Nainen seisoo seinämaalauksen edessä ja pitelee suurennuslasia kameralle kädet maalissa.

Luovuuden Opistovuosi -koulutus mahdollistaa luovuuden rikastuttamisen mm. kädentaitojen, musiikin ja ilmaisutaidon taikka tapahtumatuotannon opintojen avulla. Kaikki luova harrastaminen katsotaan eduksi ja voidaan tunnistaa osaksi opiskelijan opintoja.

Lukuvuoden tavoitteena on on saada kokemusta luovasta toiminnasta sekä tutustua monipuolisesti eri luoviin aloihin jatko-opintoja varten. Erilaisiin projekteihin osallistumalla saat kokemusta niin luovista menetelmistä virike- ja vapaa-ajan toiminnan järjestämisessä, kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta sekä pääset halutessasi kokeilemaan tapahtumien suunnittelua ja järjestämistä opiston yhteisten tapahtumien yhteydessä. Lukuvuoden aikana on myös mahdollista korottaa peruskoulun arvosanoja.

Luovuuden Opistovuoden jälkeen Sinulla on valmiuksia sekä uskallusta lähteä kulkemaan itsellesi merkityksellistä elämänpolkua kohti kädentaitojen, luovan kirjoittamisen, musiikin ja ilmaisutaidon tai kulttuurituotannon jatko-opintoja.

Opintojen sisällöt

Opistovuosi-koulutukset perustuvat Opetushallituksen laatimiin Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin (avautuu uuteen välilehteen). Opinnot sisältävät kaikille yhteisiä opintoja sekä suuntautumisopintojen mukaisia opintoja.

 • Kaikille oppivelvollisille yhteiset opinnot (noin puolet opinnoista)
  • Arjen taidot ja elämänhallinta
  • Opiskelu-, itsetuntemus ja työelämätaidot
  • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
  • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot
  • Aktiivinen kansanlaisuus
  • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot
 • Luovanalan suuntautumisopinnot (noin puolet opinnoista) voivat sisältää mm.
  • Visuaalinen ilmaisu ja värioppi
  • Taiteen soveltava käyttö
  • Kädentaidot ja erilaiset käsityötekniikat
  • Minä tuotteena ja palveluna
  • Kirjallisuus ja luova kirjoittaminen
  • Musiikkiopinnot ja ilmaisutaito
  • Tapahtumatuotannon ABC

Kenelle Opistovuosi-koulutukset on tarkoitettu?

Opistovuosi -koulutukset ovat ensisijaisesti suunnattu kevään 2021 jälkeen peruskoulun päättäneille nuorillejoilla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa tai jatko-opiskelupaikkaa. Koulutukset ovat ensisijaisesti suunnattu oppivelvollisille, mutta koulutuksiin voivat hakeutua muutkin, joilla ei ole vielä toisen asteen tutkintoa.

Opistovuosi on oivallinen tilaisuus toisen asteen koulutukseen valmistautumiseen sekä oman elämänpolun löytämiseen. Opinnot tarjoavat nuorelle mahdollisuuden kasvaa kohti omaa täyttä potentiaalia ja luovat pohjaa oppimiselle koko elämän jatkuvana prosessina. Opintojen tavoitteena on vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen sekä tukea nuorta elämän suunnittelussa.

Opistovuosi-koulutukset soveltuvat siis Sinulle, joka;

 • olet kiinnostunut luovista aloista ja haluat kokeilla, olisiko se sinulle sopiva ala ennen kuin haet jatko-opintoihin
 • haluat vielä vahvistaa omaa osaamistasi ennen kuin haet jatko-opintoihin
 • haluat harjoitella ja vahvistaa opiskelu- ja arjenhallintataitojasi ennen kuin lähdet jatko-opiskelemaan
 • tai haluat harjoitella itsenäistä asumista lähempänä kotia, ennen kuin muutat isompaan kaupunkiin opiskelemaan

Opinnot koostuvat kaikille Opistovuosi-linjoille yhteisistä opinnoista sekä valitun linjan mukaisista suuntautumisopinnoistaOpintojen kokonaislaajuus on yhteensä 53 op. Opintojen alussa jokaiselle laaditaan oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opiskelijan, vastuuopettajan ja erityisopettajan yhteistyönä.

