Nuori hoitaja pitelee vanhuksen kättä omissaan

Hoivan Opistovuosi -koulutus on suunnattu Sinulle, joka olet kiinnostunut sosiaali- ja terveysalan jatko-opinnoista. Koulutus mahdollistaa tutustumisen sosiaali- ja terveysalan keskeisiin sisältöihin ja työympäristöihin, kuten päiväkotiin, lasten- ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluihin, kotihoitoon sekä asumispalveluihin.

Lukuvuoden tavoitteena on saada kokemusta erilaisista asiakkaista ja heidän tarpeistaan sekä avustamisesta. Erilaisiin projekteihin osallistumalla saa kokemusta ja oppia virike- ja vapaa-ajan toiminnan järjestämisestä ja ohjaamisesta kohderyhmä huomioiden. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on hankkia sosiaali- ja terveysalan perustietoa jatko-opintoja varten. Lukuvuoden aikana on myös mahdollista korottaa peruskoulun arvosanoja.

Hoivan Opistovuoden jälkeen Sinulla on valmiuksia sekä uskallusta lähteä kulkemaan itsellesi merkityksellistä elämänpolkua kohti sosiaali- ja terveysalan jatko-opintoja. Tuleva ammattisi voisi olla esim. henkilökohtainen avustaja, kehitysvamma-alan ohjaaja, lähihoitaja, sairaanhoitaja tai sosionomi.

Opintojen sisällöt

Opistovuosi-koulutukset perustuvat Opetushallituksen laatimiin Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin (avautuu uuteen välilehteen). Opinnot sisältävät kaikille yhteisiä opintoja sekä suuntautumisopintojen mukaisia opintoja.

Keskeiset sisällöt

 • Kaikille oppivelvollisille yhteiset opinnot (noin puolet opinnoista)
  • Arjen taidot ja elämänhallinta
  • Opiskelu-, itsetuntemus ja työelämätaidot
  • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
  • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot
  • Aktiivinen kansanlaisuus
  • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot
 • Hoivan suuntautumisopinnot
  • Ikääntyvän osallisuuden ja toimijuuden tukeminen
  • Kasvu ja osallisuus

Kenelle Opistovuosi-koulutukset on tarkoitettu?

Opistovuosi -koulutukset ovat ensisijaisesti suunnattu kevään 2021 jälkeen peruskoulun päättäneille nuorillejoilla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa tai jatko-opiskelupaikkaa. Koulutukset ovat ensisijaisesti suunnattu oppivelvollisille, mutta koulutuksiin voivat hakeutua muutkin, joilla ei ole vielä toisen asteen tutkintoa.

Opistovuosi on oivallinen tilaisuus toisen asteen koulutukseen valmistautumiseen sekä oman elämänpolun löytämiseen. Opinnot tarjoavat nuorelle mahdollisuuden kasvaa kohti omaa täyttä potentiaalia ja luovat pohjaa oppimiselle koko elämän jatkuvana prosessina. Opintojen tavoitteena on vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen sekä tukea nuorta elämän suunnittelussa.

Opistovuosi-koulutukset soveltuvat siis Sinulle, joka;

 • olet kiinnostunut sosiaali- ja terveysalasta ja haluat kokeilla, olisiko se sinulle sopiva ala ennen kuin haet jatko-opintoihin
 • haluat vielä vahvistaa omaa osaamistasi ennen kuin haet jatko-opintoihin
 • haluat harjoitella ja vahvistaa opiskelu- ja arjenhallintataitojasi ennen kuin lähdet jatko-opiskelemaan
 • tai haluat harjoitella itsenäistä asumista lähempänä kotia, ennen kuin muutat isompaan kaupunkiin opiskelemaan

Opintojen suorittaminen

Opintojen kokonaislaajuus on 60 op. Opinnot ovat kokopäiväopintoja ja koulutus järjestetään lähiopetuksena Karstulan Evankelisella Opistolla, pohjoisessa Keski-Suomessa. Opetus järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti maanantaista perjantaihin klo 8 – 16 välillä.

Lähiopetuksen lisäksi opinnot sisältävät ohjattua etäopetusta sekä toimintaa opiston ulkopuolella – tutustumiskäyntejä, yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa, työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opintoja ei kuitenkaan voi suorittaa kokonaan etäopintoina.

Hoiva-avustajaopintojen aikana on mahdollista myös suorittaa 0-2 tutkinnonosaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (Lähihoitaja)​. Opetus ja ohjaus tulee tällöin Opistolta ja näytöt suoritetaan yhteistyössä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) kanssa. Hoiva-avustajaopintojen jälkeen voit suorittaa perustutkinnon loppuun haluamassasi oppilaitoksessa, haluamallasi tavalla.

Koulutus on maksullista ja koulutuksen hinta riippuu siitä, tarvitsetko asuntolapaikan opintojen ajaksi vai et. 

Opiskelijoillamme on mahdollisuus asua opintojen ajan valmiiksi kalustetussa asuntolassa. Täysi-ikäiset opiskelijat voivat asua erikseen sovitusti asuntolassa myös viikonloppuisin. 

