tehokasta ja monipuolista. Opettajien ohjaama opetus rytmittää ja aikatauluttaa opinnot lukuvuoden varrelle, joka helpottaa omien tavoitteiden saavuttamista. Kaikkien linjojen opinnoissa tarjoutuu tilaisuus niin itsenäiseen kuin yhteisölliseen opiskeluun ja oppimiseen.

Kontaktiopetuksen lisäksi kursseihin sisältyy opintolinjasta riippuen oppimistehtäviä, ryhmätöitä, alan kirjallisuutta, itsenäistä työskentelyä, harjoittelujaksoja ja linjojen välistä yhteistyötä. Opistollamme panostetaan opiskelijoiden hyvinvointiin sekä liikunnallisen ja toiminnallisen toimintakulttuurin luomiseen. Viikoittaiset liikuntatuokiot ja tunneilla tapahtuvat aktivoinnit piristävät opiskeluarkea.

Opiskelijoilla on mahdollisuus asua viihtyisässä asuntolassa. Asuntola-asuminen kasvattaa vastuunottoon ja on turvallinen askel kohti itsenäistä elämää. Opistolla on myös oma liikuntasali ja kuntosali, joita opiskelijat saavat käyttää vapaa-ajallaan

Kansanopistovuosi Karstulassa on persoonallinen ja jokaisen omat lähtökohdat huomioiva mahdollisuus monipuolisten opiskelutaitojen ja oman persoonan kehittämiseen!