Hakijan opas

Yleistä hakemisesta

Hakeminen yhteishaussa

Nuorten Opistovuosi -opintoihin hakeudutaan kevään yhteishaussa, Opintopolku.fi -palvelussa. Hänet kutsutaan haastatteluun huhtikuussa ja valintatulokset julkaistaan kesäkuun puolessa välissä. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 29.6. mennessä. Opinnot alkavat elokuussa.

Nuoret voivat hakeutua myös Jatkuvassa haussa, esimerkiksi;

 • jos tuleekin toisiin ajatuksiin hakukohteiden järjestyksestä; esim. kun yhteishakulomake on jo sulkeutunut tai kun valintatulokset on jo julkaistu
 • tai jos jostain syystä joutuu keskeyttämään toisen asteen opinnot ja kokee tarvitsevansa vielä lisävuoden ennen jatko-opintoja
 • tai keskeyttää toisen asteen opinnot vaihtaakseen alaa ja haluaa kehittää opiskelutaitojaan tai korottaa numeroitaan ennen seuraavaa yhteishakua

Yhteishaussa hakeneet aloittavat opintonsa elokuussa ja Jatkuvassa haussa hakeutuneet voivat aloittaa opintonsa kesken lukuvuoden, opettajan kanssa sovitun henkilökohtaisen aikataulun mukaisesti.

Jatkuvassa haussa hakeutuminen

Jatkuvassa haussa voi hakeutua kaikkiin opintoihimme. Haku tapahtuu Opiston verkkosivuilta koulutusten esittelyistä löytyvillä hakulomakkeilla.

Jatkuvassa haussa hakeneet kutsutaan haastatteluun mahdollisimman pian hakemuksen jättämisestä. Hakija saa hyväksymiskirjeen postitse sekä hakemuksellaan ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan hyväksymiskirjeessä ilmoitettuun päivämäärään mennessä.

Ammatilliset opinnot ja Nuorten Opistovuosi -opinnot alkavat oman henkilökohtaisen aikataulun mukaisesti. Kansanopistolinjat alkavat linjasta riippuen joko elokuussa tai tammikuussa.

Hakeutuminen KEO-Karstulaan – Hakuprosessikaavio

Klikkaa kuva isommaksi.

Kuvassa on esitettynä sekä kevään yhteishaku- että jatkuvan haun hakuprosessi vaiheittain. Yhteishaussa nuori hakee Nuorten Opistovuosi -opintoihin Opintopolku.fi -palvelussa. Hänet kutsutaan haastatteluun huhtikuussa. Valintatulokset julkaistaan aikaisintaan 15.6. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 29.6. mennessä. Opinnot alkavat elokuussa. Jatkuvassa haussa hakeudutaan Opiston verkkosivuilta löytyvällä hakulomakkeella. Hakija kutsutaan haastatteluun mahdollisimman pian hakemuksen jättämisestä. Hakija saa hyväksymiskirjeen postitse sekä hakemuksellaan ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan hyväksymiskirjeessä ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Ammatilliset opinnot ja Nuorten Opistovuosi -opinnot alkavat oman henkilökohtaisen aikataulun mukaisesti. Kansanopistolinjat alkavat linjasta riippuen joko elokuussa tai tammikuussa.

Kaikkiin opintoihin haetaan sähköisellä hakemuksella. Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Hakijoilta voidaan lisäksi pyytää kopio viimeisimmistä koulutodistuksista sekä mahdollisista hakemusta tukevista työtodistuksista.

