Ehkäisevän, yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämiskokonaisuus

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää yhteisöllistä opiskeluhuoltoa niin ammatillisessa koulutuksessa kuin vapaan sivistystyön oppivelvollisten Nuorten Opistovuosi -koulutuksessa.
Hankkeen keskeinen tarkoitus luoda toimintamalli, vaikuttaa toimintakulttuuriin ja siten juurruttaa pysyviä rakenteita ehkäisevään yhteisölliseen opiskeluhuoltoon.

 

OKM-tunnus sininen vaaka

Etsi verkkosivustolta

Skip to content