fbpx

Tietosuojaseloste

Opiskelija,- asiakas- ja jäsenrekisteri

Päivitetty viimeksi: 20.05.2020

* Opiskelija-, asiakas- ja jäsenrekisterin ylläpitäjä on Karstulan Evankelinen Opisto, Kokkolantie 12, 43500 Karstula. Yhteyshenkilönä toimii Marja-Leena Piispanen, 014-525 2211, kansanopisto@keokarstula.fi.

* Kerättäviä henkilötietoja käytetään opistomme asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, palvelujemme edellyttämien yhteydenottoihin, sekä lainsäädännön ja viranomaismääräysten toteuttamiseen.

* Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot: Nimi, osoite, sähköpostisoite, opistossa tapahtunut koulutus.

* Em. rekisterejä kerätään opiskelijoista, majoittujista ja muista asiakkaista, henkilökunnasta sekä kannatusyhdistyksen jäsenistä.

* Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen jälkeen 3 vuotta, opiskelu- ja työntekijätietojen osalta pysyvästi ja ne hävitetään henkilötietolain 34 §:n mukaisesti.

* Annetut tiedot ovat opiston palvelimella SSL-suojattuja (Secure Sockets Layer). Annetuista tiedoista syntyviä rekistereitä suojataan samalla suojauksella sekä verkon palomuurilla. Paperirekistereitä säilytetään opiston lukitussa arkistossa, kassakaapissa tai lukittavissa työhuoneissa ja lukittavissa mappikaapeissa. Joihin pääsy on vain niihin oikeutetuilla työntekijöillä.


Opiston markkinointirekisteri

Päivitetty viimeksi: 02.11.2020

Opiston markkinointirekisterin (Sähköpostilista) ylläpitäjä on Karstulan Evankelinen Opisto, Kokkolantie 12, 43500 Karstula. Yhteyshenkilönä toimii Hanna Rautio, 040 525 2208, hanna.rautio@keokarstula.fi.

* Kerättäviä henkilötietoja käytetään opistomme asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, palvelujemme edellyttämien yhteydenottoihin sekä markkinointiviestintään.

* Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot: Etunimi, Sukunimi, Sähköpostisoite, Postinumero, tilaajan itsensä ilmoittamat kiinnostuksen aiheet.

* Markkinointirekisteriin (Sähköpostilistalle) kirjataan myös kaikki ne asiakasrekisterissä olevat henkilöt, jotka ovat antaneet luvan vastaanottaa Opiston markkinointiviestintää. Opiston toiminnasta kiinnostuneet voivat myös itse liittyä Opiston verkkosivuilla olevan ”Liity sähköpostilistalle”-lomakkeen kautta.

* Annetut tiedot ovat tallennettuina uutiskirjepalvelun (MailChimp) suojatulle palvelimelle. Pääsy rekisteriin on vain niihin oikeutetuilla työntekijöillä. Rekisterin käyttäjätunnuksia säilytetään opiston lukittavassa työhuoneessa, lukitussa tunnuslaitteessa.

* Rekisteriin kirjattu henkilö voi poistua markkinointirekisteristä itse milloin tahansa vastaanottamansa markkinointisähköpostiviestin mukana tulevan linkin kautta. Rekisteristä poistettujen henkilöiden tiedot poistuvat uutiskirjepalvelun palvelimen tiedoista välittömästi henkilön pyydettyä poistumista.


TIETOJEN LUOVUTUS JA TARKISTUSOIKEUS

* Annettuja yhteystietojanne ei luovuteta kolmannelle osapuolelle suoramarkkinointi- tai muihin tarkoituksiin, pois lukien Opetus- ja muiden viranomaisten edellyttämät lakiin perustuvat tiedonannot.

* Tilaajalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Nämä pyynnöt osoitetaan Marja-Leena Piispaselle. Oikeus on maksullinen ja sitä voi sama henkilö käyttää yhden kerran vuodessa.