 • Pääsyvaatimukset Kansanopistolinjoille: vähintään 16-vuoden ikä sekä alalle soveltuva terveydentila- ja jaksaminen.
 • Pääsyvaatimukset Ammatilliseen koulutukseen: 18 vuoden ikä, ylioppilastutkinto tai peruskoulu ja alalle soveltuva koulutus tai työkokemus. Lisäksi hakijalta vaaditaan alalle soveltuvaa SORA-säädösten mukaista terveydentilaa. Kielivaatimuksena ammatillisiin opintoihin on vähintään suomen kielen perustaso.
 • Pääsyvaatimuksena Nuorten Opistovuosi -linjoille: suoritettu peruskoulun oppimäärä ilman toisen asteen tutkintoa. Koulutus on suunnattu kaikille nuorille, jotka haluavat vielä kartuttaa opiskelu- ja arjen hallintataitojaan, tutustua eri aloihin tai korottaa arvosanojaan ennen jatko-opintoja. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti oppivelvollisille, mutta koulutukseen voivat hakeutua muutkin nuoret, joilla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa.

Mitä KEO-Karstulassa voi opiskella?

Kansanopistolinjat ovat vapaatavoitteisia ja maksullisia vapaan sivistystyön koulutuksia (kts. Koulutusmaksut ja opintojen rahoitus).

Kansanopistolinjoilta ei valmistu ammattiin, mutta ne edistävät jatko-opintojasi sekä antavat varmuutta ja työkaluja alan avustaviin työtehtäviin.

Kansanopistolinjat tarjoavat mahdollisuuden opiskeluvalmiuksien ja elämänhallintataitojen kohentamiseen, yhteishaun lisäpisteiden hankkimiseen, työelämään tutustumiseen sekä antavat lisäaikaa omanlaisen elämänpolun löytämiseen.

Lukuvuoden aikana voit omien tavoitteidesi suuntaisesti valmistautua esimerkiksi tuleviin pääsykokeisiin tai työelämään, tai vain syventää  osaamistasi ja harrastuneisuuttasi.

Haussa olevat Kansanopistolinjat löydät täältä.

Nuorten Opistovuosi -linjat ovat ensisijaisesti oppivelvollisille suunnattuja koulutuksia, mutta niille voivat osallistua myös muutkin joilla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa.

Oppivelvollisille koulutus, opetusmateriaalit, majoitus sekä ruokailut koulupäivinä ovat maksuttomia. Muille kuin oppivelvollisille koulutus on maksullista (kts. kohta Koulutusmaksut ja opintojen rahoitus).

Opistovuosi-opinnot koostuvat kaikille yhteisistä opinnoista sekä valitun suuntautumislinjan opinnoista. Yhteisiä opintoja on n. kahtena päivänä viikosta ja muina päivinä opiskellaan omissa suuntautumisopinnoissa.

Haussa olevat Nuorten Opistovuosi -koulutukset löydät täältä.

Nuorten Opistovuosi -koulutukset perustuvat Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin (Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteet).

Meillä voit suorittaa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta seuraavat osaamisalat:

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä. Koulutuksen kesto on henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaan 1-2 vuotta.

Ammattitutkinto suoritetaan näyttöinä, osoittamalla ammattitaito käytännön työssä. Näytöt koostuvat valitun osaamisalan työstä ja siihen liittyvistä tehtävistä. Osaamisen hankkiminen tapahtuu työpaikalla joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella ja osaamista täydennetään Opiston lähipäivissä.

Koulutus on maksullista ja oikeuttaa opintotukeen tai Aikuiskoulutustukeen (kts. kohta Koulutusmaksut ja opintojen rahoitus).

Opisto tarjoaa suomen kieleen ja kulttuuriin perehdyttäviä opintoja maahanmuuttajille sekä suomea toisena kielenä puhuville. Valita voi joko alkeistason tai jatkotason koulutuksen.

Jos hakijalla on kotoutumissuunnitelma, koulutus, majoitus sekä ruokailut koulupäivinä ovat maksuttomia, muille koulutus on maksullista (kts. kohta Koulutusmaksut ja opintojen rahoitus).

Opiskella voi joko yhden lukukauden (syksy tai kevät) tai kokonaisen lukuvuoden (syksy ja kevät). Lukukauden opinnot voivat olla joko 8-19 viikon mittaiset ja lukuvuoden opinnot n. 36 viikon mittaiset.

