Alkuperäinen artikkeli julkaistu Viispiikkisessä to 3.2.2022. Kirjoittaja Anne Mietala

 

Menneestä versoo uutta

Koulutus

Karstulan Evankelisen Opiston rehtori Mervi Viiru vie opistoa eteenpäin uusin askelin. Arvot ja asenteet kulkevat perintönä oppilaitoksen arjessa.

 

Karstulan Evankelisen Opiston rehtori Mervi Viiru aloitti tehtävässään lokakuussa 2021 samoihin aikoihin, kun opiston perustamisesta oli tullut kuluneeksi 73 vuotta. Evankelisesta herätysliikkeestä alkunsa saaneen oppilaitoksen luonne on ajansaatossa muuttunut.

 

Uudet tuulet puhaltavat tulevaisuudessakin Höyläniemen idyllisessä sijaitsevan oppilaitoksen yllä, mikä ei kuitenkaan tarkoita entisen hautaamista. – Menneisyydellä on vaikutusta siihen, miten me täällä olemme ja suhtaudumme toisiimme. Koen, että historia ja arvot ovat valtavan tärkeä perusta sille, miten opistoa viedään eteenpäin, linjaa Mervi Viiru.

 

Viirun aikakaudella opiston toimintakulttuurissa ja opetuksessa aiotaan edelleen vaalia ja vahvistaa elinikäistä oppimista, yhteenkuuluvuutta ja jokaisen oikeutta tulla hyväksytyksi juuri sellaisena kuin hän on. – Opiston arvot näkyvät ennen muuta välittämisessä ja siinä, miten me suhtaudumme toisiimme.

 

Viirulle opisto oli ennen johtajuutta tuttu paikka, sillä hän oli toiminut siellä terveydenhoitoaineiden opettajana vuodesta 2013. Työntekijän roolista johtavaan asemaan nouseminen ei ole asian helppoa työyhteisölle. Viiru myöntää itsekin pohtineensa tätä näkökulmaa ennen tehtävään hakemistaan.

 

Pelot olivat täysin turhia. Asian käsittelyä työyhteisössä on edesauttanut Viirulle luontainen taipumus suoruuteen ja avoimuuteen. – Työyhteisön ja johtokunnan luottamus on ollut minulle äärettömän tärkeää.

Hänellä oli jo opetusvuosinaan vahva halu kehittää ja viedä opistoa eteenpäin. Kivet eikä tulevaisuudessakaan pääse sammaloitumaan Höyläniemessä.

 

Esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentaminen 18-vuotiaaksi on iso uusi mahdollisuus opistolle. Elokuussa 2021 voimaan astuneen lain mukaan oppivelvollisuus laajeni ja toisen asteen opinnoista tuli maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille.

 

Elämälleen suuntaan hakevalle nuorelle vaihtoehtoja on tarjolla muun muassa opiston järjestämissä koulutuksissa. – Oppivelvollisuuden laajentaminen on käänteentekevä asia meille, koska nuoret voivat nyt opiskella meillä ilmaiseksi, kuten muissakin oppilaitoksissa.

 

Maahanmuuttajat ovat nuorten ohella merkittävässä roolissa opiston opetuksessa. Maahanmuuttajat, joilla on kotoutumissuunnitelma, voivat jo nyt opiskella opistolla suomen kieltä sekä suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän pelisääntöjä. Myös muut maahanmuuttajat ovat linjalle tervetulleita eli on sitten asunut pidempään tai lyhyemmin Suomessa.

 

– Uskon, että maahanmuuttajakoulutuksen kehityskaari jatkuu. Koronan aikana opistolla opetusta on jouduttu järjestämään verkossa etänä. Verkko-opetuksen osuus opetuksessa tulee kasvamaan, arvioi Viiru.

 

– Meillä tehdään jo tänä vuonna paljon kehittämistyötä, jotta saamme verkkopalvelut vastaamaan tätä päivää. Samalla vahvistamme opistolla tieto-osaamista ja digitaalisuuden hyödyntämistä.

 

Karstulan Evankelinen Opisto sijaitsee kauniissa miljöössä veden, peltojen ja metsien läheisyydessä omalla kahdeksan hehtaarin suuruisella tontilla. Se ei ole silti erillinen saareke vaan sidoksissa lähialueeseen.

 

Viirun mukaan yhteistyö yrittäjien, Karstulan lukion ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston kanssa tiivistyy entisestään. – Olemme mukana mahdollistamassa niitä polkuja, joilla on työvoimapulaa ja ehkä sitä kautta saisimme nuoria jäämään tänne ja tekijöitä yrityksiin.

 

Karstula oli Mervi Viirulle tuttua seutua ennestään, sillä hänen vanhempansa ovat sieltä lähtöisin. Myös hänen puolisonsa Marko Viiru on Karstulasta kotoisin. Mervi itse on elänyt lapsuuden ja nuoruuden Vantaalla ja pitkästi aikuisuutta Nurmijärvellä.

 

Viirujen perheeseen kuuluu kolme lasta ja kolme koiraa. Ennen Karstulaan muuttoaan Viiru työskenteli hoito-alalla Etelä-Suomessa. Muutto Karstulaan oli pitkän harkinnan tulos. – Muutto oli riski, mutta ehdottomasti se kannatti tehdä.

 

Mervin mummo ja isomummo ovat aikoinaan olleet vahvasti Evankelisen Opiston kannattajia. Nyt jo edesmenneille naisille Mervin nykyinen työtehtävä opiston johtajana olisi mitä iloisin asia.

– Voi kun mummot nyt näkisivät sieltä jostain, että nyt se Mervi on siellä opistolla. He olisivat varmasti onnellisia, Mervi Viiru nauraa.

 

Evankelinen Opisto yhteishaussa

Opiskelu

 

Kevään 2022 yhteishaussa voi hakea Karstulan Evankelisen Opiston järjestämiin peruskoulun jälkeisiin Nuorten Opistovuosi -koulutuksiin. Opinnot ovat suunnattu peruskoulunsa päättäville oppivelvollisille nuorille. Opinnot ovat maksuttomia ja ne koostuvat opetussuunnitelman mukaisista yhteisistä opinnoista sekä valitun suuntautumisalan mukaisista opinnoista.

 

Suoritettu lukuvuosi Nuorten Opistovuosi -linjalla antaa 6 pistettä yhteishakuun samana tai seuraavana vuonna peruskoulun päättymisestä sekä säilyttää paikan korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä. Opintoihin voi hakea myös jatkuvan haun kautta. Opiskelijat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.

 

Yhteishaku on tarkoitettu ensisijaisesti hakuvuonna perusopetuksen tai VALMA-koulutuksen päättäneille nuorille. Yhteishaussa voi hakea myös kaikki vailla toisen asteen tutkintoa olevat. Jatkuva haku on tarkoitettu hakuvuonna yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneille taikka lukion- tai ammatilliset opinnot keskeyttäneille nuorille.

 

Valittavana on kuusi eri suuntautumisalan koulutusta, jotka ovat hoiva- hyvinvointi, kasvu, luovuus, työ ja yrittäminen sekä ympäristö. Kevään 2022 perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika on 22.2. – 22.3.2022.

 

Karstulan Evankelinen Opisto (KEO-Karstula) on monialainen kansanopisto ja kurssikeskus Karstulassa, pohjoisessa Keski-Suomessa. Opisto on erikoistunut kasvatus,- hoiva-, liikunta- ja hyvinvointi-, käsityö ja ilmastoalan opintoihin. Lisäksi oppilaisto tarjoaa suomen kielen opintoja maahanmuuttajille.

 

Etsi verkkosivustolta

Skip to content