fbpx
Tilaa opiston uutiskirje

Tietosuojaseloste

OPISKELIJA-, ASIAKAS JA JÄSENREKISTERI

* Opiskelija-, asiakas- ja jäsenrekisterin ylläpitäjä on Karstulan Evankelinen Opisto, Kokkolantie 12, 43500 Karstula. Yhteyshenkilönä toimii Marja-Leena Piispanen, 014-525 2211, kansanopisto@keokarstula.fi.

* Kerättäviä henkilötietoja käytetään opistomme asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, palvelujemme edellyttämien yhteydenottoihin, sekä lainsäädännön ja viranomaismääräysten toteuttamiseen.

* Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot: Nimi, osoite, sähköpostisoite, opistossa tapahtunut koulutus.

* Em. rekisterejä kerätään opiskelijoista, majoittujista ja muista asiakkaista, henkilökunnasta sekä kannatusyhdistyksen jäsenistä.

* Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen jälkeen 3 vuotta, opiskelu- ja työntekijätietojen osalta pysyvästi ja ne hävitetään henkilötietolain 34 §:n mukaisesti.

* Annetut tiedot ovat opiston palvelimella SSL-suojattuja (Secure Sockets Layer). Annetuista tiedoista syntyviä rekistereitä suojataan samalla suojauksella sekä verkon palomuurilla. Paperirekistereitä säilytetään opiston lukitussa arkistossa, kassakaapissa tai lukittavissa työhuoneissa ja lukittavissa mappikaapeissa. Joihin pääsy on vain niihin oikeutetuilla työntekijöillä.


UUTISKIRJEEN TILAAJAREKISTERI

Uutiskirjeen tilaajarekisterin ylläpitäjä on Karstulan Evankelinen Opisto, Kokkolantie 12, 43500 Karstula. Yhteyshenkilönä toimii Hanna Rautio, 040 525 2208, hanna.rautio@keokarstula.fi.

* Kerättäviä henkilötietoja käytetään opistomme asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, palvelujemme edellyttämien yhteydenottoihin, sekä lainsäädännön ja viranomaismääräysten toteuttamiseen.

* Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot: Nimi, sähköpostisoite, tilaajan itsensä valitsemat uutiskirje kategoriat.

* Annetut tiedot ovat tallennettuina uutiskirjepalvelun (MailChimp) suojatulle palvelimelle. Pääsy tilaajarekisteriin on vain niihin oikeutetuilla työntekijöillä. Rekisterin käyttäjätunnuksia säilytetään opiston lukittavassa työhuoneessa, lukitussa mappikaapissa sekä kassakaapissa.

* Rekisteriin liittyvä henkilö voi pyytää rekisteristä poistumista itse milloin tahansa uutiskirjeen mukana tulevan linkin kautta. Rekisteristä poistettujen henkilöiden tiedot poistuvat uutiskirjepalvelun palvelimen tiedoista palvelimella välittömästi henkilön pyydettyä poistumista.


TIETOJEN LUOVUTUS JA TARKISTUSOIKEUS

* Annettuja yhteystietojanne ei luovuteta kolmannelle osapuolelle suoramarkkinointi- tai muihin tarkoituksiin, pois lukien Opetus- ja muiden viranomaisten edellyttämät lakiin perustuvat tiedonannot.

* Tilaajalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Nämä pyynnöt osoitetaan Marja-Leena Piispaselle. Oikeus on maksullinen ja sitä voi sama henkilö käyttää yhden kerran vuodessa.