Tutustu Suomi toisena kielenä (S2) -koulutuksiin

KEO-Karstula järjestää vuosittain useita eri alojen ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi sekä oman harrastuneisuuden kartuttamiseksi soveltuvia lyhytkursseja.

Lisäksi järjestämme peruskoulun jälkeisellä viikolla karstulanseudun alakoululaisille suunnatun kesäleirin, jonka teema vaihtuu vuosittain.

Ajantasaiset kurssit ja leirit löydät kurssitarjottimeltamme.

Opiskelu ja asuminen KEO-Karstulassa

Opinnot ovat kokopäiväopintoja ja koulutus järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti ma-pe klo 8-16 välillä Karstulassa, pohjoisessa Keski-Suomessa. Opiskeluoikeus vaatii vähintään 70% läsnäoloa. 

Opintojen alkaessa jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma kunkin omien tavoitteiden ja jatkosuunnitelmien pohjalta.

Opiskelusuunnitelma perustuu opiskelijan oman opiskelun ja uran suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja tarvittaviin ohjaus- ja tukitoimiin.

Karstulan Evankelisen kansanopiston  opiskelijana olet oikeutettu maksuttomaan viralliseen Slice-opiskelijakorttiin. Kortti on erittäin hyödyllinen ja se toimii virallisena todistuksena opiskeluistasi Karstulan Evankelisessa opistossa. 

Kortti oikeuttaa VR:n ja Matkahuollon etuihin, sekä tuhansiin muihin Slice-opiskelijaetuihin halki Suomen. 
Se kannattaa ottaa käyttöön heti opintojen alkaessa.


Opetus tapahtuu lähiopetuksessa Karstulan Evankelisella Opistolla, pohjoisessa Keski-Suomessa. 

Opinnot sisältävät lähiopetuksen lisäksi ohjattua etäopetusta sekä toimintaa opiston ulkopuolella – tutustumiskäyntejä, yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Digitaalisena oppimisympäristönä käytämme Google Classroomia. Oppimisympäristöön kirjaudutaan henkilökohtaisilla @edu.keokarstula.fi opiskelijatunnuksilla, jotka jaetaan opintojen alussa. Oman tietokoneen käyttö on suositeltavaa oppimistehtävien suorittamiseksi.

Opiskelijat saavat opetusta sekä opiskelijatunnusten että eri oppimisympäristöjen ja laitteiden käyttöön.

Opiskelijoilla on mahdollisuus asua opiston päärakennuksen yhteydessä sijaitsevassa opiskelija-asuntolassa. Asuntola-asuminen kasvattaa vastuunottoon ja on turvallinen askel kohti itsenäistä elämää.

Opiston asuntoloissa on valmiiksi kalustettuja, kahden hengen huoneita. Kaksi erillistä huonetta muodostavat solun, joilla on yhteinen WC,- ja suihkutila. Mahdollisuus on myös yhden hengen huoneeseen, mikäli asuntolassa on tilaa.

Lemmikeille soveltuvia huoneita on hyvin rajoitetusti. Jos olet tulossa opiskelemaan lemmikin kanssa, otathan yhteyttä Opiston toimistoon hyvissä ajoin.

Huom! Asuntolassa ei ole ympärivuorokautista asuntolavalvontaa. Täysi-ikäisillä asuminen asuntolassa on mahdollista myös viikonloppuisin lisämaksusta.

Opiskelijat voivat käyttää opiston liikuntatiloja ja -välineitä sekä lainata opiston kanootteja/kajakkeja ja SUP-lautoja sovitusti myös vapaa-ajalla. Opistolla järjestetään myös yhteisiä liikuntatunteja vähintään kerran viikossa. 

Musiikista kiinnostuneet voivat käyttää Opiston soittimia (flyygeli, pianot, kitarat ym.) myös vapaa-ajallaan.