Opetus järjestetään lähiopetuksena KEO-Karstulassa, pohjoisessa Keski-Suomessa. ​Opetus sisältää lähiopetuksen lisäksi ohjattua etäopetusta, opiskelijaprojekteja sekä toimintaa opiston ulkopuolella ​– tutustumiskäyntejä, yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Esimerkki Opistovuosiviikosta

Alkuviikosta nuoret opiskelevat omissa suuntautumisopinnoissaan ja loppuviikko opiskellaan kaikille linjoille yhteisten sisältöjen äärellä. Yhteisten opintojen sisältöjä yksilöllistetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaan nuorella opiskelijalla voi myös olla enemmän tai vähemmän etäpäiviä – esimerkiksi terveydellisistä ja muista kuormittavista syistä. Opintojen tavoitteena on tukea vahvistaa kunkin omia kehittymisen tarpeita.

Oppivelvollisille koulutus, opetusmateriaalit, mahdollinen asuntolassa asuminen sekä ruokailut koulupäivinä ovat maksutonta.

Nuorten Opistovuosi -linjoille voivat hakea muutkin, kuin oppivelvolliset – mutta heille koulutus on maksullista. Opinnot soveltuvat kaikille Nuorten Opistovuosi -linjojen sisällöistä kiinnostuneille – erityisesti alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille, joilla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa.

Muiden kuin oppivelvollisten koulutusmaksut

Opintosetelillä opiskelu

Muiden kuin oppivelvollisten on mahdollista anoa koulutusmaksuihin Opintoseteli -rahoitusta. Vuodesta riippuen haettavissa voi olla erilaisia ja suuruisia Opintoseteleitä. Opintoseteli-rahoituksen voi saada joko koko lukuvuodeksi tai kevät- tai syyslukukaudeksi. Opintosetelin myöntää opiston rehtori ja sitä haetaan erillisellä Opintosetelihakemuksella.

Vapaan sivistystyön Opintoseteliä – eli ”perinteistä Opintoseteliä” – voivat hakea työttömät työnhakijat, oppimisvaikeuksia kokevat tai alhaisen pohjakoulutuksen omaavat hakijat. Perinteistä Opintoseteliä voivat hakea myös pidempään Suomessa asuneet maahanmuuttajat, jotka eivät enää ole kotoutumissuunnitelman piirissä.

Valintakriteerit täyttävälle opiskelijalle voidaan yleensä myöntää n. 50% alennus koulutusmaksuista. Opintosetelin voi saada joko koko lukuvuodeksi tai syys/kevätlukukaudeksi.

Turvallisesti oman elämän alkuun opistokodissa

Karstulan Evankelinen Opisto tarjoaa turvallisen, kodikkaan ja yhteisöllisen tavan harjoitella itsenäistä elämistä valmiiksi kalustetussa opiskelija-asuntolassa. Opistovuoden aikana opiskelijat saavat ohjausta sekä pääsevät harjoittelemaan omassa kodissa tarvittavia taitoja myös asuntola-asumisen yhteydessä. Yhteisiin opintoihin sisältyy mm. oman talouden hallintaa, opastusta fiksuun rahankäyttöön sekä kodinhoitoon ja ruoanvalmistukseen riippumatta siitä, asutko opistolla vai kotona.

Päärakennuksen yhteydessä sijaitsevassa Kuusela-asuntolassa on valmiiksi kalustettuja 2 hengen huoneita (sängyt, vaatekaapit ja työpöydät), joissa kaksi huonetta muodostavat aina solun. Mutta jos kämppäkaverin kanssa asuminen ei tunnu omalta, myös 1 hengen huoneita on saatavilla rajoitetusti. Yhdellä solulla on yhteinen wc ja kylpyhuone ja asuntolassa on kaksi yhteistä keittiötä ja oleskelutilaa, joissa on televisiot ja langaton WiFi-yhteys.

Opiskelijoille on tarjolla monipuolisia liikunta- ja harrastemahdollisuuksia. Muun muassa opiston liikunta- ja kuntosali sekä kirjasto (josta löytyy myös piano) ovat opiskelijoiden käytössä myös vapaa-aikana. Käsityölinjan opiskelijat voivat työstää omia töitä ja harrastaa opiston Käsityöluokassa myös vapaa-ajallaan.

