JOTPA – Na ropoti Suomessa

Hankkeen kautta koulutuksen tavoitteena on vahvistaa joko aiempaa osaamista tai edistää uuden osaamista ja ammatillisia valmiuksia. Tarkoitus on koulutuksen kautta tukea omatoimisuutta ja itseohjautuvuutta sekä ohjata itsenäisesti saavuttamaan tiedon tai palvelun. Tavoitteilla tuetaan osaamista, työllisyyttä sekä osallisuutta ja kuulumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään.
Koulutuksessa huomioidaan opiskelijan yksilölliset valmiudet, aiempi osaaminen sekä mahdollisuus käydä töissä ja kiinnostuksen kohteet. Koulutus edistää suomen kielen osaamista sekä osallisuutta ja valmiuksia suomalaisessa työelämässä.

Hankkeen tarkoitus on tuottaa koulutuskokonaisuus, joka toteutetaan monimuotoisesti osallistujien tarpeet huomioiden. Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa osallistujien työllisyyttä ja aiempaa osaamista, tukea uuden osaamisen hankkimista sekä ohjata itseohjautuvuuteen ja omatoimisuuteen. Koulutuksessa tunnistetaan keinoja, joilla osaamista täydentää ja mistä saa oikeaa sekä tarpeellista tietoa, ohjataan eteenpäin esim. koulutukseen tai miten tunnistaa omaa ulkomailla suoritettua tutkintoa.

 

Etsi verkkosivustolta

Skip to content