Mitä ovat oppisopimus ja koulutussopimus?

KEO-Karstulassa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto (Koulunkäynninohjaaja tai Perhepäivähoitaja) suoritetaan joko oppisopimuksella tai koulutussopimuksella, pääasiassa työelämässä oppien. Osaamista hankitaan lisää henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti Opiston lähipäivinä.

 

Oppisopimus

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus opiskelijan ja työnantajan välillä. Oppisopimuksessa voi samalla opiskella ammatin, saada palkkaa sekä kerryttää työkokemusta.

 

Edellytykset opintoihin

 • 18 vuoden ikä, ylioppilastutkinto tai peruskoulu ja alalle soveltuva kasvatusalan lisäkoulutus ja työkokemus
 • Lisäksi hakijalta vaaditaan alalle soveltuvaa SORA-säädösten mukaista terveydentilaa
 • Oltava työpaikka, jonka voit hankkia joko itse tai sovitusti oppilaitoksen avustuksella
 • Työpaikalla tapahtuvaa oppimista vähintään 25 työtuntia viikossa
 • Työpaikalta tulee löytyä sopiva työpaikkaohjaaja
 • Työtehtävien tulee vastata tutkinnon ammattitaitovaatimuksia

 

Koulutussopimus

Koulutussopimus on oppilaitoksen ja työpaikan välinen, määräaikainen sopimus opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla ilman, että opiskelija on työsuhteessa. Koulutussopimuksella opiskeleva ei voi saada palkkaa.

 

Edellytykset opintoihin

 • 18 vuoden ikä, ylioppilastutkinto tai peruskoulu ja alalle soveltuva kasvatusalan lisäkoulutus ja työkokemus
 • Lisäksi hakijalta vaaditaan alalle soveltuvaa SORA-säädösten mukaista terveydentilaa
 • Oltava työpaikka, jonka voit hankkia joko itse tai sovitusti oppilaitoksen avustuksella
 • Ei minimityöaikaa, koulutussopimus tehdään opiskelijan yksilöllisen tarpeen perusteella ja mittaisena
 • Työpaikalta tulee löytyä sopiva työpaikkaohjaaja
 • Työtehtävien tulee vastata tutkinnon ammattitaitovaatimuksia

 

Lisätietoja

Sirkka Hokkanen

vararehtori

 

ma-pe klo 8-15.30

044 525 2213
etunimi.sukunimi@keokarstula.fi

 

Opiston toimisto

 

ma-pe klo 8-15.30

014 525 2200
kansanopisto@keokarstula.fi

Skip to content