 • Koulutusmaksu ilman majoitusta: 85€/opiskelijaviikko eli n. 360€/kk 
 • Koulutusmaksu majoituksen kanssa: 120€/opiskelijaviikko eli n. 510€/kk 
 • Maahanmuuttajat, joilla on kotoutumissuunnitelma: Koulutus, majoitus sekä ruokailut koulupäiviltä ovat maksuttomia 


Koulutusmaksu ilman majoitusta sisältää koulutuksen lisäksi lounaan ja päiväkahvin koulupäiviltä. Koulutusmaksu majoituksen kanssa kattaa myös asumisen asuntolassa maanantaista perjantaihin sekä aamupalan ja päivällisen.
 

Koulutusmaksut laskutetaan noin kerran kuukaudessa mutta yksilöllinen maksusuunnitelma on myös mahdollista sopia toimiston kanssa. 

Opintoseteli ja muut rahoitusmuodot

Opiskelu on päätoimista ja opintoihin on saatavilla monenlaista tukea ja rahoitusta; mm. omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella, KELA:n opintotuki sekä Opiston myöntämä Opintoseteli. 

Opintoseteli on Karstulan Evankelisen Opiston myöntämä tuki Kansanopistolinjan koulutusmaksuihin. Sitä voivat hakea työttömät työnhakijat, oppimisvaikeuksia kokevat, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat hakijat tai pidempään Suomessa asuneet maahanmuuttajat, jotka eivät enää ole kotoutumissuunnitelman piirissä. 

Vuodesta riippuen haettavissa voi olla erilaisia ja eri suuruisia Opintoseteleitä. Yleensä Opintoseteli kattaa n. 50% koulutusmaksuista. Opintosetelin voi saada joko koko lukuvuodeksi tai pelkäksi kevät- tai syyslukukaudeksi. 

Opintoseteli-rahoitusta haetaan erillisellä hakemuksella sen jälkeen, kun olet ensin täyttänyt hakemuksen opintoihin. Lisätietoa Opintosetelistä ja hakemuksen löydät täältä.

Opiskelu järjestään lähiopetuksena Karstulan Evankelisella Opistolla, pohjoisessa Keski-Suomessa. Kauempaa tulevilla opiskelijoilla on  mahdollisuus majoittua opintojen ajan valmiiksi kalustetussa asuntolassa.

Asuntolassamme on 2 hengen soluasuntoja, joista löytyy valmiina sängyt, vaatekaapit sekä työpöydät. Yksi 2 hengen solu jakaa yhteisen kylpyhuoneen ja WC:n. 

Asuntolan kaksi hyvin varusteltua keittiötä ja oleskelutilaa sekä maksuton WiFi mahdollistavat leppoisan ajanvieton niin omassa rauhassa kuin opiskelukavereidenkin kanssa. Opiston liikunta- ja kuntosali ovat opistolla asuvien käytettävissä arkisin ja musiikkia harrastavien on mahdollisuus käyttää opiston soittimia myös vapaa-ajallaan.

Huom!  Asuntoloissa ei myöskään ole viikonloppuvalvontaa, joten viikonloppuasumisesta on sovittava aina erikseen. Asuntoloista poistutaan myös lomien ajaksi (syys/talviloma, joulunpyhät sekä kesäkausi).

Opintoihin on jatkuva haku – voit siis täyttää hakemuksen ympäri vuoden. Opintoihin haetaan sähköisellä hakemuksella tämän sivun alareunasta löytyvällä hakulomakkeella. Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. 

Opiskeluryhmät aloittavat syksyllä ja keväällä – elokuussa ja tammikuussa. 

 • jos haluat aloittaa opinnot syksyllä, täytä hakemus viimeistään 25.6. mennessä 
 • jos haluat aloittaa opinnot keväällä, täytä hakemus viimeistään 6.12. mennessä 

Hakukelpoisuus ja kielivaatimukset

Hoiva-avustajaopintoihin vaaditaan vähintään 16-vuoden ikää sekä alalle soveltuvaa terveydentilaa ja jaksamista. Opinnot eivät vaadi aikaisempaa ammatillista koulutusta.  

Koulutus järjestetään suomenkielellä. Jos äidinkielesi on jokin muu kuin suomi, voit halutessasi yhdistää opintoihin myös suomen kielen suuntautumisopintoja. Ota tällöin yhteys Opiston toimistoon ennen hakemuksen jättämistä. 

Ilmoittaudu määräpäivään mennessä opiston toimistoon: kansanopisto@keokarstula.fi / p. 014 525 2200

Opiston toimisto auttaa ja neuvoo hakemiseen ja opintojen rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä arkisin ma-pe klo 8-15.30 välisenä aikana puhelimitse numerosta p. 014 525 2200 sekä sähköpostilla osoitteessa kansanopisto@keokarstula.fi

Esitteet


Tutustu opiskelijoiden tekemiin videoihin Opiston Youtubessa

Kerro kaverille kanssa:

Etsi verkkosivustolta

Skip to content