Karstulasta löytyy nähtävää ja koettavaa, mm.

 

Lisätietoa kunnan ja alueen yritysten sekä yhdistysten järjestämistä palveluista löydät Karstulan kunnan sivuilta.

Koulutusmaksut ja opintojen rahoitus

 

Koulutusmaksut sisältävät lounaan ja päiväkahvin koulupäivinä. Opistolla asuvien opintoviikkomaksu sisältää asumisen opiskelija-asuntolassa maanantaista perjantaihin sekä ruokailut koulupäivinä.

Koulutusmaksut laskutetaan noin kerran kuukaudessa, mutta yksilöllinen maksusuunnitelma on myös mahdollista sopia toimiston kanssa.

 • Opintomaksu: 550€ + 40€ materiaalimaksu /lukuvuosi
  • tai 250€ per yksittäinen tutkinnonosa
 • omakustanteinen ruokailu lähipäivinä: 7€/ lounas
 • majoittumisesta lähipäivinä sovitaan erikseen Opiston toimiston kanssa

Nuorten Opistovuosi -linjoille voivat hakea muutkin, kuin oppivelvolliset – mutta heille koulutus on maksullista.

Opinnot soveltuvat kaikille Nuorten Opistovuosi -linjojen sisällöistä kiinnostuneille – erityisesti alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille, joilla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa.

 

Koulutusmaksut sisältävät lounaan ja päiväkahvin koulupäivinä. Opistolla asuvien opintoviikkomaksu sisältää asumisen opiskelija-asuntolassa maanantaista perjantaihin sekä ruokailut koulupäivinä.

Koulutusmaksut laskutetaan noin kerran kuukaudessa, mutta yksilöllinen maksusuunnitelma on myös mahdollista sopia toimiston kanssa.

Jos hakijalla on kotoutumissuunnitelma, koulutus, majoitus sekä ruokailut koulupäivinä ovat hänelle maksuttomia.

Jos hakijalla ei ole kotoutumissuunnitelmaa, hän voi anoa Opiston myöntämää Opintoseteliä, joka kattaa n. 50% koulutusmaksuista. Opintoseteliä ei voi saada ammatilliseen koulutukseen.

Maahanmuuttajien koulutusmaksut jos oikeus Opintoseteliin

 • Koulutus ja ruokailu ilman majoitusta: n. 43€/ opiskelijaviikko eli n. 175€/kk
 • Koulutus, majoitus ja ruokailut: n. 70€/ opiskelijaviikko eli n. 300€ /kk​

 

Maahanmuuttajien koulutusmaksut ilman Opintoseteliä

 • Koulutus ja ruokailu ilman majoitusta: 85€/ opiskelijaviikko eli n. 360€/kk
 • Koulutus, majoitus ja ruokailut: 120€/ opiskelijaviikko eli n. 510€ /kk​

Koulutustemme koulutusmaksuihin on mahdollista saada monenlaista tukea ja rahoitusta, mm.

Opintoseteli on opiston myöntämä alennus Kansanopistolinjalla opiskelevan koulutusmaksuihin.

Vuodesta riippuen haettavissa voi olla erilaisia ja suuruisia Opintoseteleitä. Opintoseteli-rahoituksen voi saada joko koko lukuvuodeksi tai kevät- tai syyslukukaudeksi. Opintosetelin myöntää opiston rehtori ja sitä haetaan erillisellä Opintosetelihakemuksella.

Opintoseteliä voivat hakea mm. työttömät, heikossa opiskelu- tai työtilanteessa olevat, oppimisvaikeuksia kokevat sekä maahanmuuttaja, joilla ei ole kotoutumissuunnitelmaa.

Opintoseteli ei vaikuta opiskelijan muihin saamiin etuuksiin. Opintoseteliä ei voi saada ammatillisiin opintoihin.

Etsi verkkosivustolta

Skip to content