Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto – Ohjauksen osaamisala 150 osp

ohjaaja ja ohjattavia

Koulutus sinulle, joka olet kiinnostunut eri ikäisten ihmisten ohjaamisesta ja haluat kehittää osaamistasi. Tutkinto sopii esimerkiksi työpajojen henkilökunnalle, elinikäisen oppimisen ohjauksen palveluissa toimiville sekä erilaisissa tuki- ja koulutuspalveluissa toimiville. Toimintaympäristöinä voivat olla julkinen sektori, yksityinen sektori, järjestöt sekä muut kasvatus- ja ohjaustyötä tekevät organisaatiot. Sinulla on aiempaa koulutusta tai kokemusta kasvatus-, nuoriso-, tai sosiaali- ja […]

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto – Perhepäivähoitaja, 150 osp

Tyttö ja poika -taapero leikkivät lattialla yhdessä palikoilla, iso pehmolelu nalle välissään

Perhepäivähoitaja toteuttaa monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimii vastuullisena kasvattajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa. Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Hän noudattaa työssään eettisiä periaatteita […]

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto – Kasvatuksen osaamisala, 150 osp

Kolme lasta seisovat rivissä selin kameraan ja pitävät toisiaan käsistä kiinni. Keskimmäinen lapsi on taapero, oikealla oleva hieman vanhempi ja vasemmalla oleva on esiteini

Kasvatuksen osaamisala soveltuu parhaiten niille, joilla on jo jokin suoritettu tutkinto ja jotka työnsä takia haluavat lisää osaamista nimenomaan lasten parissa työskentelystä. Kasvatuksen osaamisalan suorittaja kykenee toimimaan uusimpien kasvatus- ja ohjausalan tavoitteiden ja säädösten mukaisesti erityisesti varhaiskasvatuksessa. Hän osaa hyödyntää monipuolisesti erilaisia työmenetelmiä ja kykenee toimimaan vaativissakin ympäristöissä moniammatillisessa yhteistyössä. Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa […]

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto – Koulunkäynninohjaaja, 150 osp

Valkopaitainen koulunkäynninohjaaja neuvoo raitapaitaista opiskelijaa laskutehtävien kanssa. Pöydälle on levitettynä monenvärisiä kyniä ja post-it-lappuja.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti. Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja […]

Etsi verkkosivustolta

Skip to content