OPH rahoittaa hanketta -logo

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden kehittäminen (ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus)

Hankkeen keskeinen tavoite on tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden pitkäjänteistä
kehittämistä ja luoda valmiuksia valtakunnallisesti laajan yhteistyöverkoston muodostumiselle. Hankkeessa jalkautetaan ja juurrutetaan vuosina 2022 ja 2023 ammatillisen koulutuksen järjestäjien eri verkostohankkeissa syntyneitä tuotoksia ja toimintatapoja koko ammatillisen koulutuksen kenttään ja varmistetaan niiden ylläpitäminen ja päivittäminen.

Hankkeen kohderyhmänä on ammatillisen koulutuksen järjestäjien johto, hallintohenkilöstö, opetus- ja ohjaushenkilöstö kuin myös joissain kohdin opiskelijat

Etsi verkkosivustolta

Skip to content