Ehkäisevän, yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämiskokonaisuus

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää yhteisöllistä opiskeluhuoltoa niin ammatillisessa koulutuksessa kuin vapaan sivistystyön oppivelvollisten Nuorten Opistovuosi -koulutuksessa. Hankkeen keskeinen tarkoitus luoda toimintamalli, vaikuttaa toimintakulttuuriin ja siten juurruttaa pysyviä rakenteita ehkäisevään yhteisölliseen opiskeluhuoltoon.  

Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus

Hankkeen tavoitteena on ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen. Lisäksi vahvistetaan opiskelijoiden etäosallistumismahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä sekä opiskelijakunnan yhteistyötä nuorisovaltuustojen ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Hankkeen tehtävänä on: Opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamistoiminnan vahvistaminen Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tukeminen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi Hyvinvointijohtamisen kehittäminen    

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2022: OPVA haltuun

Hankkeessa luodaan opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Hankkeen tavoitteena on OPVAn parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattaminen. Sen tuloksena mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen toteutuu aiempaa yhdenvertaisemmin.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden kehittäminen (ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus)

OPH rahoittaa hanketta -logo

Hankkeen keskeinen tavoite on tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden pitkäjänteistä kehittämistä ja luoda valmiuksia valtakunnallisesti laajan yhteistyöverkoston muodostumiselle. Hankkeessa jalkautetaan ja juurrutetaan vuosina 2022 ja 2023 ammatillisen koulutuksen järjestäjien eri verkostohankkeissa syntyneitä tuotoksia ja toimintatapoja koko ammatillisen koulutuksen kenttään ja varmistetaan niiden ylläpitäminen ja päivittäminen. Hankkeen kohderyhmänä on ammatillisen koulutuksen järjestäjien johto, hallintohenkilöstö, opetus- ja […]

Etsi verkkosivustolta

Skip to content