Huomioitavaa kuitenkin on, että asuntolassa ei toistaiseksi ole viikonloppuvalvontaa, joten vain täysi-ikäiset opiskelijat voivat asua asuntolassa viikonloppuisin. Viikonloppuasumisesta sovitaan toimiston kanssa aina erikseen.

Nuorten Opistovuosi -koulutuksiin voi hakeutua joko kevään yhteishaussa tai Jatkuvan haun kautta. Kaikki opiskelijavalinnat tehdään hakemuksen ja soveltuvuushaastattelun perusteella.

Kevään yhteishaku

 • Yhteishaun kautta hakeutuminen tapahtuu yleensä maaliskuussaOpintopolku.fi -portaalin kautta.
 • Soveltuvuushaastattelut järjestetään yleensä huhti-toukokuussa
 • Valintatulokset julkaistaan yleensä kesäkuun puolessa välissä
 • Varasijalta hyväksyminen tapahtuu elokuun alkuun mennessä
 • Yhteishaun kautta valituksi tulleet aloittavat opintonsa aina elokuun puolessa välissä

Jatkuva haku

Jatkuva haku on tarkoitettu oppivelvollisille, jotka eivät yhteishaussa ole päässeet toivomaansa jatko-opiskelupaikkaan ja haluavat vahvistaa osaamistaan seuraavaa hakua varten, oppivelvollisille, jotka syystä tai toisesta ovat joutuneet keskeyttämään toisen asteen opintonsa sekä muille, kuin oppivelvollisille hakijoille.

 • Hakeutua voi ympäri vuoden
 • Hakeminen tapahtuu Opiston verkkosivujen kautta
 • Soveltuvuushaastattelut järjestetään mahdollisimman pian hakemuksen käsittelyn jälkeen
 • Jatkuvan haun kautta valituksi tulleet voivat aloittaa opintonsa joustavasti ympäri vuoden, oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti

Vaaditut kentät on merkitty punaisella * merkillä.

Hakukohteen valinta

Valitse pudotusvalikoista koulutus, johon haluat hakea. Voit halutessasi valita toissijaisen hakukohteen siltä varalta, jos ensisijaisen hakukohteesi opetusryhmä on täynnä tai mikäli se ei käynnisty. Valitse myös, milloin haluaisit aloittaa opinnot.
Hakijan tiedot

Täytä henkilötietosi huolellisesti. Haastattelemme hakijat soittamalla hakemuksessa ilmoitettuun puhelinnumeroon ja lähetämme tiedon opiskelijavalinnasta sekä ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Jos äidinkielesi on jokin muu kuin suomi, saat ohjeet sekä suomeksi että englanniksi.Hakemus
Asunnon tarve
Karstulan Evankelinen Opisto sijaitsee Karstulassa, pohjoisessa Keski-Suomessa. Opiston opiskelijat voivat majoittua opintojen ajan valmiiksi kalustetussa asuntolassa. Asuntolassa asuminen on myös oiva tilaisuus harjoitella itsenäistä elämistä ja asumista ennen omaan asuntoon muuttamista – vaikka aluksi vain parina päivänä viikossa.

Huoneet ovat kahden hengen soluja, joista löytyy valmiina sängyt, työpöydät sekä vaatekaapit. Yhdellä solulla (2 huonetta) on aina yhteinen kylpyhuone ja wc. Asuntolassa on kaksi yhteistä keittiötä ja oleskelutilaa. Kaikki opiskelijat poistuvat asuntolasta lomaviikkojen ajaksi [talviloma, syysloma, kesäloma ja joululoma]. Täysi-ikäiset opiskelijat voivat erikseen sovitusti majoittua opistolla myös viikonloppuisin, mutta alaikäisten opiskelijoiden tulee palata kotiin viikonlopuksi.Tietojen tarkistus ja hakemuksen lähettäminen

Tarkistathan, että olet täyttänyt hakemuksen kohdat huolellisesti ennen hakemuksen lähettämistä.

Opiston toimisto auttaa ja neuvoo hakemiseen, asumiseen sekä muihin opiskeluun liittyvissä kysymyksissä arkisin ma-pe klo 8-15.30 välisenä aikana puhelimitse numerosta p. 014 525 2200 sekä sähköpostilla osoitteessa kansanopisto@keokarstula.fi

Tutustu Opistovuosi oppivelvollisille Kansanopistoissa koulutukseen Youtubessa

Kerro kaverille kanssa:

Etsi verkkosivustolta

Skip to content